Publications

Publications

Showing 2 publications
Page 1 of 1
Nordkapp - image i endring
  • Nina Prebensen
  • Mette Ravn Midtgaard
1997
Personretta lærervirkemidler i Nord-Norge. Evaluering av lærerdekning og stabilitet i 1993-1996
  • Ivar Lie
  • Arild Røkenes
  • Sveinung Eikeland
1997