Publications

Publications

Showing 15 publications
Page 1 of 1
Wild reindeer: impacts of progressive infrastructure development on distribution and range use
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2001
The Tromsø module
 • Geir Bye
 • Turid Moldenæs
 • Jarle Løvland
2001
KNYT ~ Kunst, ny teknologi og næringsutvikling.
 • A. W. Theodorsen
 • M. E. Johansen
 • P. Kvist
 • K. M. Mælen
2001
Læringsarena midt i norden
 • E. Brox
 • I. Strand
 • L. Utstøl
2001
HØIDIS. Skoleprosjekt med høyhastighet
 • E. Brox
 • T. Tøllefsen
 • M. E. Johansen
 • O. J. Tennvassås
2001
Norsk Atmosfære-, Rom- og Jordobservasjonssenter Utredning II
 • H. Johnsen
 • T. Brattli
 • I. Solheim
 • O. M. Johnsen
2001
Sysselsetting og kompetansebehov. Omstilling og endrede kompetansekrav i yrkeslivet og mulige konsekvenser for høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge
 • M. B. Ellingsen
 • E. I. Mikkelsen
2001
Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark.
 • E. I. Mikkelsen
 • A. (red.) Rydningen
2001
Er Tromsø en næringsvennlig kommune?
 • P. Pedersen
2001
Senja - en attraktiv destinasjon? Om kompleksitet som utfordring i utvikling av attraktive destinasjoner
 • T. Borch
2001
Langtidseffekter av person- og bedriftsrettede tiltakt i Finnmark og Nord-Troms
 • P. Pedersen
2001
Mangfold gir styrke
 • M. B. Ellingsen
2001
Forskning i nord – delsvar på spørsmålet: oppnår vi regional innovasjon av forskningsmiljøene i Tromsø eller er vi oss selv nok?
 • E. Brox
2001
Bruk av IKT i undervisningen på alle nivå i distriktene og de konsekvensene det kan ha for undervisningen og lokalsamfunnene
 • E. Brox
2001
Kystsoneplan for MARGIT.
 • E. Brox
2001