Publications

Publications

Showing 101 publications
Page 3 of 3
Spatial Patterns and Dynamic Responses of Arctic Food Webs Corroborate the Exploitation Ecosystems Hypothesis (EEH).
 • M. Aunapuu
 • J. Dahlgren
 • T. Oksanen
 • D. Grellmann
 • L. Oksanen
 • J. Olofsson
 • U. Rammu
 • M. Schneider
 • Bernt Johansen
 • H.O. Hygen
2008
What a difference a place makes: Dental attendance and self-rated oral health among adults in three counties in Norway
 • Birgit Abelsen
2008
Rockglaciers in the Kåfjord Area, Troms, Northern Norway
 • Regula Frauenfelder
 • Jon Tolgensbakk
 • Herman Farbrot
 • Tom Rune Lauknes
2008
OL i Tromsø i 2018 - effekter for næringslivet
 • Frank Olsen
 • Mikko Moilanen
2008
Pakkeløsning for kystkrisen?
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Merete Ringholm
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Elisabeth Angell
2008
Over grensen. Konstruksjoner av likestilling og norskhet i russisk-norske familier.
 • A.T. Lotherington
2008
Habitat-destructive fishing practices
 • Eirik Mikkelsen
2008
Forty years of allocated seats for Sami medical students - has preferential admission worked?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2008
Forhandlinger av kjønn og etnisitet i flerkulturelle familier
 • Britt Kramvig
 • Anne Britt Flemmen
2008
Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus
 • M. B. Ellingsen
 • M. Aanesen
2008
Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark
 • Eva JB Jørgensen
 • Birgit Abelsen
 • Knut Korsnes
2008
Network Credit: The Magic of Trust
 • May-Britt Ellingsen
 • A.T. Lotherington
2008
Resource allocation by contest or bargaining.
 • Eirik Mikkelsen
2008
Reindeer winter grazing in alpine tundra: Impacts on ridge community composition in Norway
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2008
Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse
 • Per Selle
 • Kristin Strømsnes
2008
SATHAV - ShipIce 2007: Improving the ice-ocean discrimination in SAR imagery
 • J. Haarpaintner
2008
Utbygging og drift av Goliat oljefelt
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Ivar Lie
 • Geir Runar Karlsen
 • Vigdis Nygaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2008
Transnational Marriages: Politics and Desire
 • A.B. Flemmen
 • A.T. Lotherington
2008
Going North - the new petroleum province in Norway.
 • O.H Hansen
 • Mette Ravn Midtgard
2008
The matter of spatial and temporal scales: a review of reindeer and caribou responses to human activity
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
2008
Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen betraktninger omkring bestandsstørrelsen
 • Ingunn Tombre
 • Jesper Madsen
 • Per Ivar Nicolaisen
 • Mary S. Wisz
 • Rikke Anker Jensen
 • Pål Iver Ødegaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Mark N. Trinder
 • Flemming Hansen
2008

Pages