Publications

Publications

Showing 66 publications
Page 1 of 2
Is there a Nordic Approach to Questions of Democracy in Studies of Network Governance?
 • Patrik Hall
 • Pekka Kettunen
 • Karl Löfgren
 • Toril Merete Ringholm
2009
Flytting og bofasthet i Finnmark
 • Vigdis Nygaard
 • Christen Ness
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
2009
Modernization and pasture degradation. A comparative study of two Sámi reindeer pasture regions in Norway 1960-1990.
 • Jan Åge Riseth
2009
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis
 • Ingunn Tombre
 • Jesper Madsen
 • Einar Eythorsson
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Hans Tømmervik
 • Amund Kristiansen
2009
NASJONALPARKER OG REINDRIFT I NORGE.
 • Arvid Holte
 • Jan Åge Riseth
2009
Building bridges: Institutional perspectives on interdisciplinarity
 • Arild, NORUT Samfunn Buanes
 • Svein Jentoft
2009
Some Issues on Provision and Access to Dental Services in Norway
 • Birgit Abelsen
2009
Transnational Marriage Migration. Russian-Norwegian Encounters.
 • A.B. Flemmen
 • Ann Therese Lotherington
2009
Reindeer husbandry and barents 2030 : impacts of future petroleum developement on reindeer husbandry in the barents region
 • Svein D. Mathiesen
 • Philip Burgess
 • Ingunn Vistnes
 • Anders Oskal
 • Johan Mathis Turi
 • Christian Nellemann
2009
‘Premisser for bruk og vern: Forskningsresultater og innspill’
 • Jan Åge Riseth
2009
Of course gender is important, I’m just not sure in what way. Addressing innovation discourse at the national, regional and local level
 • Trine Kvidal
 • Elisabet Ljunggren
2009
Om nettverk og samhandling - Med utgangspunkt i Hermetikken Næringshage
 • Trine Kvidal
2009
Kan du være min informant?
 • Britt Kramvig
2009
Tromsø Living - for en mer attraktiv Tromsø-region
 • Gro Alteren
 • Thomas K Føre
 • Oddgeir Sølvfæstersen
2009
Tensions of Individualism: Norwegian Likhet in the Context of Globalization
 • Trine Kvidal
2009
Verdiskapingen i reindrifta
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ivar Lie
2009
The Future Can only Be Imagined - a phenomenology reading of innovation.
 • Britt Kramvig
2009
Evaluering av realfagssatsingen i Troms
 • Margrethe Aanesen
 • Ellen Brox
2009
Negotiating tensions of change: Reimagining nature in the context of globalization
 • Trine Kvidal
2009
Vanskeligstilte på boligmarkedet: Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen
 • Chirsten Ness
 • Vigdis Nygaard
2009
Status på evaluering av implementering av LK 06 Samisk
 • Britt Kramvig
2009
Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles?
 • Anne Lise Fimreite
 • Per Selle
2009
Organizational Silhouettes: (Un)dressing the women of Mad Men
 • Katie Sullivan
 • Trine Kvidal
2009
Matsektoren i Finnmark: Produksjon, sysselsetting og samhandlingsaktører, -arenaer og -tema
 • Trine Kvidal
 • Tove Aagnes Utsi
2009
Fra kultur til næring – fra Tromsø til Træna
 • Britt Kramvig
2009
Protection and equity? Local and indigenous encounters with the grand scheme of area protection in Norway.
 • Tor Arnesen
 • Jan Åge Riseth
2009
Sjølaksefiske i sjøsamiske områder – Rettigheter og kulturell betydning
 • T. Borch
 • A. Buanes
 • G. R. Karlsen
 • F. Olsen
2009
Arealplanprosesser, hyttebygging og reindrift - en studie av planprosesser i tre utvalgte områder
 • Ivar Lie
2009
From a distance. How Norwegian experience their encounters with school.
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2009
Sámi modernitehta ja teorehtalaš boazodoallodiehtu: Reflekšuvdna diehtočoahkkimiin
 • Jan Åge Riseth
2009
Kommunen som samfunnsutvikler. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling
 • T. Ringholm
 • N. Aarsæther
 • V. Nygaard
 • P. Selle
2009
Finnmarkskommunene - indikatorer for omstillingsutfordringer 2009
 • Inge Berg Nilssen
 • Ivar Lie
2009
Sámi modernitehta ja teorehtalaš boazodoallodiehtu: Reflekšuvdna diehtočoahkkimiin [Sámi modernity and theoretical knowledge of reindeer management: A reflection over knowledge encounters].
 • Jan Åge Riseth
2009
Effekter på folk og samfunn. Klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 4.
 • Arild Buanes
 • Jan Åge Riseth
 • Eirik Inge Mikkelsen
2009
Erfaringsbasert fortelling og ”sømløs” læring. Evaluering av studiet Bedriftskultur i endring og utvikling
 • M. B. Ellingsen
2009
Marine fishing tourism in Norway
 • Trude Borch
2009
Maritim verdiskaping i nord
 • Erik W. Jakobsen
 • Dagfinn Johnsen
 • Ingeborg Sandvik
2009
Tilpasning og avbøtende tiltak. NorACIA delutredning 5
 • Arild Buanes
 • Jan Åge Riseth
 • Eirik Inge Mikkelsen
2009
Evaluering av realfagssatsingen i Troms
 • Margrethe Aanesen
 • Ellen Brox
2009
Protection and equity? Local and indigenous encounters with the grand scheme of area protection in Norway
 • Jan Åge Riseth
 • Tor Arnesen
2009

Pages