Publications

Publications

Showing 997 publications
Page 5 of 25
Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging. (8/2015)
 • Arild Buanes
2015
Introduksjon, perpektivering og utviklingstendenser: Innledning
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Kampen om kystsonen
 • Arild Buanes
2015
‘Social license to operate’: a relevant term in Northern European mining?
 • Timo Koivurova
 • Arild Buanes
 • Larissa Riabova
 • Vladimir Didyk
 • Thomas Ejdemo
 • Gregory Poelzer
 • Päivi Taavo
 • P. Lesser
2015
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Grunneieres erfaring med høstjakt og synspunkter på gåseforvaltningen.
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Einar Eythorsson
 • Ingunn M. Tombre
2015
Sustainable Mining, Local Communities and Environmental Regulation.
 • Kai Kokko
 • Arild Buanes
 • Timo Koivurova
 • Vladimir Masloboev
 • Maria Pettersson
2015
Etterprøving av utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte-og øvingsfelt. Tematisk etterundersøkelse reindrift. Rapport 22/2015
 • Jan Åge Riseth
2015
Industrial Encroachments and Dispossession of Indigenous Lands. Impact Analyses for Whom? Oral Presentation in Session "Social Work in Remote Areas".
 • Jan Åge Riseth
2015
Legal Protection of Sami Traditional Livelihoods from the Adverse Impacts of Mining: A Comparison of the Level of Protection Enjoyed by Sami in Their Four Home States.
 • Vigdis Nygaard
 • Timo Koivurova
 • Vladimir Masloboev
 • Kamrul Hossain
 • Anna Petretei
 • Svetlana Vinogradova
2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Hans Tømmervik
 • Stian Solbø
2015
Sted- nye teorier i en norsk kontekst
 • Marit Aure
 • Nina Gunnerud Berg
 • Jørn Cruickshank
 • Britt Engan Dale
2015
Konsekvensanalyse av tiltak på reindrift for reguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet. Alternativ 1-Utbedring av eksisterende veg. Rapport 2/2015
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
2015
Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør.
 • Else Grete Broderstad
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2015
Representativ-demokratisk rasjonalitet - en mulighet? En analyse av "planstrategi"-kravet innført i norsk planlovgivning 2008
 • Nils Aarsæther
 • Arild Buanes
2015
Kommunene som nærings- og samfunnsutviklere i et nytt kommunenorge
 • Elisabeth Angell
2015
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Sindre Myhr
2015
Masculinities in the North: in-comers’ negotiations of rural masculine identities
 • Mai Camilla Munkejord
 • Marit Aure
2014
A green supply chain network design model for enhancing competitiveness and sustainability of companies in high north arctic regions
 • Hao Yu
 • Wei Deng Solvang
 • Chen Chen
2014
Sámi almmusvuohta: Jagi 2009 sámediggeválgga gokčan mediai
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
2014
En bærekraftig reindrift?
 • Jan Åge Riseth
2014
Extreme Mobilities and New Masculinities in the North: Gender and Time-space/rhythms in the Petroleum Industry
 • Marit Aure
2014
Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Nordland. En analyse av pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter (2014:1003)
 • Ivar Lie
 • Jørgen Bro
2014
Arbeidsmarkedet langs kysten
 • Marit Aure
2014
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet.Møter mellom influenskommuner og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet
 • Toril Merete Ringholm
 • Trond Nilsen
2014
Perspectives on Sami rights, government and reindeer herding
 • Jan Åge Riseth
2014
Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler - relevant for fylkeskommunen? (2/2014)
 • Arild Buanes
 • Toril Merete Ringholm
2014
New Moving Patterns? Middle-aged and elderly people: Geographical Mobility i Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2014
Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms. En analyse basert på pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter (2014:1002)
 • Ivar Lie
2014
Transboundary EIA in the Barents Region
 • Vigdis Nygaard
 • Timo Koivurova
 • Vladimir Masloboev
 • Anna Petretei
 • Kamrul Hossain
2014
Næringsutvikling i samiske samfunn - En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord (2014:4)
 • Angell Elisabeth
 • Margrete Gaski
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard
2014
Vulnerability and adaptive capacity in Hammerfest, Norway
 • Elisabeth Angell
 • Knut Bjørn Stokke
2014
Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av flyttedata og bo- og flyttemotivundersøkelsen.
 • Ivar Lie
 • Marit Aure
2014
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet. Møter mellom influenskommunene og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet (2014:7)
 • Toril Merete Ringholm
 • Trond Nilsen
2014
Kommunens - og kommunereformens- betydning for samisk kultur og samfunnsliv
 • Vigdis Nygaard
2014
Kommunenes handlingsrom.
 • Toril Merete Ringholm
2014
Sustainable mining and indigenous stakeholders - conflicts or consent?
 • Vigdis Nygaard
2014
Companies’ performance and the green economy in the wine sector
 • Elisa Giacosa
 • Guido Giovando
 • Heidi Rapp Nilsen
2014
ColdTech - Sustainable Cold Climate Technology
 • Christian Petrich
 • Mohamad Mustafa
 • Bjørnar Sand
 • Muhammad Shakeel Virk
 • Arntsen Bård
 • Trond Nilsen
2014
Befolkningsutvikling og sysselsetting i Sør-Tromsregionen.
 • Toril Merete Ringholm
2014
Workrelated Mobilities in the Petroleum Industry: Changing Masculinities in the Welfare state
 • Marit Aure
2014

Pages