Publications

Publications

Showing 50 publications
Page 1 of 2
Skole og utdanning på dagsordenen?
 • Unn Doris Bæck
 • Toril Merete Ringholm
2004
Bioindustri i Tromsø-regionen - utfordringer og regionale forutsetninger
 • Arne Rydningen
2004
Hogst- og beitevurdering av inngjerdinger i bjørkeskog. Klubbvik, Nesseby Kommune, Finnmark
 • S. R. Karlsen
 • H. Molvig
 • A. Ørjebu
 • A. Sarre
 • A. P. Sarre
2004
Effekter og effektivitet : effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål : utredning fra Effektutvalget, oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 2001 : avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 29. januar 2004
 • Hallgeir Aalbu
 • Elisabeth Angell
 • Heidi Wiig Aslesen
 • Ådne Cappelen
 • Arild Hervik
 • Grete Rusten
 • Tor Selstad
2004
New Economic Geography - an introductory survey
 • Eirik Inge Mikkelsen
2004
BreiFilm Antropologisk film på bredbånd
 • E Brox
 • P.C. Currie
 • A Heggelund
 • G. Skotnes
 • R.D. Issa
 • B.M. Nesheim
 • S.L. Sørensen
 • P. Mankova
2004
Ecolabelling in fisheries: An effective conservation tool?
 • Alf Håkon Hoel
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv Rapport fra en forstudie
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente lilljan lind Kassah
 • Ann Therese Lotherington
2004
Forberedelse og orienteringsfase. Første følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner, fylke og stat - et instrument i regional utvikling
 • May-Britt Ellingsen
2004
Torskeavl: Rapport til Innovasjon Norge for bioinformatikk i avlsprogrammet for atlantisk torsk
 • K.J. Grøttum
2004
Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms
 • K. A. Høgda
 • B. Johansen
 • S. A. Ahmed
 • H. Tømmervik
2004
Forhandlinger, avtaler og forebygging av avtalebrudd. Bruk av forhandlinger og avtaler - hvordan forebygge og håndtere avtalebrudd
 • Rolf H. Jensen
2004
SATHav flerbruksmodell
 • G. Evertsen
 • A. Finnseth
 • L. Eikvil
 • J. Baragry
 • O.W. Hansen
2004
Envisnow - Data from the third field campaign
 • M. Hallikainen
 • E. Rinne
 • M. Eskelinen
 • K. Luojus
 • J.-P. Kärnä
 • M. Takala
 • L. Honkavaara
 • A. Colliander
 • J. Pullianinen
 • S. Metsämäki
 • E. Malnes
 • R. Storvold
 • Y. Larsen
 • L. M. Andreassen
 • E. Alfnes
 • R. Solberg
 • H. Koren
 • J. Amlien
 • P. Malcher
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • S. Pettinato
 • P. Poggi
2004
Elektronisk henvisning - lønnsomhetsanalyse
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
2004
Bredbånd i Finnmark. Delrapport Anvendelse og behov
 • S. Sjursen
 • A.W. Theodorsen
 • P-O. Nymo
2004
Envisnow - Bi-annual management report
 • E. Malnes
2004
Kamp, krise og forsoning. Evaluering av samepolitiske tiltak i Kåfjord.
 • Paul Pedersen
 • Asle Høgmo
2004
Satellite acquisition and Field measurement plan
 • E. Malnes
 • Y. Larsen
2004
Envisnow - Annual technical progress report
 • E. Malnes
2004
Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Troms
 • Toril Merete Ringholm
 • Margrethe Aanesen
2004
Technique for Snow Water Equivalent Retrieval using the Delta-K Interferometric SAR Processing
 • E. Malnes
 • J.B. Rydningen
2004
Envisnow - Technology Implementation Plan
 • E. Malnes
 • R. Solberg
 • L. M. Andreassen
 • L. Steinbakk
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • A. Cagnati
2004
Energiarena Nord- Utvikling av fornybare og miljøriktige energiressurser i Troms og Finnmark
 • Arne Rydningen
 • Inge Berg Nilssen
2004
EO Science Review.
 • H. Johnsen
2004
Arena Romklynge - sluttrapport
 • J. B. Rydningen
2004
Alle veier til samordning går gjennom personer i samarbeid: planlegging,prosjekt,avtale,partnerskap
 • Asle Farner
2004
Technical Support for Global Validation and Long-Term Quality Assessment and Optimisation og ASAR Wave Mode Products
 • H. Johnsen
 • V. Kerbaol
2004
Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken. En analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 • Elisabeth Angell
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente Liljan Lind Kassah
 • Ann Therese (red) Lotherington
2004
ERS-2 Firn line Detection Svartisen.
 • R. Storvold
 • K.A. Høgda
 • M. Indregard
 • I. Lauknes
2004
Vindkraftstrategier for Finnmark
 • Eva Josefsen
 • Bernt Holst
 • Inge Berg Nilssen
2004
Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Finnmark
 • Toril Merete Ringholm
 • Margrethe Aanesen
2004
ERS-1/2 Tandem InSAR DEM Svartisen.
 • M. Indregard
 • K.A. Høgda
 • T. Guneriussen
 • I. Lauknes
 • E. Malnes
2004
Sametinget som likestillingspolitisk arena
 • Eva Josefsen
2004
Government financial transfers to the fish harvesting, processing and aquaculture industries. Norway 1990-2002
 • Øystein Hermansen
 • Ola Flaaten
2004
Airborne InSAR DEM Engabreen. Campaign and Results
 • K. A. Høgda
 • M. Jackson
 • T. Geist
 • E. Malnes
 • I. Lauknes
 • H. Elvehøy
 • H. Johnsen
2004
Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms
 • Birgit Abelsen
2004
"Kunsten er ikke å få en ide..."
 • Toril Merete Ringholm
2004
Et Teknologisk Konsept for et Helhetlig Overvåknings- og Informasjonssystem for Marint Miljø og Fremmedstoffer i Fisk.
 • L.K. Vognild
 • E. Brox
 • M.L.H. Wasmuth
2004

Pages