Publications

Publications

Showing 57 publications
Page 2 of 2
Quality assessment of ENVISAT ASAR Wave mode products based on regional and seasonal comparisions with WAM model outputs
 • V. Kerbaol
 • Harald Johnsen
 • B. Chapron
 • B. Rosich
2003
Nature Conservancy and Recreation Policies’ Impacts on an Indigenous Resource Management Practice – Some Perspectives on the Case of Sámi Reindeer Management in Balvatn, Northern Norway
 • Jan Åge Riseth
2003
FloodMan Miniutes of progress Meeting 1
 • M Hallilainen
 • T Tares
 • E Santi
 • P Brusotti
 • P Krahe
 • M Hammer
 • D Duisendstra
 • H Barneveld
 • M Huttunen
 • J.T Silander
 • M Huokuba
 • B Vehvilainen
 • V Keskisarja
 • R.T Lind
 • G.J Evertsen
 • I Solheim
2003
Kartlegging av dagligvarebeholdningen i hushold i Nord-Norge - med henblikk på en krisesituasjon
 • Vigdis Nygaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2003
Gender-Power and Regional Development
 • A. T. Lotherington
2003
FloodMan Software Reguirement and Design Document
 • G.J Evertsen
 • A. Finnseth
2003
Arealsaker i reinbeiteland
 • Ivar Lie
2003
Verden i Finnmark - eller Finnmark i verden?
 • Britt Kramvig
2003
Technical Support for Global Validation and Long-Term Quality Assessment and Optimisation of ASAR Wave Mode Products.
 • H. Johansen
2003
Oppfølging av plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge
 • Birgit Abelsen
 • Otto Hauglin
 • Isak Mathis Henriksen
 • Eva Josefsen
2003
Sámi Reindeer Management in Norway: Modernization Challenges and Conflicting Strategies
 • Jan Åge Riseth
2003
Technical Support for Global Validation and Long-Term Quality Assessment and Optimisation of ASAR Wave Mode Products.
 • H. Johansen
2003
Samfunnsøkonomisk analyse av spesialistpoliklinikken i Alta
 • Birgit Abelsen
 • Margrete Gaski
2003
Tilbakeslagsventil utført i glassfiberarmert polyester for rør med store dimensjoner
 • Rune Nilsen
2003
Technical Support for Global Validation and Long-term Quality Assessment and Optimisation of ASAR Wave Mode Products.
 • H. Johansen
2003
Statlege overføringar
 • Sveinung Eikeland
2003
Progressive impact of piecemeal infrastructure development on wild reindeer
 • Christian Nellemann
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2003

Pages