Publications

Publications

Showing 997 publications
Page 25 of 25
The downside of the Balanced Scorecard: A case study from Norway
 • Yngve Antonsen
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies (CAES) – a new ‘reindeer course’ under planning.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
Fremtidig skogsutbredelse på Finnmarksvidda som en følge av klimaendring og dens konsekvenser for reindriften
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth
Kommuner og næring
 • Toril Merete Ringholm
 • Elisabeth Angell
Praksis og gode holdninger er ettertraktet
 • Elisabeth Angell
Bysamer og bysamiske institusjoner i Tromsø - et nytt trekk i byens historie
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
RIS-modellen: Relevant for perifere regioner?
 • James Tommy Karlsen
 • Arne Isaksen
 • Øyvind Heimset Larsen
 • Ingjerd Skogseid
 • Vigdis Nygaard
Er samarbeid alltid bra for innovasjon?
 • Magnus Gulbrandsen
 • Geir Bye
 • Håkon Finne
 • Rune Njøs
Investing in Sustainability or Feeding on Stranded Assets? The Norwegian Government Pension Fund Global
 • Beate Sjåfjell
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Benjamin J. Richardson
Klemt mellom staten og markedet
 • Jill Loga
 • Per Selle
 • Kristin Strømsnes
 • Lars Trägårdh
High-resolution satellite imagery for detection of tracks and vegetation damage caused by all-terrain vehicles (ATVs) in Northern Norway
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Kjell Arild Høgda
 • K. B. Strann
Nyskapende nordnorsk reiseliv
 • May-Britt Ellingsen
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Geir Bye
Creating a Man for the Future: A Narrative Analysis of Male In-Migrants and Their Constructions of Masculinities in a Rural Context
 • Marit Aure
 • Mai Camilla Munkejord
Reindrift og områdevern (Reindeer husbandry and protected areas)
 • Arvid Holte
 • Jan Åge Riseth
Tensions of Individualism: Norwegian Likhet in the Context of Globalization
 • Trine Kvidal
Bedrifter + forskning=sant?
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
Utenlands arbeidskraft et must
 • Elisabeth Angell
 • Marit Aure
Analyse av den samiske reindriftas økonomiske tilpasning - Et samarbeidsprosjekt mellom Nordisk samisk institutt (NSI) og Umeå universitet (UU), Centrum för samisk forskning (CESAM) Analysis of the economic adaptation of Sami reindeer management - A
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Johan Klemet Kalstad
Hva skal nordnorsk reiseliv lages av?
 • Erika Søfting
 • Espen Haugland
 • Birgit Abelsen
 • Øystein Normann
Samhandlingens pris
 • Birgit Abelsen
 • Toril Merete Ringholm
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Reinen - inntektskilde eller kulturforankring?
 • Niklas Labba
 • Svein Ole Granefjell
 • Björn Linder
 • Jan Åge Riseth
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Et samarbeids-prosjekt mellom Nordisk Samisk Institutt (NSI) og Umeå Universitet (UU), Centrum för samisk forskning (CESAM).
 • Jan Åge Riseth
Hvorfor samlokalisering gir bedre samhandling mellom nødetatene
 • Yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
Sámi reindeer herd managers: why do they stay in a low-profit business?
 • Jan Åge Riseth
ANALYS AV DEN SAMISKA RENSKÖTSELNS EKONOMISKA TILLPASSNING. RENEN, INTÄKTSKÄLLA ELLER KULTURFÄSTE? Analysis of the economic adaptation of Sami reindeer management. Reindeer; source of income or cultural linkage?
 • Niklas Labba
 • Jan Åge Riseth
Sett fra nord
 • Per Selle
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial
 • Haldis Valestrand
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
 • Deatra Walsh
An Indigenous Perspective on National Parks and Sámi Reindeer Management in Norway
 • Jan Åge Riseth
Summer distribution of wild reindeer in relation to human activity and insect stress
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
 • Per Jordhøy
 • Ole-Gunnar Støen
HERMES Promoting Ecosystem-Based Management and the Sustainable Use and Governance of Deep-Water Resources
 • Anthony J. Grehan
 • Sybille van den Hove
 • Claire W. Armstrong
 • Ronan Long
 • Thomas van Rensburg
 • Vikki Gunn
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Ben De Mol
 • Stefan Hain
Håp, engasjement - men kommer det flere folk?
 • Marit Aure
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Toril Merete Ringholm
RESSURSØKONOMISKE OG ØKOLOGISKE PERSPEKTIVER PÅ GRENSEOVERSKRIDENDE REINDRIFT.
 • Jan Åge Riseth
 • Lauri Kalervo Oksanen
Bioeconomic Modeling and the Management of Cold-Water Coral Resources
 • Claire W. Armstrong
 • Anthony J. Grehan
 • Viktoria Kahui
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Siv Reithe
 • Sybille van den Hove
Vekst i Sør-Troms?
 • Toril Merete Ringholm
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Eirik Inge Mikkelsen
Social sustainability in northern mining communities: A study of the European North and Northwest Russia
 • Leena Suopajärvi
 • Gregory A. Poelzer
 • Thomas Ejdemo
 • Elena M. Klyuchnikova
 • Elena Korchak
 • Vigdis Nygaard
Förord. // Renskötseln är mitt liv : Analys av den samiska renskötselns ekonomiska anpassning,
 • Peter Sköld
 • Jan Åge Riseth
Push and pull among Finnish reindeer herders. Research Notes [About Dana & Riseths article on Reindeer herders in Finland ]
 • Janet Holmen
 • Jan Åge Riseth

Pages