Publications

Publications

Showing 644 publications
Page 7 of 17
The impact of terrain correction of polarimetric SAR data on glacier change detection
 • Vahid Akbari
 • Yngvar Larsen
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Torbjørn Eltoft
2012
Assessment of ocean wind retrieval from dual-polarized x-band SAR data
 • Faozi Said
 • Harald Johnsen
2012
Etablering av fastruter i fjell langs et kyst - innland transekt i Midt Norge - ett delprosjekt innen GLORIA Norge (3/2012)
 • Sølvi Wehn
 • Jarle I. Holten
 • Stein-Rune Karlsen
2012
Landscape heterogeneity and the effect of environmental conditions on prairie wetlands.
 • Ivar Herfindal
 • Mark C. Drever
 • Kjell Arild Høgda
 • Kevin M. Podruzny
 • Thomas D. Nudds
 • Vidar Grøtan
 • Bernt-Erik Sæther
2012
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - nordøstlige Norskehavet. (16/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin-Ivar Aaserød
2012
Snow dunes: A controlling factor of melt pond distribution on Arctic sea ice
 • Christian Petrich
 • Hajo Eicken
 • Christopher M. Polashenski
 • Matthew Sturm
 • Jeremy P. Harbeck
 • Donald K. Perovich
 • David C. Finnegan
2012
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Barentshavet sør (18/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin-Ivar Aaserød
2012
Habitatmodell for lirype i Finnmark
 • Åshild Ø. Pedersen
 • Jane Uhd Jepsen
 • Martin Biuw
 • Bernt Johansen
2012
Etablering av fastruter i fjell langs et kyst-innland transekt i Midt Norge.-ett delprosjekt innen GLORIA Norge.
 • Sølvi Wehn
 • Jarle I.. Holten
 • Stein R. Karlsen
2012
Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • Kjell-Arild Høgda
 • Hans Tømmervik
 • Annika Hofgaard
2012
Potential applications of Sentinel-2 data to forest monitoring services in support to REDD activities: The Democratic republic of Congo case within ReCover Project.
 • D. Pedrazzani
 • M.T. Mateos San Juan
 • M. Gómez Giménez
 • Jörg Haarpaintner
 • K. Einzmann
 • L. Mane
2012
ReCover: Services for the Monitoring of Tropical Forest to Support REDD+
 • Tuomas Häme
 • L. Sirro
 • E. Cabrera
 • Jörg Haarpaintner
 • Johannes Heinzel
 • J. Hämäläinen
 • B. de Jong
 • F. Paz Pellat
 • D. Pedrazzani
 • J. Reiche
2012
Monitoring the effect of extreme winter warming events on snow-covered reindeer pastures using satellite remote sensing data.
 • Eirik Malnes
 • Cecilia Johansson
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Harald Johnsen
2012
“Can Traditional Knowledge Play a Significant Role in Nature Management?”
 • Jan Åge Riseth
2012
Future vegetation changes in thawing subarctic mires and implications for greenhouse gas exchange-a regional assessment
 • Julia Bosiö
 • Margareta Johansson
 • Terry V. Callaghan
 • Bernt Johansen
 • Torben R. Christensen
2012
Climate Change and Wild Goose Populations: Challenges and Opportunities for Farming and Hunting
 • Einar Eythorsson
 • Ingunn Tombre
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2012
Forhandlinger om plass - eksemplet Alta
 • Bjørn Hersoug
 • Jahn Petter Johnsen
 • Trude Kristin Borch
 • Otto Andreassen
 • Arild Buanes
2012
Rapid recovery of recently overexploited winter grazing pastures for reindeer in northern Norway
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
 • Eldar Gaare
 • Bernt Johansen
 • Dietbert Thannheiser
2012
Landscape heterogeneity and the effect of environmental conditions on prairie wetlands
 • Ivar Herfindal
 • Mark C. Drever
 • Kjell Arild Høgda
 • Kevin M. Podruzny
 • Thomas D. Nudds
 • Vidar Grøtan
 • Bernt-Erik Sæther
2012
Sårbarhet for klimaendringer - Coast Adapt-prosjektet i Hammerfest (2012:3)
 • Elisabeth Angell
2012
Etablering av overvåkning av vekstsesongen langs et kyst – innland transekt i Midt Norge - ett delprosjekt innen GLORIA Norge
 • Stein Rune Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
2012
Landslide monitoring in western Norway using high resolution TerraSAR-X and Radarsat-2 InSAR
 • J. F. Dehls
 • L. Fischer
 • Martina Böhme
 • A. Saintot
 • R.H Hermanns
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • Lars H Blikra
2012
Vegetation mapping of Svalbard utilising Landsat TM/ETM+ data
 • Bernt Johansen
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
2012
High-precision Doppler estimation for ocean applications
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
2012
A detailed view of rockslide deformation patterns in northern Norway using both ascending and descending high-resolution TerraSAR-X satellite InSAR data
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • John Dehls
 • Yngvar Larsen
 • Geoffrey D. Corner
2012
Forskning på beitegrunnlaget for rein og lokal kunnskap.
 • Hans Tømmervik
 • Niklas Labba
 • Jan Åge Riseth
2012
Sea surface wind retrieval using both normalized radar cross-section and polarization residual Doppler frequency from TerraSAR-X data
 • Faozi Said
 • Harald Johnsen
2012
Wave mode processing algorithms, product validation and assimilation. Wave retrievals and applications - White Paper
 • Fabrice Collard
 • L Aouf
 • Harald Johnsen
2012
Envisat ASAR and meteorological measurments for determination of the spatial extent of glacier snow melt on Jan Mayen, 2009
 • Cecilie Rolstad Denby
 • Eirik Malnes
 • Ingunn Burud
 • John Hulth
 • Regine Hock
2012
Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data (5/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Audun Iversen
 • Thorkel C. Askildsen
 • Eirik Mikkelsen
2012
Kan Árbediehtu - samisk tradisjonell kunnskap - ha en rolle som veiviser i naturforvaltningen?
 • Jan Åge Riseth
2012
A monitoring system for glaciers on Svalbard based on Envisat ASAR wide swath data
 • Heidi Hindberg
 • Eirik Malnes
 • Kjell Arild Høgda
2012
SAR wave processing – improvements towards Sentinel-1 mission
 • Harald Johnsen
 • Fabrice Collard
2012
GEO FCT Product Development Team report, Tanzania
 • Jörg Haarpaintner
 • Øivind Due Trier
 • Jared Otieno
2012
Turisme og reiselivsnæringen -statusbeskrivelse, utviklingstrender og virkninger av petroleumsvirksomhet (15/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Ø. Aas
 • Marte Qvenild
 • Oddgeir Andersen
2012
Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2011
 • Gitte Høj Jensen
 • Ingunn Tombre
 • Einar Eythorsson
 • Jesper Madsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Ove Martin Gundersen
 • Per Jørgen Hovland
2012
Validation of Envisat ASAR based lake ice maps on lake Päijänne
 • Heidi Hindberg
 • Eirik Malnes
 • H Asalmi
 • O. Mattila
2012
Simultaneous Envisat ASAR and MERIS monitoring of lake ice on Lake Ladoga
 • Eirik Malnes
 • Heidi Hindberg
 • Øystein Rudjord
 • Rune Solberg
2012
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Nordøstlige norskehavet
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin Ivar Aaserød
2012
Økonomer i kystsonen: Kan kunnskap om verdiskaping gi bedre arealforvaltning?
 • John Roald Isaksen
 • Eirik Inge Mikkelsen
2012

Pages