Publications

Publications

Showing 101 publications
Page 1 of 3
From glacier facies to SAR backscatter zones via GPR
 • Kirsty Langley
 • Svein-Erik Hamran
 • Kjell Arild Høgda
 • KA Hogda
 • Rune Storvold
 • Ola Brandt
 • Jack Kohler
 • Jon Ove Methlie Hagen
2008
Hvor blir det av de samiske legene?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2008
Verdier
 • B. Kramvig
 • I. Bostad
 • Lars L. Eriksen
 • A. B. Flemmen
 • B. Ghozlan
 • D. Hareide
 • N. Khan-Østrem
 • O. Leirvik
 • L. G. Lingås
 • E. Ottosen
 • Å. Røthing
 • T. Sandrup
 • S. H. Svendsen
2008
Application of satellite data for improved flood forecasting and mapping
 • H.J. Barneveld
 • J.T. Silander
 • M. Sane
 • Eirik Malnes
2008
Nonlinear finite element simulations of ice forces on offshore structures
 • Bjørnar Sand
2008
Nordic Snow Service – User Manual
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Rune Solberg
 • Eirik Malnes
 • Inge Lauknes
2008
Aggregate packing and -void saturation in mortar and concrete proportioning
 • Stefan Jacobsen
 • Bård Arntsen
2008
Dynamikk og samhandling i innovasjonssystemet i Finnmark
 • Sveinung Eikeland
 • Lars Krogh
 • Trine Kvidal
2008
Hard limits in Peer-to-Peer streaming
 • N. Borch
 • M. Skadsem
2008
SAR glacier facies classification and firn line as a climate change indicator on Svartisen glacier, Northern Norway.
 • Rune Storvold
 • Kjell Arild Høgda
 • Eirik Malnes
 • Inge Lauknes
2008
Estimating the Vigdergauz constants for regular hexagonal honeycombs
 • Guy Beeri
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
2008
Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing
 • Gro Alteren
 • Toril Merete Ringholm
 • Elisabeth Angell
 • Arild Buanes
 • Margrethe Aanesen
2008
Tectonically controlled alpine ranges in Norway: A recipe for disaster
 • P. T. Osmundsen
 • Thomas Fitzmaurice Redfield
 • I. Henderson
 • J. Dehls
 • T. R. Lauknes
 • Y. Larsen
 • B. Davidsen
 • Steffen G Bergh
 • E. Anda
2008
Reindrifta i et skiftende klimabilde
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Holst
2008
Parks for Whom? A Norwegian Policy Dilemma: Recreation versus Indigenous Interests.
 • J.Å. Riseth
2008
Comparison of digital elevation models of Engabreen glacier
 • O. JOKINEN
 • T. Geist
 • K.A. HOGDA
 • M. Jackson
 • K. KAJUUTTI
 • T. PITKÄNEN
 • V. ROIVAS
2008
Two-component composites whose effective conductivities are power means of the local conductivities
 • Annette Meidell
 • Ralph Høibakk
 • Dag Lukkassen
 • Guy Beeri
2008
Murmansk county and Northern Norway: An analysis of key economic and social indicators
 • Margrethe Aanesen
 • Gro Alteren
 • Larissa Riabova
 • Vladimir Didyk
 • Vigdis Nygård
 • Inge B. Nilsen
2008
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet
 • Luis Fernandez-Luque
 • Ignacio Basagoiti
 • Elin Johnsen
 • Randi Karlsen
2008
Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg – en undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN
 • Christen Ness
2008
Cultural sensitivity and relational exchange in the dissimilar culture group
 • G. Alteren
2008
Comparison of digital elevation models from airborne SAR technology and airborne laser scanner technology at Engabreen.
 • K.A. HOGDA
 • T. Geist
 • M. Jackson
 • H. ELVEHOY
 • J. STÖTTER
 • I. Lauknes
2008
Multiscale Homogenization of monotone operators
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Peter Wall
2008
Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004.
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Merete Ringholm
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Elisabeth Angell
2008
Time series fusion of optical and SAR data for snow cover estimation using a hidden Markov model
 • Ragnar Bang Huseby
 • Rune Solberg
 • Hans Koren
 • Eirik Malnes
2008
Alta-kvinner og lokalpolitikk. Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag
 • Trine Kvidal
 • Birgit Abelsen
 • Eva Josefsen
 • Vigdis Nygaard
2008
Economic Analyses of User-Interactions in the Coastal Zone
 • Eirik Mikkelsen
2008
Spatial Patterns and Dynamic Responses of Arctic Food Webs Corroborate the Exploitation Ecosystems Hypothesis (EEH).
 • M. Aunapuu
 • J. Dahlgren
 • T. Oksanen
 • D. Grellmann
 • L. Oksanen
 • J. Olofsson
 • U. Rammu
 • M. Schneider
 • Bernt Johansen
 • H.O. Hygen
2008
What a difference a place makes: Dental attendance and self-rated oral health among adults in three counties in Norway
 • Birgit Abelsen
2008
Rockglaciers in the Kåfjord Area, Troms, Northern Norway
 • Regula Frauenfelder
 • Jon Tolgensbakk
 • Herman Farbrot
 • Tom Rune Lauknes
2008
OL i Tromsø i 2018 - effekter for næringslivet
 • Frank Olsen
 • Mikko Moilanen
2008
Pakkeløsning for kystkrisen?
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Merete Ringholm
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Elisabeth Angell
2008
Over grensen. Konstruksjoner av likestilling og norskhet i russisk-norske familier.
 • A.T. Lotherington
2008
Habitat-destructive fishing practices
 • Eirik Mikkelsen
2008
Forty years of allocated seats for Sami medical students - has preferential admission worked?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2008
Forhandlinger av kjønn og etnisitet i flerkulturelle familier
 • Britt Kramvig
 • Anne Britt Flemmen
2008
Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus
 • M. B. Ellingsen
 • M. Aanesen
2008
Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark
 • Eva JB Jørgensen
 • Birgit Abelsen
 • Knut Korsnes
2008
Network Credit: The Magic of Trust
 • May-Britt Ellingsen
 • A.T. Lotherington
2008
Resource allocation by contest or bargaining.
 • Eirik Mikkelsen
2008

Pages