Publications

Publications

Showing 14 publications
Page 1 of 1
Kartdemonstrator for Nordreisa.
 • T. Tøllefsen
2001
BIT arkitektur
 • K. J. Grøttum
2001
KNYT ~ Kunst, ny teknologi og næringsutvikling.
 • A. W. Theodorsen
 • M. E. Johansen
 • P. Kvist
 • K. M. Mælen
2001
Tjeneste for oppdatering av elektroniske sjøkart TOES
 • K. A. Høgda
 • I. Tellefsen
 • T. Guneriussen
 • H. Johnsen
 • T. Skyseth
2001
Læringsarena midt i norden
 • E. Brox
 • I. Strand
 • L. Utstøl
2001
Sluttfor FUNN-prosjektet Sm@art.POI. NORUT IT724/2-01 versjon 1.0 (4 s)
 • K. J. Grøttum
 • T. Rønning
2001
HØIDIS. Skoleprosjekt med høyhastighet
 • E. Brox
 • T. Tøllefsen
 • M. E. Johansen
 • O. J. Tennvassås
2001
Forskning på digitale bibliotek i Norge
 • L. K. Vognild
 • S. A. Brygfjeld
 • O. Husby
 • I. T. Sølvberg
2001
Teknologievaluering i FUNN prosjektet Sm@rt.POI.
 • K. J. Grøttum
 • D. Diesen
2001
Visjon og begrensninger med bruk av ny teknologi i opplæring.
 • E. Brox
2001
Using object oriented information distribution to present and protect information
 • D. Diesen
 • A. Oskal
2001
Bruk av IKT i undervisningen på alle nivå i distriktene og de konsekvensene det kan ha for undervisningen og lokalsamfunnene
 • E. Brox
2001
Kystsoneplan for MARGIT.
 • E. Brox
2001
HØIDIS - Skoleprosjekt med høyhastighet. Et HØYKOM-prosjekt
 • Ellen Brox
 • Torunn A. Tøllefsen
 • Mai-Eli Johansen
 • Ole Tennvassår
2001