Publications

Publications

Showing 65 publications
Page 1 of 2
Indigenous democracy – media use and media coverage of the 2009 Sami parliamentary election campaign
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
2011
Konjunkturbarometer Hammerfest - Vår 2011
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
2011
Value creation.
 • Eirik Mikkelsen
 • J. Isaksen
2011
Challenges of Integrating Local/Indigenous Knowledge into a Scientific Framework.
 • Jan Åge Riseth
2011
Den samiske offentligheten: mediedekningen av sametingsvalgkampen 2009
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
2011
Petroleumsklynge Hammerfest - Temabilag til KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011
 • Stig Halgeir Karlstad
2011
Environmental attitudes in a network of tourism companies
 • May-Britt Ellingsen
 • Heidi Rapp Nilsen
2011
Development trends in Sámi Reindeer Management in Norway. Any relevance for Finland?[Saamelaisporonhoidon kehityssunnat Norjassa. Miten Suomessa?]
 • Jan Åge Riseth
2011
Er Nord-Norge for lite konjunkturfølsom?
 • Eirik Inge Mikkelsen
2011
Innledning: det samiske demokratiets utfordringer
 • Eva Josefsen
 • Jo Saglie
2011
Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt
 • Toril Merete Ringholm
 • Trond Nilsen
2011
The Migrant Making Organisation. Gender, Labour and Agency in a New Migration Process.
 • Marit Anne Aure
2011
Management of resources at the proper geographical level and local participation. The Sámi as an Indigenous People &Reindeer Management as an Industry and Livelihood.
 • Jan Åge Riseth
2011
Can Traditional Knowledge Play a Significant Role in Nature Management? Reflections on Institutional Challenges for the Sámi in Norway
 • Jan Åge Riseth
2011
Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse
 • Eva Josefsen
 • Bernt Aardal
2011
Tromskommunene - Indikatorer for omstillingsutfordringer 2011
 • Inge Berg Nilssen
 • Ivar Lie
2011
Transnational Links at the Edge.
 • Marit Anne Aure
 • A.B. Flemmen
 • K. Golebiowska
2011
Cultural valuing of fisheries resources by the Norwegian saami
 • M. Lam
 • Trude Kristin Borch
2011
Nominasjon og formelle strukturer - en sammenligning av Ap og NSR foran sametingsvalget 2009
 • Eva Josefsen
2011
Problemstillinger om differensiert arbeidsgiveravgift i nord
 • Elisabeth Angell
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ivar Lie
2011
Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas
 • Marit Aure
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Eva Josefsen
 • Toril Merete Ringholm
2011
Social, Economic and Institutional State of the Circum-Arctic Coast
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Alf Håkon Hoel
2011
Sametingets tillit blant egne velgere: holdninger til et demokrati i støpeskjeen
 • Aila Marge Varsi Balto
2011
Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune
 • Birgit Abelsen
 • Margrete Gaski
2011
Sametingets organisatoriske utfordringer. En vurdering
 • Per Selle
2011
Klyngeparadokset: klynger som oppskrift, verktøy og fasit for utvikling av marin bioteknologi
 • May-Britt Ellingsen
2011
Innovasjonsprosesser i norske kommuner
 • Toril Merete Ringholm
 • Nils Aarsæther
 • Peter Bogason
 • May-Britt Ellingsen
2011
Fra Nord - For Nord
 • Sveinung Eikeland
 • Per-Arne Emaus
 • Inge Berg Nilssen
2011
Politisk organisering i Elverum kommune. Erfaringer og justeringer
 • Tor Arnesen
 • Trond Nilsen
2011
The tourist experience and bonding (available online 22. august 2011)
 • Bente Heimtun
 • Birgit Abelsen
2011
Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner
 • Marit Anne Aure
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Eva Josefsen
 • Toril Merete Ringholm
2011
Kraftsektoren i Nordområdene - innspill til en nordområdetenkning. Revidert utgave 2011
 • Inge Berg Nilssen
 • Karstein P.L. Sandvik
2011
Report on Coral-Fisheries Interactions — Theoretical and Applied Bioeconomic Analysis
 • Naomi Foley
 • Claire W. Armstrong
 • Xianwen Chen
 • Viktoria Kahui
 • Inga Kaspersen
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Siv Reithe
2011
Tensions of consumer individualism : Norwegian identity in the context of globalization
 • Trine Kvidal
2011
MOMENTER FOR UTFORMINGEN AV VISITOR POINT SARAELV, VED REISA NASJONALPARK.
 • Eirik Mikkelsen
 • Gaute Svensson
2011
Integrerte operasjoner i nord – i petroleums- og kraftsektoren
 • Elisabeth Angell
 • Stig Halgeir Karlstad
2011
Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon. Kommunene i Troms
 • Heidi Rapp Nilsen
2011
Reindeer herders in Finland: Pulled to community‐based entrepreneurship and pushed to individualistic firms
 • Leo-Paul Dana
 • Jan Åge Riseth
2011
Sjøfisketurisme i Norge - Debatter, regulering, struktur og ringvirkninger
 • Trude Borch
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
2011
Klyngeparadokset: klynger som oppskrift,verktøy og fasit for utvikling av marin bioteknologi.
 • May-Britt Ellingsen
2011

Pages