Publications

Publications

Showing 76 publications
Page 1 of 2
"Utenrikspolitikk" og "indremedisin" - to sider av samme sak? Tredje følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner, fylke og stat - et instrument i regional utvikling"
 • May-Britt Ellingsen
2005
OOMM-Operasjonell oseanografi and marine meteorologi - Phase 2 - SAR Ocean Wind & Wave Retrieval
 • H. Johnsen
2005
Handel, miljø og fiskeri: konvensjonen om handel med truede arter (cites) og forvaltning av fiskeriressurser
 • Rita Sætre
 • Alf Håkon Hoel
2005
Stakeholder participation in Norwegian coastal zone planning
 • Arild Buanes
 • Svein Jentoft
 • Anita Maurstad
 • Siri U. Søreng
 • Geir Runar Karlsen
2005
En plan som ikke var planlagt... Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 i Trøndelag. Delrapport I
 • Peter Arbo
 • Elisabeth Angell
 • Toril Merete Ringholm
2005
Et enklere Norge - også i fiskeri og havbruk? Regelverk, informasjonsplikt og skjemavelde
 • Anne Katrine Normann
 • Alf Håkon Hoel
 • Stein Arne Rånes
2005
Development of Generic Earth Observation Based Snow Parameter Retrieval Algorithms
 • E. Malnes
 • L. M. Andreassen
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • P. Pampaloni
 • Helmut Rott
 • R. Solberg
 • L. Steinbakk
 • O. Pirker
 • A. Cagnati
2005
Fisheries Trade and the WTO: US Policy Positions
 • Frank Alcock
2005
Challenges and Myths in Norwegian Coastal Zone Management
 • Svein Jentoft
 • Arild Buanes
2005
Access to Finance Through Network Credit: The Crucial Role of Trust
 • Ann Therese Lotherington
 • May-Britt Ellingsen
2005
Iverksetting av nasjonale avtaler - Opprinnelsesregler for fisk
 • Alf Håkon Hoel
 • Anne Katrine Normann
2005
A Novel Method for Spaceborne SAR Vessel-detection Using Complex Radar Backscatter
 • H. Johsen
 • Y. Larsen
2005
Fisheries subsidies: A review of the issues, actors and arenas as they relate to the doha mandate of the WTO
 • Syma Ebbin
2005
Fleksible kategorier - fleksible liv
 • Britt Kramvig
2005
“So the last shall be first, and the first last”? Sámi Reindeer Management vs. other land users in Mid-Scandinavia.
 • Jan Åge Riseth
2005
Development and Application of Validated Geophysical Ocean Wave Products from Envisat ASAR and RA-2 Instruments. EnviWave - Final Report Deliverable D1c
 • H. Johnsen (ed)
2005
Digitale lydbøker over nordkalottens landegrenser - et initiativ
 • T. Tøllefsen
 • E. Brox
2005
Gode kommunale tjenester til Finnmarks befolkning og næringsliv
 • Inge Berg Nilssen
 • Maar Stangeland
 • Gunn Jorunn Kristiansen
2005
School as an arena for activating cultural capital. Understanding differences in parental involvement in school
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2005
Nature protection and the colonial legacy - Sámi reindeer management versus urban recreation: the case of Junkerdal-Balvatn, Northern Norway
 • Jan Åge Riseth
2005
Wind and Wave Data Calibration and Validation Results Report from EnviWave
 • H. Johnsen
2005
Forstudie Troms og Finnmark i forbindelse med NEO II
 • E. Brox
 • S. Sjursen
2005
Snøhvitprosjektet og regional utvikling
 • Birgit Abelsen
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Margrete Gaski
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Lars Krogh
 • Inge Berg Nilssen
2005
Monitoring vegetation changes on Finnmarksvidda, Northern Norway, using Landsat MSS and Landsat TM/ETM+ satellite images
 • B. Johansen
 • S. R. Karlsen
2005
“Rural & indigenous encounters with central governed processes of nature protection in Norway”
 • Jan Åge Riseth
 • Tor Arnesen
2005
Om de regionale råd i EUs fiskeripolitikk
 • Per Christiansen
2005
Digital utveksling av nordisk litteratur over landegrensene
 • E. Brox
 • T. Tøllefsen
 • M. Paturson
 • E. Østgård
 • A Sundbom
 • A. Lindmark
 • R. Mithassel
 • A. Strandberg
 • M. Lindgren
 • A. Pinholt
2005
En plan som ikke var planlagt...
 • Peter Arbo
 • Elisabeth Angell
 • Toril Merete Ringholm
2005
Biomass and Production on a Landscape Level in the Mountain Birch forests
 • K. A. Høgda
 • H. Tømmervik
 • F. E. Wielgolaski
 • S. Neuvonen
 • B. Solberg
2005
Ressursøkonomiske perspektiver på grenseoverskridende reindrift
 • Jan Åge Riseth
2005
Fremdeles ikke en fisk å gi? Om Norge, EU og ressursforvaltningen
 • Per Christiansen
 • Alf Håkon Hoel
2005
Evaluering av prosjektet ”Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs"
 • Unn-Doris Karlsen
 • Inger Marie Kileng
2005
Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag
 • Birgit Abelsen
 • Karlsen Bæck (red) Unn-Doris
2005
Satellite based phen and ological studies as an indicator of regional differences in climate change impacts in Fennoscandia 1982-1999
 • K. A. Høgda
 • S. R. Karlsen
 • H. Tømmervik
2005
Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag
 • Birgit Abelsen
 • Unn-Doris Karlsen (red) Bæck
2005
Observations on spectrum and spectrum histograms in BpmDj
 • W. Van Belle
2005
Med periferien i sentrum - en studie av lokal velferd, arbeidsmarked og kjønnsrelasjoner i den nordiske periferien
 • Anna-Karin Berglund
 • Susanne Johansson
 • Irene Molina
2005
Vekstavslutning hos gras og anbefaling om frist om høsten for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding
 • H. Bonesmo
 • S. R. Karlsen
 • A. K. Bakken
 • K. A. Høgda
2005
Slå en sprekk i Statens vegg? - Sluttevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommune, fylke og stat - et instrument i regional utvikling”
 • May-Britt Ellingsen
2005
New methods for bioclimatic mapping of arctic, alpine, and boreal areas
 • S. R. Karlsen
2005

Pages