Publications

Publications

Showing 39 publications
Page 1 of 1
Dynamikk og samhandling i innovasjonssystemet i Finnmark
 • Sveinung Eikeland
 • Lars Krogh
 • Trine Kvidal
2008
Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.
 • Trond Nilsen
 • Sveinung Eikeland
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Inge Nilssen
 • Christen Ness
2008
Reindrifta i et skiftende klimabilde
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Holst
2008
Viktige interessenter synspunkter og posisjon i debatten om oljevernberedskap i Barentshavet og Lofoten/Vesterålen
 • Trond Nilsen
 • nils asle bergsgaard
2008
Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg – en undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN
 • Christen Ness
2008
Energiscenarioer for nordområdene
 • Trond Nilsen
 • Inge Nilssen
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Christen Ness
2008
Alta-kvinner og lokalpolitikk. Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag
 • Trine Kvidal
 • Birgit Abelsen
 • Eva Josefsen
 • Vigdis Nygaard
2008
State of the art for tropical forest monitoring by remote sensing
 • Rune Solberg
 • Eirik Malnes
 • Jostein Amlien
 • Fiona Danks
 • Jörg Haarpaintner
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt E. Johansen
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Koren
2008
OL i Tromsø i 2018 - effekter for næringslivet
 • Frank Olsen
 • Mikko Moilanen
2008
Pakkeløsning for kystkrisen?
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Merete Ringholm
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Elisabeth Angell
2008
Nordic Snow Service – User Manual
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Rune Solberg
 • Eirik Malnes
 • Inge Lauknes
2008
Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus
 • M. B. Ellingsen
 • M. Aanesen
2008
Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark
 • Eva JB Jørgensen
 • Birgit Abelsen
 • Knut Korsnes
2008
Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing
 • Gro Alteren
 • Toril Merete Ringholm
 • Elisabeth Angell
 • Arild Buanes
 • Margrethe Aanesen
2008
SATHAV - ShipIce 2007: Improving the ice-ocean discrimination in SAR imagery
 • J. Haarpaintner
2008
Utbygging og drift av Goliat oljefelt
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Ivar Lie
 • Geir Runar Karlsen
 • Vigdis Nygaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2008
Murmansk county and Northern Norway: An analysis of key economic and social indicators
 • Margrethe Aanesen
 • Gro Alteren
 • Larissa Riabova
 • Vladimir Didyk
 • Vigdis Nygård
 • Inge B. Nilsen
2008
Murmansk county and Northern Norway: An analysis of key economic and social indicators
 • M. Aanesen
2008
Tromskommunene - indikatorer for omstillingsutfordringer 2008
 • Inge Berg Nilssen
2008
Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004.
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Merete Ringholm
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Elisabeth Angell
2008
ArcticWeb: ArcGIS Server 9.2 erfaringer og anbefalinger
 • K. J. Grøttum
2008
Energiscenarier for nordområdene
 • Inge Berg Nilssen
 • Christen Ness
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2008
Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen betraktninger omkring bestandsstørrelsen
 • Ingunn Tombre
 • Jesper Madsen
 • Per Ivar Nicolaisen
 • Mary S. Wisz
 • Rikke Anker Jensen
 • Pål Iver Ødegaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Mark N. Trinder
 • Flemming Hansen
2008
Oversikt over Key Data Owner IT systemer
 • K. J. Grøttum
2008
Sentraliseringstendensene i norske regioner - befolkning og næringsliv
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ivar Lie
2008
eguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av eksisterende dagbrudd for nefelinsyenitt på Stjernøya, Alta kommune. Reindrift og naturmiljø.
 • Stein Rune Karlsen
 • Jan Åge Riseth
2008
Hager i skiftende landskap - Evaluering av SIVAs næringshagesatsing
 • T. Ringholm
 • G. Alteren
 • E. Angell
 • A. Buanes
 • M. Aanesen
2008
Evaluering kommune - BEST
 • Christen Ness
 • Birgit Abelsen
2008
Samisk reindrift i et skiftende klimabilde.
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Holst
2008
ASAR Wave Mode Processing – 2005 – 2007 Activity Report
 • H. Johnsen
 • F. Collard
2008
Evaluering av kriteriene for tildeling til kommunale næringsfond i Nordland fylkeskommune
 • Vigdis Nygaard
2008
Monolitt eller mosaikk
 • May-Britt Ellingsen
 • Geir Runar Karlsen
 • Rudi Kirkhaug
 • Kjell Arne Røvik
2008
Russisk arbeidskraft i Finnmark - utvikling, erfaringer og framtidige behov
 • Trine Kvidal
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard
2008
UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ
 • Gro Alteren
2008
Economic Analyses of User-Interactions in the Coastal Zone
 • Eirik Mikkelsen
2008
Kortnebbgjess på rast i et meningslandskap
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2008
Promise or predicament? Negotiating identity in the context of globalization
 • Trine Kvidal
2008
Hvor blir det av de samiske legene?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2008
Selskapsstrategier teller, forhandlinger avgjør. Regionale interesser i Snøhvit og Ormen Lange prosjektet
 • Trond Nilsen
2008