Publications

Publications

Showing 81 publications
Page 2 of 3
Searching in variably connected P2P networks. Conference Las Vegas
 • Njål Borch
 • Lars Kristian Vognild
2004
Dual-frequency dual-wavenumber cross-coherence of nonstationary and inhomogeneous harmonizable random fields
 • Yngvar Larsen
 • Alfred Hanssen
2004
Lønnsomhetsanalyse av tre telemedisinske tjenester
 • Birgit Abelsen
 • Frank Olsen
2004
EnviWave 2nd Annual Report
 • H. Johnsen
2004
Ulik bakgrunn - samme mulighet? En undersøkelse om realkompetente og generelt studiekompetente studenter
 • Brigt Abelsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Carola Kleemann
2004
SAR Firn Line Detection and Glacial Climate Response; Svartisen Glacier, Northern Norway
 • R. Storvold
 • K. A. Høgda
 • E. Malnes
2004
Complex time-frequency and dual-frequency spectra of harmonizable processes
 • Alfred Hanssen
 • Yngvar Larsen
 • Louis Scharf
2004
Om å posisjonere seg for løsninger - andre følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner,fylke og stat- et instrument i regional utvikling"
 • Ellingsen May-Britt
2004
SAR and optical Algorithms for Discrimination of Water Bodies.
 • P. Ahtonen
 • M. Euro
 • M. Hallikainen
 • S. Solbø
 • B. Johansen
 • I. Solheim
2004
Marked og planlegging - oppdrettsnæringens dilemma
 • Gro Alteren
2004
Towards operational flood mapping with satellite SAR 6.-10.09
 • S. Solbø
 • I. Solheim
2004
Satellite based near real-time multi-temporal and multi-sensor retrieval of snow parameters in mountainus areas
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
2004
Demokratiaspekt ved brukergarantier og serviceerklæringer
 • Toril Merete Ringholm
2004
FloodMan Annual Progress Report, Year 1
 • I. Solheim
 • M.L. Wasmuth
2004
Multi-sensor and time-series approaches for monitoring of snow parameters
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Line Eikvil
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
2004
Snow Covered Area Retrieval Using ENVISAT ASAR Wideswath in Mountainous Areas
 • R. Storvold
 • E. Malnes
2004
Skole og utdanning på dagsordenen?
 • Unn Doris Bæck
 • Toril Merete Ringholm
2004
Bioindustri i Tromsø-regionen - utfordringer og regionale forutsetninger
 • Arne Rydningen
2004
Hogst- og beitevurdering av inngjerdinger i bjørkeskog. Klubbvik, Nesseby Kommune, Finnmark
 • S. R. Karlsen
 • H. Molvig
 • A. Ørjebu
 • A. Sarre
 • A. P. Sarre
2004
Homomorphic Wavelet-Based Statical Despeckling of SAR Images
 • S. Solbø
 • T. Eltoft
2004
Status og strategier for satsing på kaldt klima-teknologi i Nord
 • Geir Horrigmoe
2004
New Economic Geography - an introductory survey
 • Eirik Inge Mikkelsen
2004
BreiFilm Antropologisk film på bredbånd
 • E Brox
 • P.C. Currie
 • A Heggelund
 • G. Skotnes
 • R.D. Issa
 • B.M. Nesheim
 • S.L. Sørensen
 • P. Mankova
2004
Ecolabelling in fisheries: An effective conservation tool?
 • Alf Håkon Hoel
2004
Mapping of flooding in the Alessandria area with ERS
 • S. Solbø
 • S. Pettinato
 • S. Paloscia
 • E. Santi
 • P. Brusotti
 • I. Solheim
2004
Effects of infrastructure on migration and range use of wild reindeer
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2004
Forberedelse og orienteringsfase. Første følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner, fylke og stat - et instrument i regional utvikling
 • May-Britt Ellingsen
2004
Torskeavl: Rapport til Innovasjon Norge for bioinformatikk i avlsprogrammet for atlantisk torsk
 • K.J. Grøttum
2004
Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms
 • K. A. Høgda
 • B. Johansen
 • S. A. Ahmed
 • H. Tømmervik
2004
Preliminary Results on Soil moisture Mapping in Alessandria Area (Nothern Italy). Using ENVISAT A-SAR 20.-24.09.04
 • L. Pulvirenti
 • N. Pierdicca
 • S. Paloscia
 • F. Ticconi
 • C. Bignami
 • S. Pettinato
 • E. Santi
 • S. Solbø
2004
Gender and ethnicity in the Sami Parliament's fisheries policy
 • Elisabeth Angell
2004
Forhandlinger, avtaler og forebygging av avtalebrudd. Bruk av forhandlinger og avtaler - hvordan forebygge og håndtere avtalebrudd
 • Rolf H. Jensen
2004
SATHav flerbruksmodell
 • G. Evertsen
 • A. Finnseth
 • L. Eikvil
 • J. Baragry
 • O.W. Hansen
2004
Envisnow - Data from the third field campaign
 • M. Hallikainen
 • E. Rinne
 • M. Eskelinen
 • K. Luojus
 • J.-P. Kärnä
 • M. Takala
 • L. Honkavaara
 • A. Colliander
 • J. Pullianinen
 • S. Metsämäki
 • E. Malnes
 • R. Storvold
 • Y. Larsen
 • L. M. Andreassen
 • E. Alfnes
 • R. Solberg
 • H. Koren
 • J. Amlien
 • P. Malcher
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • S. Pettinato
 • P. Poggi
2004
Satellite based services for the wind industry
 • B.R. Furevik
 • M. Stette
 • T. Ranchin
 • C. Hasager
 • L.C. Christensen
 • E. Peirano
 • H. Wensink
 • F. Van Hulle
 • P.B. Sørensen
 • H. Johnsen
 • B. Hurley
 • O.M. Johannessen
2004
Effekter og effektivitet : effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål : utredning fra Effektutvalget, oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 2001 : avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 29. januar 2004
 • Hallgeir Aalbu
 • Elisabeth Angell
 • Heidi Wiig Aslesen
 • Ådne Cappelen
 • Arild Hervik
 • Grete Rusten
 • Tor Selstad
2004
Elektronisk henvisning - lønnsomhetsanalyse
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
2004
Bredbånd i Finnmark. Delrapport Anvendelse og behov
 • S. Sjursen
 • A.W. Theodorsen
 • P-O. Nymo
2004
Envisnow - Bi-annual management report
 • E. Malnes
2004
Is marine fishing tourism sustainable? Some lessons from Norway.
 • T. Borch
2004

Pages