Publications

Publications

Showing 55 publications
Page 2 of 2
Data Organization and Acquisition Plan
 • H. Johnsen
2002
Intellektuell kapital II - Tilrettelegging av arenaer for læring i Sparebank1 Nord-Norge.
 • G. Alteren
2002
Det sivile samfunn som utgangspunkt for næringsutvikling.
 • K. E. Halvorsen
2002
Arbeidsmarkedet i tre Finnmarksregioner
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2002
Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet Sm@rt.Travel - framtidas nettbaserte tjenesteyting med reiseliv som case
 • W. Finnset
2002
Fokus på "FOKUS kompetanse". Hva er gjort, og hva kan gjøres?
 • G. Bye
 • Å. Danielsen
2002
Konstruksjon av politiske problemer. Hva slags problem representerer likestilling?
 • A. T. Lotherington
2002
Bredbåndsfylket Troms- kartlegging i alle kommuner. Status infrastruktur og mulige anvendelser i et bredbåndsnett
 • Ellen Brox
 • Audun Heggelund
2002
Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet Sm@rt.FUNK-moderne nettbaserte tjenester for alle
 • W. Finnset
2002
Mange modeller - mangfoldige læringsmuligheter. Andre delrapport i prosjektet "Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark - samarbeid om kompetanseutvikling i små kommuner".
 • M. B. Ellingsen
2002
Maktbegrepet i feministisk teori. Prøveforelesning til graden dr polit.
 • A. T. Lotherington
2002
Beitetilstand-resultat av økologi eller menneskelig handling?
 • Jan Åge Riseth
2002
Sea ice classification: Correction for incidense angle variation in Radarsat wide swath scenes.
 • E. Malnes
 • T. Gunerussen
2002
Jenteleir - rekrutteringskime til fiskerinæringen?
 • A. K. T. Holmen
2002
Woman-oriented regional policy in Norway. Political Success with a Bitter Taste.
 • A. T. Lotherington
2002

Pages