Publications

Publications

Showing 30 publications
Page 1 of 1
Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms
 • K. A. Høgda
 • B. Johansen
 • S. A. Ahmed
 • H. Tømmervik
2004
Envisnow - Data from the third field campaign
 • M. Hallikainen
 • E. Rinne
 • M. Eskelinen
 • K. Luojus
 • J.-P. Kärnä
 • M. Takala
 • L. Honkavaara
 • A. Colliander
 • J. Pullianinen
 • S. Metsämäki
 • E. Malnes
 • R. Storvold
 • Y. Larsen
 • L. M. Andreassen
 • E. Alfnes
 • R. Solberg
 • H. Koren
 • J. Amlien
 • P. Malcher
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • S. Pettinato
 • P. Poggi
2004
Can Traditional Knowledge Play a Significant Role in Nature Management? Reflections on Institutional Challenges for the Sámi in Norway
 • Jan Åge Riseth
2004
Envisnow - Bi-annual management report
 • E. Malnes
2004
Satellite based near real-time multi-temporal and multi-sensor retrieval of snow parameters in mountainus areas
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
2004
Envisnow - Annual technical progress report
 • E. Malnes
2004
Energiarena Nord- Utvikling av fornybare og miljøriktige energiressurser i Troms og Finnmark
 • Arne Rydningen
 • Inge Berg Nilssen
2004
Envisnow - Technology Implementation Plan
 • E. Malnes
 • R. Solberg
 • L. M. Andreassen
 • L. Steinbakk
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • A. Cagnati
2004
SATHav flerbruksmodell
 • G. Evertsen
 • A. Finnseth
 • L. Eikvil
 • J. Baragry
 • O.W. Hansen
2004
Vindkraftstrategier for Finnmark
 • Eva Josefsen
 • Bernt Holst
 • Inge Berg Nilssen
2004
Technique for Snow Water Equivalent Retrieval using the Delta-K Interferometric SAR Processing
 • E. Malnes
 • J.B. Rydningen
2004
Multi-sensor and time-series approaches for monitoring of snow parameters
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Line Eikvil
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
2004
Technical Support for Global Validation and Long-Term Quality Assessment and Optimisation og ASAR Wave Mode Products
 • H. Johnsen
 • V. Kerbaol
2004
Mapping of flooding in the Alessandria area with ERS
 • S. Solbø
 • S. Pettinato
 • S. Paloscia
 • E. Santi
 • P. Brusotti
 • I. Solheim
2004
ERS-2 Firn line Detection Svartisen.
 • R. Storvold
 • K.A. Høgda
 • M. Indregard
 • I. Lauknes
2004
Preliminary Results on Soil moisture Mapping in Alessandria Area (Nothern Italy). Using ENVISAT A-SAR 20.-24.09.04
 • L. Pulvirenti
 • N. Pierdicca
 • S. Paloscia
 • F. Ticconi
 • C. Bignami
 • S. Pettinato
 • E. Santi
 • S. Solbø
2004
ERS-1/2 Tandem InSAR DEM Svartisen.
 • M. Indregard
 • K.A. Høgda
 • T. Guneriussen
 • I. Lauknes
 • E. Malnes
2004
Is marine fishing tourism sustainable? Some lessons from Norway.
 • T. Borch
2004
Airborne InSAR DEM Engabreen. Campaign and Results
 • K. A. Høgda
 • M. Jackson
 • T. Geist
 • E. Malnes
 • I. Lauknes
 • H. Elvehøy
 • H. Johnsen
2004
Aspects of a twopasture-herbivore model
 • J. Å. Riseth
 • A. Vatn
2004
Et Teknologisk Konsept for et Helhetlig Overvåknings- og Informasjonssystem for Marint Miljø og Fremmedstoffer i Fisk.
 • L.K. Vognild
 • E. Brox
 • M.L.H. Wasmuth
2004
Vegetation Changes in the Nordic Mountain Birch Forest: the Influence of Grazing and Climate Change
 • H. Tømmervik
 • B. Johansen
 • I. Tombre
 • D. Thannheiser
 • K. A. Høgda
 • E. Gaare
 • F. E. Wielgolaski
2004
SAR and optical Algorithms for Discrimination of Water Bodies.
 • P. Ahtonen
 • M. Euro
 • M. Hallikainen
 • S. Solbø
 • B. Johansen
 • I. Solheim
2004
SAR Firn Line Detection and Glacial Climate Response; Svartisen Glacier, Northern Norway
 • R. Storvold
 • K. A. Høgda
 • E. Malnes
2004
FloodMan Annual Progress Report, Year 1
 • I. Solheim
 • M.L. Wasmuth
2004
Towards operational flood mapping with satellite SAR 6.-10.09
 • S. Solbø
 • I. Solheim
2004
Hogst- og beitevurdering av inngjerdinger i bjørkeskog. Klubbvik, Nesseby Kommune, Finnmark
 • S. R. Karlsen
 • H. Molvig
 • A. Ørjebu
 • A. Sarre
 • A. P. Sarre
2004
Snow Covered Area Retrieval Using ENVISAT ASAR Wideswath in Mountainous Areas
 • R. Storvold
 • E. Malnes
2004
Ecolabelling in fisheries: An effective conservation tool?
 • Alf Håkon Hoel
2004
Sustaining Sámi Reindeer Management in Northern Fennoscandia.
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Bernt Johansen
2004