Publications

Publications

Showing 994 publications
Page 1 of 25
Motstandsbevegelsen i Nord-Norge
 • Rita Sørly
2018
Small-scale coastal fisheries in European Seas are not what they were: Ecological, social and economic changes.
 • Josep Lloret
 • Ian G. Cowx
 • Henrique Cabral
 • Margarida Castro
 • Toni Font
 • Jorge M.S. Goncalves
 • Ana Gordoa
 • Ellen Hoefnagel
 • Sanja Matic-Skoko
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Beatriz Morales-Nin
 • DK Moutopoulos
 • Marta Gomez Munoz
 • Miguel Neves Dos Santos
 • Pedro Pintassilgo
 • Cristina Pita
 • Konstantinos I Stergiou
 • Vahdet Ünal
 • Pedro Veiga
 • Karim Erzini
2018
Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018)
 • Vigdis Nygaard
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2018
Forskning som sunn uro i samarbeidsbaserte prosesser
 • Rita Sørly
2018
Pårørendearbeid og systemisk praksis
 • Rita Sørly
2018
Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke (23/2018)
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
2018
Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap (1/2018)
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2018
Presentasjon av prosjektet: Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst
 • Rita Sørly
2018
Systematisk etikkarbeid krever lederforankring
 • Yngve Antonsen
 • Anne Katrine Normann
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Morten Magelssen
2018
"Er det bedre å bo her enn andre steder?" Kulturelt tilgjengelige narrative ressurser på kollisjonskurs
 • Rita Sørly
2018
Brukermedvirkning i en nordnorsk kontekst. Brukernes egne fortellinger og perspektiver.
 • Rita Sørly
2018
Inducing value and institutional learning effects in stated choice experiments using advanced disclosure and instructional choice set treatments
 • Tenaw Gedefaw Abate
 • Morten R. Mørkbak
 • Søren B. Olsen
2018
Agency rivalry in a shared regulatory space and its impact on social welfare: The case of aquaculture regulation
 • Tenaw Gedefaw Abate
 • Rasmus Nielsen
 • Max Nielsen
2018
May Traditional Reindeer Herding Knowledge help in counteracting climate sensitive infections (CSIs)?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2018
Being a Coptic Man: Masculinity, Class, and Social Change among Egyptian Copts
 • Bård Kårtveit
2018
Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018)
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Martin Sollund Krane
2018
Alexandrias små kirkesamfunn. Giftemål og selvposisjonering blant lokale kristne.
 • Bård Kårtveit
2018
Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst
 • Rita Sørly
2018
With license to pollute: Stakeholders suggestions of environmental improvements regarding drilling waste in the Barents Sea
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Trond Nilsen
2018
Samfunnsaksept og interessekonflikter knyttet til mineralnæringen. (N1/2018)
 • Vigdis Nygaard
2018
My mother's skull is burning: A story of stories.
 • Rita Sørly
 • Bengt Karlsson
 • Alec Grant
2018
Systematisk etikkarbeid krever lederforankring / Working with ethics systematically requires support from management
 • Yngve Antonsen
 • Anne Katrine Normann
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Morten Magelssen
2018
Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling
 • Jan Åge Riseth
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Assessment of the Firm-Region Coupling in the Arctic. Local content and innovative institutional regulations
 • Trond Nilsen
 • Hjalti Johannesson
2017
Alternative verneformer i inn- og utland. Biosfæreområde som alternativ for Finnmarksvidda? Reindrifta som verdensarv?
 • Jan Åge Riseth
2017
Understanding coordination in municipal planning. Theory and the Norwegian Planning and Building Act.
 • Nils Aarsæther
 • Arild Buanes
 • Torill Nyseth
2017
Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund
 • Line Mathisen
2017
Oljevernberedskap i Nord-Norge. Marked, rammebetingelser og innovasjon
 • Trond Nilsen
2017
Innovation from the inside out: Contrasting fossil and renewable energy pathways at Statoil
 • Trond Nilsen
2017
Allocation, interaction or negotiation? Developing models in marginal northern economies.
 • Trond Nilsen
 • Sveinung Eikeland
2017
Ecosystem services and coastal governance (ECCO)
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Einar Eythorsson
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Sanne Bech Holmgaard
 • Patrick Berg Sørdahl
2017
Unfolding the relationship between resilient firms and the region
 • Mary Genevieve Billington
 • James Tommy Karlsen
 • Line Mathisen
 • Inger Beate Pettersen
2017
Klimautfordringer og arealforvalting for reindrifta i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til tiltak – eksempler fra Troms. (6/2017)
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2017
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser
 • Vigdis Nygaard
 • Espen Carlsson
 • Niels Arvid Sletterød
2017
Current industrial uses of biological resources and products in Norway. A cross-sectoral view on the bio economy. (12/2017)
 • Magnar Forbord
 • Jannike Falk-Andersson
 • Jan Åge Riseth
 • Birger Vennesland
2017
Når staten skal samordne seg selv : samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
 • Torill Nyseth
 • Arild Buanes
2017
Co-creation in events: Values of volunteers and olunteer tourists at Iditarod in Alaska and the Finnmark Race in Norway
 • Kari Jæger
 • Line Mathisen
2017
Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk
 • Eli Skogerbø
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
2017
Nominasjonsprosesser ved sametingsvalg
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
 • Ulf Mörkenstam
2017

Pages