Publications

Publications

Showing 39 publications
Page 1 of 1
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
 • Emma Kristine Sjøenden Vestli
2017
Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling
 • Jan Åge Riseth
2017
A broad alliance of civil society organizations on climate change mitigation: political Strength or legitimizing support?
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Kristin Strømsnes
 • Ulla Schmidt
2017
Alternative verneformer i inn- og utland. Biosfæreområde som alternativ for Finnmarksvidda? Reindrifta som verdensarv?
 • Jan Åge Riseth
2017
Industrial development in the North-Sami indigenous interests between globalization and self-determination
 • Vigdis Nygaard
 • Elisabeth Angell
 • Selle Per
2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2017
Mineral industries in Sami Areas - the role of the Sámidiggi
 • Vigdis Nygaard
2017
The Socio-economic Dimensions of Offshore Aquaculture in a Multi-use Setting
 • Gesche Krause
 • Eirik Inge Mikkelsen
2017
Mineral industry in Sami areas - the role of the Norwegian Sami Parliament
 • Vigdis Nygaard
2017
Sámi Identity and Visions of Preferred Futures: Experiences among Youth in Finnmark and Trøndelag, Norway
 • Line Mathisen
 • Espen Carlsson
 • Niels Arvid Sletterød
2017
Supporting entrepreneurship in Sami areas - between State policy and local co-participation
 • Vigdis Nygaard
 • Line Mathisen
2017
Unfolding the relationship between resilient firms and the region
 • Mary Genevieve Billington
 • James Tommy Karlsen
 • Line Mathisen
 • Inger Beate Pettersen
2017
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2017
Firm-driven path creation in arctic peripheries
 • Trond Nilsen
2017
Når staten skal samordne seg selv : samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
 • Torill Nyseth
 • Arild Buanes
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Assessment of the Firm-Region Coupling in the Arctic. Local content and innovative institutional regulations
 • Trond Nilsen
 • Hjalti Johannesson
2017
Roles of Adventure Guides in Balancing Perceptions of Risk and Safety
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2017
Understanding coordination in municipal planning. Theory and the Norwegian Planning and Building Act.
 • Nils Aarsæther
 • Arild Buanes
 • Torill Nyseth
2017
Oljevernberedskap i Nord-Norge. Marked, rammebetingelser og innovasjon
 • Trond Nilsen
2017
Report on WP 1.2 ”Sources of Marine Litter”
2017
Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund
 • Line Mathisen
2017
Allocation, interaction or negotiation? Developing models in marginal northern economies.
 • Trond Nilsen
 • Sveinung Eikeland
2017
INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016. N1/2017
 • Trond Nilsen
 • Vigdis Nygaard
2017
Innovation from the inside out: Contrasting fossil and renewable energy pathways at Statoil
 • Trond Nilsen
2017
Current industrial uses of biological resources and products in Norway. A cross-sectoral view on the bio economy. (12/2017)
 • Magnar Forbord
 • Jannike Falk-Andersson
 • Jan Åge Riseth
 • Birger Vennesland
2017
Value added in the Norwegian Bioeconomy (8/2017)
 • Eirik Mikkelsen
2017
Ecosystem services and coastal governance (ECCO)
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Einar Eythorsson
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Sanne Bech Holmgaard
 • Patrick Berg Sørdahl
2017
Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk
 • Eli Skogerbø
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
2017
Klimautfordringer og arealforvalting for reindrifta i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til tiltak – eksempler fra Troms. (6/2017)
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2017
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser
 • Vigdis Nygaard
 • Espen Carlsson
 • Niels Arvid Sletterød
2017
Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku
 • Vigdis Nygaard
 • Line Mathisen
 • Sindre Myhr
2017
Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Nikolai K Winge
 • Inge Even Danielsen
2017
Co-creation in events: Values of volunteers and olunteer tourists at Iditarod in Alaska and the Finnmark Race in Norway
 • Kari Jæger
 • Line Mathisen
2017
Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?
 • Jan Åge Riseth
 • Nikolai K Winge
 • Hans Tømmervik
 • Inge Even Danielsen
2017
Nominasjonsprosesser ved sametingsvalg
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
 • Ulf Mörkenstam
2017
Konflikt mellom utbyggingsinteresser og rettigheter – forskerblikk på dilemmaer, interessemotsetninger og mulige løsninger?
 • Jan Åge Riseth
2017
Samlokalisering bygger tillit i nødmeldingstjenesten.
 • May-Britt Ellingsen
 • Yngve Antonsen
2017