Publications

Publications

Showing 38 publications
Page 1 of 1
From glacier facies to SAR backscatter zones via GPR
 • Kirsty Langley
 • Svein-Erik Hamran
 • Kjell Arild Høgda
 • KA Hogda
 • Rune Storvold
 • Ola Brandt
 • Jack Kohler
 • Jon Ove Methlie Hagen
2008
Comparison of digital elevation models of Engabreen glacier
 • O. JOKINEN
 • T. Geist
 • K.A. HOGDA
 • M. Jackson
 • K. KAJUUTTI
 • T. PITKÄNEN
 • V. ROIVAS
2008
Nordic Snow Service – User Manual
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Rune Solberg
 • Eirik Malnes
 • Inge Lauknes
2008
Time series fusion of optical and SAR data for snow cover estimation using a hidden Markov model
 • Ragnar Bang Huseby
 • Rune Solberg
 • Hans Koren
 • Eirik Malnes
2008
Comparison of digital elevation models from airborne SAR technology and airborne laser scanner technology at Engabreen.
 • K.A. HOGDA
 • T. Geist
 • M. Jackson
 • H. ELVEHOY
 • J. STÖTTER
 • I. Lauknes
2008
Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen betraktninger omkring bestandsstørrelsen
 • Ingunn Tombre
 • Jesper Madsen
 • Per Ivar Nicolaisen
 • Mary S. Wisz
 • Rikke Anker Jensen
 • Pål Iver Ødegaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Mark N. Trinder
 • Flemming Hansen
2008
SATHAV - ShipIce 2007: Improving the ice-ocean discrimination in SAR imagery
 • J. Haarpaintner
2008
Spatial Patterns and Dynamic Responses of Arctic Food Webs Corroborate the Exploitation Ecosystems Hypothesis (EEH).
 • M. Aunapuu
 • J. Dahlgren
 • T. Oksanen
 • D. Grellmann
 • L. Oksanen
 • J. Olofsson
 • U. Rammu
 • M. Schneider
 • Bernt Johansen
 • H.O. Hygen
2008
eguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av eksisterende dagbrudd for nefelinsyenitt på Stjernøya, Alta kommune. Reindrift og naturmiljø.
 • Stein Rune Karlsen
 • Jan Åge Riseth
2008
ASAR Wave Mode Processing – 2005 – 2007 Activity Report
 • H. Johnsen
 • F. Collard
2008
Habitat-destructive fishing practices
 • Eirik Mikkelsen
2008
Samisk reindrift i et skiftende klimabilde.
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Holst
2008
Kortnebbgjess på rast i et meningslandskap
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2008
Resource allocation by contest or bargaining.
 • Eirik Mikkelsen
2008
”I SKYGGEN AV YELLOWSTONE”- ER NASJONALPARKER TJENLIGE FOR SAMISK KULTUR?
 • Jan Åge Riseth
2008
Reindrifta i et skiftende klimabilde
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Holst
2008
Going North - the new petroleum province in Norway.
 • O.H Hansen
 • Mette Ravn Midtgard
2008
Multisensor satellite measurements of snow properties on reindeer pastures in North Scandinavian Mountains
 • Eirik Malnes
 • Jörg Haarpainter
 • Cecilia Johansson
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
2008
Konfliktfyllda naturskyddsprocesser i Norge
 • T. Arnesen
 • J. Å. Riseth
2008
International Fishing Tourism. Past, present and future
 • Trude Borch
 • Ø. Aas
 • D. Policansky
2008
Parks for Whom? A Norwegian Policy Dilemma: Recreation versus Indigenous Interests.
 • J.Å. Riseth
2008
MODIS-NDVI based mapping of the length of the growing season in northern Fennoscandia.
 • Stein R. Karlsen
 • A. Tolvanen
 • E. Kubin
 • J. Poikolainen
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt Johansen
 • F.S Danks
 • P. Aspholm
 • Frans Emil Wielgolaski
 • O. Makarova
2008
Economic Analyses of User-Interactions in the Coastal Zone
 • Eirik Mikkelsen
2008
Classification with a non-Gaussian model for PolSAR data
 • Anthony Paul Doulgeris
 • S.N. Anfinsen
 • Torbjørn Eltoft
2008
Nasjonal politikk utfordres. En analyse av Kystverneplanen for Nordland 1994-2002.
 • A. Buanes
2008
The onset of spring and timing of migration in two arctic nesting goose populations: the pink-footed goose Anser bachyrhynchus and the barnacle goose Branta leucopsis.
 • I.M. Tombre
 • Kjell Arild Høgda
 • J. Madsen
 • L.R. Griffin
 • E.T. Kuijken
 • P. Shimmings
 • E. Rees
 • C. Verscheure
2008
Analysis and classification of high Arctic glaciers with ASAR data
 • A. Doulgeris
 • K. Langley
 • Torbjørn Eltoft
2008
The consequences of climate-driven stop-over sites changes on migration schedules and fitness of Arctic geese.
 • S. Bauer
 • M. Van Dinther
 • Kjell Arild Høgda
 • M. Klaasen
 • J. Madsen
2008
CoReH2O – A dual-frequency SAR mission for improved snow and ice observation
 • Helmut Rott
 • D. Cline
 • C. Haas
 • C. Duguay
 • R. Essery
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • J. Pulliainen
 • H. Rebhan
 • S. Yueh
2008
Vegetation mapping of Norway and Northern Scandinavia using satellite data
 • Bernt Johansen
 • Stein R. Karlsen
2008
CoReH2O – A Ku- and X-Band SAR Mission for Snow and Ice Monitoring
 • Helmut Rott
 • D. Cline
 • C. Haas
 • C: Duguay
 • R. Essery
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • J. Pulliainen
 • H. Rebhan
 • S. Yueh
2008
Vegetation mapping of Norway using Landsat TM/ETM+ data
 • Bernt Johansen
2008
Scientific preparations for CoReH2O, a dual frequency SAR mission for snow and ice observations
 • Helmut Rott
 • D. Cline
 • C. Haas
 • C. Duguay
 • R. Essery
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • J. Pulliainen
 • H. Rebhan
 • S. Yueh
2008
Five Year Ground Surface Temperature Measurements in Finnmark, Northern Norway.
 • K. Isaksen
 • H. Farbrot
 • L. H. Blikra
 • Bernt Johansen
 • J.L. Sollid
 • T. Eiken
2008
Application of satellite data for improved flood forecasting and mapping
 • H.J. Barneveld
 • J.T. Silander
 • M. Sane
 • Eirik Malnes
2008
Strong sustainable development - a premise for renewable energy
 • Heidi Rapp Nilsen
2008
SAR glacier facies classification and firn line as a climate change indicator on Svartisen glacier, Northern Norway.
 • Rune Storvold
 • Kjell Arild Høgda
 • Eirik Malnes
 • Inge Lauknes
2008
State of the art for tropical forest monitoring by remote sensing
 • Rune Solberg
 • Eirik Malnes
 • Jostein Amlien
 • Fiona Danks
 • Jörg Haarpaintner
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt E. Johansen
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Koren
2008