Publications

Publications

Showing 56 publications
Page 1 of 2
Evaluering av prosjektet "Bevegelseshemmede i jobb"
 • Paul Pedersen
2003
EnviSnow Software Reguirement and Design Document
 • R. Sylvarnes
 • E. Malnes
 • A. Finnseth
 • M. Indregard
 • T. Guneriussen
2003
Regionale endringar i statleg sektor
 • Ivar Lie
2003
Sámi Reindeer Management in Norway: Modernization Challenges and Conflicting Strategies.
 • Jan Åge Riseth
2003
"Vi må tenke radikalt nytt." Tredje rapport i prosjekt "Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark - samarbeid om kompetanseutvikling i små kommuner".
 • May-Britt Ellingsen
2003
Development of Generic Earth Observation Based Snow Parameter Retrieval Algorithms EnviSnow
 • T. Guneriussen
2003
Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark.
 • Elisabeth Angell
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Vigdis Nygaard
2003
Sør-samisk reindrift. Næring og kultur i Trøndelag
 • Jan Åge Riseth
2003
Fortellinga om kompetansesamfunnet. Om tillit og risiko i et regionalt utviklingsprosjekt.
 • M. B. Ellingsen
2003
Development and Application of Validated Geophysical Ocean Wave Products from Envisat ASAR and RA-2 Instruments. 1 st Annual report
 • H. Johansen
2003
Concurrency Control in Distributed Geographical Database Systems
 • G. Hanssen
2003
Noen erfaringer fra arbeidet med Rallarveien Rombaksbotn-Bjørnfjell, Narvik Kommune.
 • Jan Åge Riseth
2003
Konjunkturbarometer for Nord-Norge.
 • F. Olsen
 • P. Pedersen
2003
InSAR Svartisen DEM documentation
 • K. A. Høgda
 • M. Indregard
 • T. Guneriussen
 • I. Lauknes
 • E. Malnes
2003
Våren kommer tidligere. Varmere vær de siste 20 årene gir lengre sommre
 • S. R. Karlsen
2003
Reindeer management in Fennoscandia as a Tool for Biodiversity in a European Policy Context. Landscape Development, Biodiversity and co-operative Livestock Systems in Europe (LACOPE).
 • Jan Åge Riseth
 • Geir R. Karlsen
 • Birgitte Ulvevadet
2003
Governance of co-operative livestock systems (CLS) in Europe.
 • J. Å. Riseth
 • G. R. Karlsen
 • B. (eds) Ulvevadet
2003
Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport
 • E. Brox
 • A. Buanes
 • B. Holst
 • S. Søreng
 • A. Finnseth
 • K. Skog
 • F. Olsen
2003
Varmere Klima og tidligere vår
 • S. R. Karlsen
2003
Analysis of different processes having an effect on co-operative livestock systems in northern Fennoscandia
 • Birgitte Ulvevadet
 • Jan Åge Riseth
 • Geir R. Karlsen
2003
Lokal drivstoffavgift i Tromsø 1990-2003. En evaluering.
 • A. Rydningen
 • U. D. Bæck
 • F. Olsen
2003
Veiledningshefte: Registrering av fenologi i Norge
 • B. Johansen
 • S. R. Karlsen
 • H. Tømmervik
 • F. E. Wielgolaski
 • K. A. Høgda
 • O. V. Kvam
2003
Noen interessante plantefunn på Varangerhalvøya (Finnmark)
 • S. R. Karlsen
2003
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies: Five Years of Successful Research Education in the North.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
2003
Naturressurser og økonomisk vekst i en periferiregion.
 • A. Rydningen
2003
Effects of climate change on the distribution and development of palsa peatlands
 • K. A. Høgda
 • H. Tømmervik
 • K. B. Strann
 • S. O. Dahl
 • K. Isaksen
 • A. Moen
 • A. Nesje
 • J. L. Sollid
 • K. D. Vorren
2003
Plant phenology in Norway related to climate change and latitude
 • F.E. Wielgolaski
 • S.R. Karlsen
 • K. A. Høgda
2003
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies (CAES) – a new ‘reindeer course’ under planning.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
2003
FloodMan Minutes of Kick off Meeting
 • S Paloscia
 • M Hallilainen
 • C. Magagna
 • P. Brusotti
 • P Krahe
 • D Duizendstra
 • H Barneveld
 • M Huttunen
 • J.T. Silander
 • L Steinbakk
 • M Indregard
 • E. Malnes
 • M.L. Wasmuth
 • A. Finnseth
 • S. Solbø
 • T. Tøllefsen
 • T. Eltoft
 • I. Solheim
2003
Regional kompetanseutvikling: Sammensatte utfordringer - mangfoldige løsninger
 • May-Britt Ellingsen
2003
Validation of the ASAR Wave Mode Level 2 Product using Wam and Buoy Spectra
 • Harald Johnsen
 • Geir Engen
 • B. Chapron
2003
Nature Conservancy and Recreation Policies’ Impacts on an Indigenous Resource Management Practice – Some Perspectives on the Case of Sámi Reindeer Management in Balvatn, Northern Norway
 • Jan Åge Riseth
2003
FloodMan Minutes of First Users Workshop, Oslo, June 26.
 • I. Solheim
2003
Verneprosesser i Finnmark - betydning for fiskeri- og oppdrettsnæringens bruk av sjøareal
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2003
Quality assessment of ENVISAT ASAR Wave mode products based on regional and seasonal comparisions with WAM model outputs
 • V. Kerbaol
 • Harald Johnsen
 • B. Chapron
 • B. Rosich
2003
FloodMan Miniutes of progress Meeting 1
 • M Hallilainen
 • T Tares
 • E Santi
 • P Brusotti
 • P Krahe
 • M Hammer
 • D Duisendstra
 • H Barneveld
 • M Huttunen
 • J.T Silander
 • M Huokuba
 • B Vehvilainen
 • V Keskisarja
 • R.T Lind
 • G.J Evertsen
 • I Solheim
2003
Kartlegging av dagligvarebeholdningen i hushold i Nord-Norge - med henblikk på en krisesituasjon
 • Vigdis Nygaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2003
Gender-Power and Regional Development
 • A. T. Lotherington
2003
FloodMan Software Reguirement and Design Document
 • G.J Evertsen
 • A. Finnseth
2003
Arealsaker i reinbeiteland
 • Ivar Lie
2003

Pages