Publications

Publications

Showing 41 publications
Page 1 of 2
Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Finnmark
 • Toril Merete Ringholm
 • Margrethe Aanesen
2004
Ulik bakgrunn - samme mulighet? En undersøkelse om realkompetente og generelt studiekompetente studenter
 • Brigt Abelsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Carola Kleemann
2004
Government financial transfers to the fish harvesting, processing and aquaculture industries. Norway 1990-2002
 • Øystein Hermansen
 • Ola Flaaten
2004
Marked og planlegging - oppdrettsnæringens dilemma
 • Gro Alteren
2004
"Kunsten er ikke å få en ide..."
 • Toril Merete Ringholm
2004
Is marine fishing tourism sustainable? Some lessons from Norway.
 • T. Borch
2004
Lønnsomhetsanalyse av tre telemedisinske tjenester
 • Birgit Abelsen
 • Frank Olsen
2004
In whose interest? An exploratory analysis of stakeholders in Norwegian coastal zone planning.
 • A. Buanes
 • S. Jentoft
 • G. R. Karlsen
 • A. Maurstad
 • S. Søreng
2004
Om å posisjonere seg for løsninger - andre følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner,fylke og stat- et instrument i regional utvikling"
 • Ellingsen May-Britt
2004
The urban ethos. Locality and youth in North Norway
 • U. D. K. Bæck
2004
Demokratiaspekt ved brukergarantier og serviceerklæringer
 • Toril Merete Ringholm
2004
The Frozen Fillet: The Fish that Changed North Norway?
 • B. P. Finstad
2004
En arktisk fiskeristormakt
 • Alf Håkon Hoel
 • Bjørn-Petter Finstad
2004
Bioindustri i Tromsø-regionen - utfordringer og regionale forutsetninger
 • Arne Rydningen
2004
Effects of infrastructure on migration and range use of wild reindeer
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2004
Can Traditional Knowledge Play a Significant Role in Nature Management? Reflections on Institutional Challenges for the Sámi in Norway
 • Jan Åge Riseth
2004
Bredbånd i Finnmark. Delrapport Anvendelse og behov
 • S. Sjursen
 • A.W. Theodorsen
 • P-O. Nymo
2004
Gender and ethnicity in the Sami Parliament's fisheries policy
 • Elisabeth Angell
2004
Skole og utdanning på dagsordenen?
 • Unn Doris Bæck
 • Toril Merete Ringholm
2004
Ecolabelling in fisheries: An effective conservation tool?
 • Alf Håkon Hoel
2004
Effekter og effektivitet : effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål : utredning fra Effektutvalget, oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 2001 : avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 29. januar 2004
 • Hallgeir Aalbu
 • Elisabeth Angell
 • Heidi Wiig Aslesen
 • Ådne Cappelen
 • Arild Hervik
 • Grete Rusten
 • Tor Selstad
2004
New Economic Geography - an introductory survey
 • Eirik Inge Mikkelsen
2004
Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms
 • K. A. Høgda
 • B. Johansen
 • S. A. Ahmed
 • H. Tømmervik
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv Rapport fra en forstudie
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente lilljan lind Kassah
 • Ann Therese Lotherington
2004
Forberedelse og orienteringsfase. Første følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner, fylke og stat - et instrument i regional utvikling
 • May-Britt Ellingsen
2004
Arena Romklynge - sluttrapport
 • J. B. Rydningen
2004
Analyse av den samiske reindriftas økonomiske tilpasning. Et samarbeidsprosjekt mellom Nordisk samisk institutt(NSI) og Umeå universitet(UU), Centrum for samisk forskning (CESAM) Analysis of the economic adaption of Sami reindeer management. A co-ope
 • Johan Klemet Kalstad
 • Jan Åge Riseth
2004
Forhandlinger, avtaler og forebygging av avtalebrudd. Bruk av forhandlinger og avtaler - hvordan forebygge og håndtere avtalebrudd
 • Rolf H. Jensen
2004
Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken. En analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 • Elisabeth Angell
2004
Sustaining Sámi Reindeer Management in Northern Fennoscandia.
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Bernt Johansen
2004
Kamp, krise og forsoning. Evaluering av samepolitiske tiltak i Kåfjord.
 • Paul Pedersen
 • Asle Høgmo
2004
Vindkraftstrategier for Finnmark
 • Eva Josefsen
 • Bernt Holst
 • Inge Berg Nilssen
2004
“So the last shall be first, and the first last”? Sámi Reindeer Management vs. other land users in Mid-Scandinavia.
 • Jan Åge Riseth
 • Frode Gundersen
2004
Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Troms
 • Toril Merete Ringholm
 • Margrethe Aanesen
2004
Sametinget som likestillingspolitisk arena
 • Eva Josefsen
2004
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Et samarbeids-prosjekt mellom Nordisk Samisk Institutt (NSI) og Umeå Universitet (UU), Centrum för samisk forskning (CESAM).
 • Jan Åge Riseth
2004
Alle veier til samordning går gjennom personer i samarbeid: planlegging,prosjekt,avtale,partnerskap
 • Asle Farner
2004
Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms
 • Birgit Abelsen
2004
Impact of changing socio-economic and cultural factors on the stability of co-operative large scale grazing systems.
 • Katharina Niemeyer
 • Jan Åge Riseth
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente Liljan Lind Kassah
 • Ann Therese (red) Lotherington
2004

Pages