Publications

Publications

Showing 129 publications
Page 1 of 4
Pårørendearbeid og systemisk praksis
 • Rita Sørly
2018
Being a Coptic Man: Masculinity, Class, and Social Change among Egyptian Copts
 • Bård Kårtveit
2018
"Er det bedre å bo her enn andre steder?" Kulturelt tilgjengelige narrative ressurser på kollisjonskurs
 • Rita Sørly
2018
Brukermedvirkning i en nordnorsk kontekst. Brukernes egne fortellinger og perspektiver.
 • Rita Sørly
2018
Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018)
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Martin Sollund Krane
2018
My mother's skull is burning: A story of stories.
 • Rita Sørly
 • Bengt Karlsson
 • Alec Grant
2018
Motstandsbevegelsen i Nord-Norge
 • Rita Sørly
2018
Forskning som sunn uro i samarbeidsbaserte prosesser
 • Rita Sørly
2018
Roles of Adventure Guides in Balancing Perceptions of Risk and Safety
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2017
Report on WP 1.2 ”Sources of Marine Litter”
2017
Delt Situasjonsforståelse
 • Yngve Antonsen
2016
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)
 • Eirik Mikkelsen
 • Sindre Myhr
 • Anne Katrine Normann
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
Lokalsamfunnet som integreringsarena
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2016
Offer og aktør
 • Yngve Antonsen
2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten
 • Yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
2015
SARINOR WP 3 "SØK"
 • Yngve Antonsen
 • Agnar Holten Sivertsen
 • Tom Grydeland
 • Kjell-Sture Johansen
 • Rune Storvold
 • Andrew Rognmo-Hodge
 • Snorre Hagen
 • Geir-Arne Sørensen
 • Maria Sydnes
 • Are K. Sydnes
 • Bernt Inge Hansen
2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015)
 • Vigdis Nygaard
 • Jørgen Bro
2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27)
 • Marit Aure
2015
Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser
 • Marit Aure
 • Vigdis Nygaard
 • Agnete Wiborg
2015
Arena for inkludering. resultater fra Bolyst gjennom ildsjeler
 • Marit Aure
2015
Grensemangfold i arbeid og endring
 • Marit Aure
2014
New Moving Patterns? Middle-aged and elderly people: Geographical Mobility i Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2014
Raskere og riktigere nødhjelp (10/2014)
 • Yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
2014
Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø
 • Atle Jensen Hauge
 • Svein Erik Hagen
 • Birgitta Ericsson
 • Per Kristian Alnes
 • Marit Aure
 • Trine Kvidal
2013
The New elders? Elderly People and geographical mobility in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2013
Approaching mobility and masculinity
 • Marit Aure
2013
Narrating home as place attachment: This is not my home place-it`s my home city
 • Marit Aure
2013
Highly skilled dependent migrants entering the labour market: Gender and place in skill transfer
 • Marit Aure
2013
Nasjonal industribygging i nord – kompetanse og infrastruktur er nøkkelen
 • Inge Berg Nilssen
2013
Highly skilled migration-a seamless transfer of skills and people
 • Marit Aure
2013
Lokalmedisinske sentre – bedre og billigere?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2013
Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler?
 • Marit Aure
2013
Deregulation of trust
 • May-Britt Ellingsen
2013
Gendered mobilities in the North: Advancing an international comparative perspective
 • Deatra Walsh
 • Haldis Valestrand
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
2013
Nye familietyper og livsløpstendenser
 • Sindre Myhr
 • Marit Aure
2013
Applying longitudinal statistics in migration analysis: A case study of migration among young adults in Northern Norway
 • Paul Pedersen
2013
The emotional costs of employment-related mobility
 • Marit Aure
2013
Gendered mobilities in the North
 • Haldis Valestrand
 • Deatra Walsh
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
2013
Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter (2012:11)
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2012

Pages