Publications

Publications

Showing 2025 publications
Page 6 of 51
On-chip methane sensors based on cryptophane-A cladded waveguide interferometers
 • Jana Jágerská
 • Firehun Tsige Dullo
 • Martin Ingvaldsen
 • Susan Lindecrantz
 • Magnus Engqvist
 • Jørn H Hansen
 • Stian Solbø
 • Olav Gaute Hellesø
2016
Spatial variations in fault friction related to lithology from rupture and afterslip of the 2014 South Napa, California, earthquake
 • Michael A. Floyd
 • Richard J. Walters
 • John R. Elliott
 • Gareth J. Funning
 • Jerry L. Svarc
 • Jessica R. Murray
 • Andy Hooper
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Roland Bürgmann
 • Ingrid A. Johanson
 • Tim J. Wright
2016
Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer
 • Monica Sund
2016
Droner i utmarksbaserte næringer. (8/2016)
 • Rune Storvold
 • Kjell-Sture Johansen
 • Stian Solbø
2016
Discovery of a Novel Covalent Inhibitor of the Metallo-beta-lactamase NDM-1
 • Tony Christopeit
 • Trine Josefine Olsen Carlsen
 • Anastasia Albert
 • Susann Skagseth
 • Hanna-Kirsti S. Leiros
2016
Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
 • Torill Nyseth
 • Arild Buanes
 • Ingvild Nylund
2016
Why Arctic policies matter: The role of exogenous actions in oil and gas industry development in the Norwegian High North
 • Trond Nilsen
2016
Are safe experiences boring? Four narratives, Four categories
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2016
On-chip methane sensing with a cryptophane-A cladded Mach-Zehnder interferometer
 • Jana Jágerská
 • Firehun Tsige Dullo
 • Martin Ingvaldsen
 • Susan Lindecrantz
 • Jørn H Hansen
 • Stian Solbø
 • Olav Gaute Hellesø
2016
PERMASAT - Satellites for detection of permafrost landscape changes in Arctic regions - Final report (12/2016)
 • Line Rouyet
 • Markus Eckerstorfer
 • Tom Rune Lauknes
 • Eirik Malnes
 • Hanne H Christiansen
 • Yngvar Larsen
 • Kjell Arild Høgda
2016
Samisk myndighet og territorialitet
 • Falch Torvald
 • Per Selle
2016
From bank to business: Contextual change and transformation of trust bases.
 • May-Britt Ellingsen
2016
Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift.
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
 • Bernt Johansen
2016
Do indigenous interests have a say in planning of new mining projects? Experiences from Finnmark, Norway
 • Vigdis Nygaard
2016
Local content in emerging growth poles: Local effects of multinational corporations' use of contract strategies
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Sindre Myhr
2016
Quad-polarimetric SAR for detection and characterization of icebergs
 • Vahid Akbari
 • Camilla Brekke
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Rune Storvold
 • Agnar Holten Sivertsen
2016
Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord?
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2016
InSAR Deformasjonsanalyse Helgeland. Sluttrapport (21/2016)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
2016
Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.
 • Per Selle
2016
Situasjons- og verdikjedeanalyse for reindrifta i Troms. (15/2016)
 • Jan Åge Riseth
2016
Space-Borne and Ground-Based InSAR Data Integration: The Åknes Test Site
 • Federica Bardi
 • Federico Raspini
 • Andrea Ciampalini
 • Lene Kristensen
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Regula Frauenfelder
 • Nicola Casagli
2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Sindre Myhr
2016
Changes in greening in the high Arctic: Insights from a 30 year AVHRR max NDVI dataset for Svalbard
 • Hannah Vickers
 • Kjell Arild Høgda
 • Stian Solbø
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • Ronny Aanes
 • Brage Bremset Hansen
2016
Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Andrew Taylor
2016
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
 • Sveinung Eikeland
2016
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
2016
Are we drowning? Urban land subsidence in Thyborøn, Denmark, from ERS-2 and Sentinel-1 imagery and precision leveling
 • Joanna Fredenslund Levinsen
 • Niels Henrik Broge
 • Carlo Sass Sørensen
 • John F. Dehls
 • Petar Marinkovic
 • Yngvar Larsen
2016
Reguleringsplan for Tamok Fjellbygd. Konsekvensutredning for tema reindrift. Rapport 13/2016.
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
2016
GameUp: Exergames for Mobility – A Project to Keep Elderly Active
 • Ellen Brox
 • Stathis Konstantinidis
 • Gunn Judit Evertsen
 • Luis Fernandez-Luque
 • Antonio Remartinez
 • Peter Oesch
 • Anton Civit
2016
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene
 • Ida Maria Haugstveit
 • Jan Håvard Skjetne
 • Ståle Walderhaug
 • Yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
 • Nils Håheim-Saers
 • Yngve Heggelund
2016
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)
 • Eirik Mikkelsen
 • Sindre Myhr
 • Anne Katrine Normann
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
E-GEM-European GNSS-R environmental monitoring
 • Nuno Catarino
 • Jorge Bandeiras
 • Tiago Peres
 • Pedro Silva
 • Adriano Camps
 • Hugo Carreño
 • Estel Cardellach
 • Bertrand Chapron
 • Johnny Andre Johannessen
 • Richard Danielson
 • Leila Guerriero
 • Nazzareno Pierdicca
 • Nilda Sánchez
 • Rune Storvold
 • Jens Wickert
2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?
 • Elisabeth Angell
2016
Sentinel-1 SAR interferometry for deformation monitoring applications - lessons learned from the ESA SEOM InSARap study
 • Yngvar Larsen
 • Petar Marinkovic
 • Tim J. Wright
 • Andy Hooper
 • Zbigniew Perski
 • John F. Dehls
2016
Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Bjørn Hersoug
2016
Tilleggsutredning Langsundforbindelsen. Reindrift. Rapport 14/2016
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
 • Inge Even Danielsen
2016
Data-independent sequencing with the Timing Object. A JavaScript Sequencer for single-device and multi-device Web media.
 • Ingar M. Arntzen
 • Njål T. Borch
2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Sindre Myhr
2016
Automatic multi-sensor forest vegetation height mapping methods for Tanzania
 • Øivind Due Trier
 • Arnt Børre Salberg
 • Jörg Haarpaintner
 • Dagrun Aarsten
 • Terje Gobakken
 • Erik Næsset
2016

Pages