Publications

Publications

Showing 57 publications
Page 1 of 2
Naturressurser og økonomisk vekst i en periferiregion.
 • A. Rydningen
2003
Effects of climate change on the distribution and development of palsa peatlands
 • K. A. Høgda
 • H. Tømmervik
 • K. B. Strann
 • S. O. Dahl
 • K. Isaksen
 • A. Moen
 • A. Nesje
 • J. L. Sollid
 • K. D. Vorren
2003
Plant phenology in Norway related to climate change and latitude
 • F.E. Wielgolaski
 • S.R. Karlsen
 • K. A. Høgda
2003
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies: Five Years of Successful Research Education in the North.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
2003
FloodMan Minutes of Kick off Meeting
 • S Paloscia
 • M Hallilainen
 • C. Magagna
 • P. Brusotti
 • P Krahe
 • D Duizendstra
 • H Barneveld
 • M Huttunen
 • J.T. Silander
 • L Steinbakk
 • M Indregard
 • E. Malnes
 • M.L. Wasmuth
 • A. Finnseth
 • S. Solbø
 • T. Tøllefsen
 • T. Eltoft
 • I. Solheim
2003
Regional kompetanseutvikling: Sammensatte utfordringer - mangfoldige løsninger
 • May-Britt Ellingsen
2003
Validation of the ASAR Wave Mode Level 2 Product using Wam and Buoy Spectra
 • Harald Johnsen
 • Geir Engen
 • B. Chapron
2003
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies (CAES) – a new ‘reindeer course’ under planning.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
2003
FloodMan Minutes of First Users Workshop, Oslo, June 26.
 • I. Solheim
2003
Verneprosesser i Finnmark - betydning for fiskeri- og oppdrettsnæringens bruk av sjøareal
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2003
Quality assessment of ENVISAT ASAR Wave mode products based on regional and seasonal comparisions with WAM model outputs
 • V. Kerbaol
 • Harald Johnsen
 • B. Chapron
 • B. Rosich
2003
Nature Conservancy and Recreation Policies’ Impacts on an Indigenous Resource Management Practice – Some Perspectives on the Case of Sámi Reindeer Management in Balvatn, Northern Norway
 • Jan Åge Riseth
2003
FloodMan Miniutes of progress Meeting 1
 • M Hallilainen
 • T Tares
 • E Santi
 • P Brusotti
 • P Krahe
 • M Hammer
 • D Duisendstra
 • H Barneveld
 • M Huttunen
 • J.T Silander
 • M Huokuba
 • B Vehvilainen
 • V Keskisarja
 • R.T Lind
 • G.J Evertsen
 • I Solheim
2003
Kartlegging av dagligvarebeholdningen i hushold i Nord-Norge - med henblikk på en krisesituasjon
 • Vigdis Nygaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2003
Gender-Power and Regional Development
 • A. T. Lotherington
2003
FloodMan Software Reguirement and Design Document
 • G.J Evertsen
 • A. Finnseth
2003
Arealsaker i reinbeiteland
 • Ivar Lie
2003
Verden i Finnmark - eller Finnmark i verden?
 • Britt Kramvig
2003
Technical Support for Global Validation and Long-Term Quality Assessment and Optimisation of ASAR Wave Mode Products.
 • H. Johansen
2003
Oppfølging av plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge
 • Birgit Abelsen
 • Otto Hauglin
 • Isak Mathis Henriksen
 • Eva Josefsen
2003
Sámi Reindeer Management in Norway: Modernization Challenges and Conflicting Strategies
 • Jan Åge Riseth
2003
Technical Support for Global Validation and Long-Term Quality Assessment and Optimisation of ASAR Wave Mode Products.
 • H. Johansen
2003
Samfunnsøkonomisk analyse av spesialistpoliklinikken i Alta
 • Birgit Abelsen
 • Margrete Gaski
2003
Tilbakeslagsventil utført i glassfiberarmert polyester for rør med store dimensjoner
 • Rune Nilsen
2003
Technical Support for Global Validation and Long-term Quality Assessment and Optimisation of ASAR Wave Mode Products.
 • H. Johansen
2003
Statlege overføringar
 • Sveinung Eikeland
2003
Progressive impact of piecemeal infrastructure development on wild reindeer
 • Christian Nellemann
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2003
Molecular descriptor database.
 • S Ahmed
 • P. Currie
 • K.J. Grøttum
 • K.A. Høgda
 • I Solheim
 • R. Helland
 • C. Fenton
 • N.P. Willassen
2003
Gode kommunale tjenester til Finnmarks befolkning og næringsliv
 • Maar Stangeland
 • Inge Berg Nilssen
2003
The Coastal Sami: a 'Pariah Caste' of the Norwegian Fisheries? A Reflection on Ethnicity and Power in Norwegian Resource Management
 • Einar Eythorsson
2003
Bredbåndsanvendelse i Lyngen
 • E. Brox
2003
Blåskjelldyrking
 • Tor Larsen
2003
Stakeholders, Courts, and Communities: Individual Transferable Quotas in Icelandic Fisheries, 1991-2001
 • Einar Eythorsson
2003
Evaluering av prosjektet "Bevegelseshemmede i jobb"
 • Paul Pedersen
2003
EnviSnow Software Reguirement and Design Document
 • R. Sylvarnes
 • E. Malnes
 • A. Finnseth
 • M. Indregard
 • T. Guneriussen
2003
Regionale endringar i statleg sektor
 • Ivar Lie
2003
Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport.
 • Ellen Brox
 • Arild Buanes
 • Bernt Holst
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Asgeir Finnseth
 • Knut Skog
 • Frank Otto Olsen
2003
"Vi må tenke radikalt nytt." Tredje rapport i prosjekt "Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark - samarbeid om kompetanseutvikling i små kommuner".
 • May-Britt Ellingsen
2003
Development of Generic Earth Observation Based Snow Parameter Retrieval Algorithms EnviSnow
 • T. Guneriussen
2003
Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark.
 • Elisabeth Angell
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Vigdis Nygaard
2003

Pages