Publications

Publications

Showing 16 publications
Page 1 of 1
Stat, region og urfolk
 • Eva Josefsen
2008
Møter:sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv
 • Anne Britt Flemmen
 • Britt Kramvig
2008
Fishing rights discourses in Norway: Indigenous Versus Non-indigenous Voices
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2008
Hvor blir det av de samiske legene?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2008
Reindrifta i et skiftende klimabilde
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Holst
2008
Parks for Whom? A Norwegian Policy Dilemma: Recreation versus Indigenous Interests.
 • J.Å. Riseth
2008
Rennäring och nationalparker i Norge
 • J.Å. Riseth
 • A. Holte
2008
Reindeer winter grazing in alpine tundra: Impacts on ridge community composition in Norway
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2008
The matter of spatial and temporal scales: a review of reindeer and caribou responses to human activity
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2008
Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse
 • Per Selle
 • Kristin Strømsnes
2008
Konfliktfyllda naturskyddsprocesser i Norge.
 • Tor Arnesen
 • Jan Åge Riseth
2008
Rennäring och nationalparker i Norge.
 • Jan Åge Riseth
 • Arvid Holte
2008
eguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av eksisterende dagbrudd for nefelinsyenitt på Stjernøya, Alta kommune. Reindrift og naturmiljø.
 • Stein Rune Karlsen
 • Jan Åge Riseth
2008
Samisk reindrift i et skiftende klimabilde.
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Holst
2008
”I SKYGGEN AV YELLOWSTONE”- ER NASJONALPARKER TJENLIGE FOR SAMISK KULTUR?
 • Jan Åge Riseth
2008
Parks for Whom? A Norwegian Policy Dilemma: Recreation versus Indigenous Interests.
 • Jan Åge Riseth
2008