Publications

Publications

Showing 61 publications
Page 1 of 2
Dynamikk og samhandling i innovasjonssystemet i Finnmark
 • Sveinung Eikeland
 • Lars Krogh
 • Trine Kvidal
2008
Parks for Whom? A Norwegian Policy Dilemma: Recreation versus Indigenous Interests.
 • J.Å. Riseth
2008
The matter of spatial and temporal scales: a review of reindeer and caribou responses to human activity
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2008
eguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av eksisterende dagbrudd for nefelinsyenitt på Stjernøya, Alta kommune. Reindrift og naturmiljø.
 • Stein Rune Karlsen
 • Jan Åge Riseth
2008
Reindrifta i et skiftende klimabilde
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Holst
2008
Cultural sensitivity and relational exchange in the dissimilar culture group
 • G. Alteren
2008
Promise or predicament? Negotiating identity in the context of globalization
 • Trine Kvidal
2008
”I SKYGGEN AV YELLOWSTONE”- ER NASJONALPARKER TJENLIGE FOR SAMISK KULTUR?
 • Jan Åge Riseth
2008
Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg – en undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN
 • Christen Ness
2008
Economic Analyses of User-Interactions in the Coastal Zone
 • Eirik Mikkelsen
2008
Når konklusjonene ikke passer: Hvordan politikk og forskning kommuniserer om olje og gass
 • Trond Nilsen
2008
Parks for Whom? A Norwegian Policy Dilemma: Recreation versus Indigenous Interests.
 • Jan Åge Riseth
2008
Alta-kvinner og lokalpolitikk. Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag
 • Trine Kvidal
 • Birgit Abelsen
 • Eva Josefsen
 • Vigdis Nygaard
2008
Over grensen. Konstruksjoner av likestilling og norskhet i russisk-norske familier.
 • A.T. Lotherington
2008
Strong sustainable development - a premise for renewable energy
 • Heidi Rapp Nilsen
2008
Pakkeløsning for kystkrisen?
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Merete Ringholm
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Elisabeth Angell
2008
Network Credit: The Magic of Trust
 • May-Britt Ellingsen
 • A.T. Lotherington
2008
Selskapsstrategier teller, forhandlinger avgjør. Regionale interesser i Snøhvit og Ormen Lange prosjektet
 • Trond Nilsen
2008
Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark
 • Eva JB Jørgensen
 • Birgit Abelsen
 • Knut Korsnes
2008
Transnational Marriages: Politics and Desire
 • A.B. Flemmen
 • A.T. Lotherington
2008
Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.
 • Trond Nilsen
 • Sveinung Eikeland
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Inge Nilssen
 • Christen Ness
2008
Stat, region og urfolk
 • Eva Josefsen
2008
Utbygging og drift av Goliat oljefelt
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Ivar Lie
 • Geir Runar Karlsen
 • Vigdis Nygaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2008
Rennäring och nationalparker i Norge
 • J.Å. Riseth
 • A. Holte
2008
Viktige interessenter synspunkter og posisjon i debatten om oljevernberedskap i Barentshavet og Lofoten/Vesterålen
 • Trond Nilsen
 • nils asle bergsgaard
2008
Fishing rights discourses in Norway: Indigenous Versus Non-indigenous Voices
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2008
Tromskommunene - indikatorer for omstillingsutfordringer 2008
 • Inge Berg Nilssen
2008
Nasjonal politikk utfordres. En analyse av Kystverneplanen for Nordland 1994-2002.
 • A. Buanes
2008
Energiscenarioer for nordområdene
 • Trond Nilsen
 • Inge Nilssen
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Christen Ness
2008
Municipal Response to Local Diversity: Flexibility in Community Governance
 • Torill Nyseth
 • Toril Merete Ringholm
2008
Energiscenarier for nordområdene
 • Inge Berg Nilssen
 • Christen Ness
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2008
Habitat-destructive fishing practices
 • Eirik Mikkelsen
2008
Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing
 • Gro Alteren
 • Toril Merete Ringholm
 • Elisabeth Angell
 • Arild Buanes
 • Margrethe Aanesen
2008
OL i Tromsø i 2018 - effekter for næringslivet
 • Frank Olsen
 • Mikko Moilanen
2008
Sentraliseringstendensene i norske regioner - befolkning og næringsliv
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ivar Lie
2008
Resource allocation by contest or bargaining.
 • Eirik Mikkelsen
2008
Murmansk county and Northern Norway: An analysis of key economic and social indicators
 • Margrethe Aanesen
 • Gro Alteren
 • Larissa Riabova
 • Vladimir Didyk
 • Vigdis Nygård
 • Inge B. Nilsen
2008
Murmansk county and Northern Norway: An analysis of key economic and social indicators
 • M. Aanesen
2008
Evaluering kommune - BEST
 • Christen Ness
 • Birgit Abelsen
2008
Going North - the new petroleum province in Norway.
 • O.H Hansen
 • Mette Ravn Midtgard
2008

Pages