Publications

Publications

Showing 74 publications
Page 1 of 2
Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap (1/2018)
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2018
Innovation from the inside out: Contrasting fossil and renewable energy pathways at Statoil
 • Trond Nilsen
2017
Oljevernberedskap i Nord-Norge. Marked, rammebetingelser og innovasjon
 • Trond Nilsen
2017
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
"Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015
 • Geir Bye
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene
 • Ida Maria Haugstveit
 • Jan Håvard Skjetne
 • Ståle Walderhaug
 • Yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
 • Nils Håheim-Saers
 • Yngve Heggelund
2016
Why Arctic policies matter: The role of exogenous actions in oil and gas industry development in the Norwegian High North
 • Trond Nilsen
2016
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)
 • Eirik Mikkelsen
 • Sindre Myhr
 • Anne Katrine Normann
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Andrew Taylor
2016
Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion.
 • Trond Nilsen
2016
Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging. (8/2015)
 • Arild Buanes
2015
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? (16/2015)
 • Toril Merete Ringholm
 • Geir Bye
 • Trond Nilsen
2015
SARINOR WP 3 "SØK"
 • Yngve Antonsen
 • Agnar Holten Sivertsen
 • Tom Grydeland
 • Kjell-Sture Johansen
 • Rune Storvold
 • Andrew Rognmo-Hodge
 • Snorre Hagen
 • Geir-Arne Sørensen
 • Maria Sydnes
 • Are K. Sydnes
 • Bernt Inge Hansen
2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27)
 • Marit Aure
2015
Hete markeder - kalde regioner. Operasjonelle utfordringer for næringsaktivitet i nordområdene.
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ingvild Nylund
2014
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet.Møter mellom influenskommuner og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet
 • Toril Merete Ringholm
 • Trond Nilsen
2014
Extreme Mobilities and New Masculinities in the North: Gender and Time-space/rhythms in the Petroleum Industry
 • Marit Aure
2014
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet. Møter mellom influenskommunene og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet (2014:7)
 • Toril Merete Ringholm
 • Trond Nilsen
2014
Workrelated Mobilities in the Petroleum Industry: Changing Masculinities in the Welfare state
 • Marit Aure
2014
EPC som kontraktstrategi i offshore-prosjekter.
 • Trond Nilsen
 • Marie Braadland
2014
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring (2013:11)
 • Trond Nilsen
 • Inge Berg Nilssen
 • Stig Halgeir Karlstad
2013
Nasjonal industribygging i nord – kompetanse og infrastruktur er nøkkelen
 • Inge Berg Nilssen
2013
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring. Leveranser til Goliat prosjektet i Barentshavet
 • Trond Nilsen
 • Inge Nilssen
 • Stig Halgeir Karlstad
2013
Konsekvenser for samfunn av akutte utslipp - Jan Mayen (19/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin Ivar Aaserød
 • Arild Buanes
2012
Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig (2012:8)
 • Inge Berg Nilssen
 • Elisabeth Angell
 • Bjørn Greger Bergem
 • Lasse Bræin
 • Arild Hervik
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2012
Økonomer i kystsonen: Kan kunnskap om verdiskaping gi bedre arealforvaltning?
 • John Roald Isaksen
 • Eirik Inge Mikkelsen
2012
An Arctic Rosette
 • Mette Ravn Midtgard
 • Helene Amundsen
 • Alice Newton
2012
Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland
 • Toril Merete Ringholm
2012
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - nordøstlige Norskehavet. (16/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin-Ivar Aaserød
2012
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Barentshavet sør (18/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin-Ivar Aaserød
2012
Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data (5/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Audun Iversen
 • Thorkel C. Askildsen
 • Eirik Mikkelsen
2012
Turisme og reiselivsnæringen -statusbeskrivelse, utviklingstrender og virkninger av petroleumsvirksomhet (15/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Ø. Aas
 • Marte Qvenild
 • Oddgeir Andersen
2012
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Nordøstlige norskehavet
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin Ivar Aaserød
2012
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Barentshavet sørøst.
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin Ivar Aaserød
2012
Ungdom og Goliat. Unge i Hammerfest, Alta og Honningsvåg om petroleumssektoren som framtidig arbeidsmarked (2012:4)
 • Marit Anne Aure
 • Birgit Abelsen
 • Trond Nilsen
2012
Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom kommuner i Finnmark og Eni Norges Goliatprosjekt
 • Toril Merete Ringholm
 • Trond Nilsen
2011
Kraftsektoren i Nordområdene - innspill til en nordområdetenkning. Revidert utgave 2011
 • Inge Berg Nilssen
 • Karstein P.L. Sandvik
2011
Integrerte operasjoner i nord – i petroleums- og kraftsektoren
 • Elisabeth Angell
 • Stig Halgeir Karlstad
2011
Konjunkturbarometer Hammerfest - Vår 2011
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
2011
Petroleumsklynge Hammerfest - Temabilag til KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011
 • Stig Halgeir Karlstad
2011

Pages