Publications

Publications

Showing 997 publications
Page 8 of 25
Mellomromskompetanse i lokale innovasjoner
 • Toril Merete Ringholm
2013
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring. Leveranser til Goliat prosjektet i Barentshavet
 • Trond Nilsen
 • Inge Nilssen
 • Stig Halgeir Karlstad
2013
Partiell beregning av statlig utgiftsutjamning med og uten ny Langsundforbindelse i Karlsøy kommune i Troms
 • Inge Berg Nilssen
2013
Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler?
 • Marit Aure
2013
Tre scenarier for norske kommuner
 • Toril Merete Ringholm
2013
Mind the gap – a local perspective on implementing Sámi politics
 • Eva Josefsen
2013
Regional samhandling for innovasjon
 • Roger Henning Normann
 • Birgit Abelsen
 • Arild Aurvåg Farsund
 • Sveinung Eikeland
 • Jens Kristian Fosse
 • Knut Hidle
 • Trine Kvidal
2013
”Hva kan selges og til hvilken pris? Utfordringer når kultur møter næring
 • Britt Kramvig
2013
Deregulation of trust
 • May-Britt Ellingsen
2013
Fra næringshager til utviklingslandskap
 • Toril Merete Ringholm
2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge
 • Elisabeth Angell
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Merete Ringholm
 • Marit Aure
 • Ivar Lie
2013
Innovasjonsledelse
 • Birgit Abelsen
 • Trine Kvidal
2013
The Power of Environmental Indifference. A case from a Collaboration of tourism firms
 • Heidi Rapp Nilsen
 • May-Britt Ellingsen
2013
The Norwegian Government's High North policy meets the Northern region
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
2013
Jegererfaringer og jaktpraksis i to områder med organisert gåsejakt
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Einar Eythorsson
 • Ingunn Tombre
 • Gitte Høj Jensen
 • Jesper Madsen
2013
Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet
 • May-Britt Ellingsen
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Geir Bye
2013
Highly skilled dependent migrants entering the labour market: Gender and place in skill transfer
 • Marit Aure
2013
An Indigenous Public Sphere? The Media and the 2009 Sámediggi Election Campaign
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
2013
Arctic shipping data-a New tool
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • J. Røyset
 • R. Hansen
2013
Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø
 • Atle Jensen Hauge
 • Svein Erik Hagen
 • Birgitta Ericsson
 • Per Kristian Alnes
 • Marit Aure
 • Trine Kvidal
 • Vigdis Nygaard
 • Dominic Power
2013
Semiotikk i stedsanalyser
 • Trine Kvidal
2013
Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk (2013:1)
 • Eva Josefsen
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
2013
Contaminants in the Barents Region
 • Eirik Inge Mikkelsen
2013
Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø
 • Atle Jensen Hauge
 • Svein Erik Hagen
 • Birgitta Ericsson
 • Per Kristian Alnes
 • Marit Aure
 • Trine Kvidal
2013
Sámedikki ohcanvuđot gielladoarjjaortnegiid árvvoštallan (2013:1)
 • Eva Josefsen
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
2013
Lokalmedisinske sentre – bedre og billigere?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2013
Leaving Yellowstone behind?
 • Jan Åge Riseth
2013
Planlegging for lokal utvikling; kreativitet og forankring
 • Anniken Førde
 • Toril Merete Ringholm
2012
Virkemiddelstudien, foreløpig oppsummering
 • May-Britt Ellingsen
2012
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Nordøstlige norskehavet
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin Ivar Aaserød
2012
Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter (2012:11)
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2012
Moderne Marine næringer og samiske interesser (Modern marine industries and saami interests)
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Bjørn Hersoug
2012
Configuration of trust – a discussion of trust and social change.
 • May-Britt Ellingsen
2012
Kommunen som kjøpesenter
 • Toril Merete Ringholm
2012
FORESIGHT REISELIV - VRI TROMS, Resultater fra innspillskonferanse 27.september 2012
 • Yngve Antonsen
 • Geir Bye
2012
Sámi giellaguovddážiid árvvoštallan (2012:6)
 • Vigdis Nygaard
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
 • Karl Jan Solstad
2012
Kunnskapsløftet 2006 Samisk - mot en likeverdig skole?
 • Karl Jan Solstad
 • Vigdis Nygaard
 • Marit Solstad
2012
Hvordan skjer innovasjoner i norske kommuner?
 • Toril Merete Ringholm
2012
Ny arbeidskraft, nye innbyggere - nye nordlendinger
 • Marit Aure
2012
Forskning om innovasjon i norske kommuner
 • Toril Merete Ringholm
2012

Pages