Publications

Publications

Showing 119 publications
Page 1 of 3
Is there a Nordic Approach to Questions of Democracy in Studies of Network Governance?
 • Patrik Hall
 • Pekka Kettunen
 • Karl Löfgren
 • Toril Merete Ringholm
2009
Vegetasjonskart for Norge basert på Landsat TM/ETM+ data
 • B. E. Johansen
2009
Matsektoren i Finnmark: Produksjon, sysselsetting og samhandlingsaktører, -arenaer og -tema
 • Trine Kvidal
 • Tove Aagnes Utsi
2009
Promoting an Ecosystem Approach to the Sustainable Use and Governance of Deep-Water Resources.
 • Eirik Mikkelsen
 • A.J Grehan
 • S. Van den Hove
 • Clarie W. Armstrong
 • T. Van Rensburg
 • R. Long
 • Vikki Gunn
 • Ben De Mol
 • Stefan Hain
2009
Snow cover maps with satellite borne SAR - A new approach in harmony with fractional optical SCA retrieval algorithms.
 • S. Pettinato
 • Eirik Malnes
 • Jörg Haarpaintner
2009
Optimal design of a long and slender compressive strut
 • Johan Byström
2009
Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles?
 • Anne Lise Fimreite
 • Per Selle
2009
‘Premisser for bruk og vern: Forskningsresultater og innspill’
 • Jan Åge Riseth
2009
Building bridges: Institutional perspectives on interdisciplinarity
 • Arild, NORUT Samfunn Buanes
 • Svein Jentoft
2009
Vegetasjonskart for Norge basert på satellittdata. Delprosjekt 1: Klasseinndeling og beskrivelse av utskilte vegetasjonstyper
 • B. E. Johansen
 • P. A. Aarrestad
 • D. I. Øien
2009
Arealplanprosesser, hyttebygging og reindrift - en studie av planprosesser i tre utvalgte områder
 • Ivar Lie
2009
New Network Modes of Nordic Local Governance?
 • K. Lofgren
 • Toril Merete Ringholm
2009
GIMMS-NDVI Based Mapping of the Growing Season North of 50°N.
 • Stein R. Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt Johansen
 • A. Elvebakk
 • V. Fedotova
2009
Finite element simulations of reinforced concrete beams attacked by corrosion
 • Irina Sæther
 • Bjørnar Sand
2009
Recent fluctuations in the extent of the firn area of Austfonna, Svalbard, inferred from GPR
 • Thorben Dunse
 • Thomas Schuler
 • Jon Ove Methlie Hagen
 • Trond Eiken
 • Ola Brandt
 • Kjell Arild Høgda
2009
Of course gender is important, I’m just not sure in what way. Addressing innovation discourse at the national, regional and local level
 • Trine Kvidal
 • Elisabet Ljunggren
2009
Global Validation and Long-Term Quality Assessment of ASAR Wave Mode Products 2008-2011 - Annual Report 2008
 • H. Johnsen
 • F. Collard
2009
Finnmarkskommunene - indikatorer for omstillingsutfordringer 2009
 • Inge Berg Nilssen
 • Ivar Lie
2009
From a distance. How Norwegian parents experience the encounters with school.
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2009
Use of satellite data in near real-time monitoring of the birch flowering in Norway
 • Stein R. Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Hallvard Ramfjord
 • Trond Einar Brobakk
 • Bernt Johansen
2009
Power means with integer values
 • Ralph Høibakk
 • Dag Lukkassen
2009
Protection and equity? Local and indigenous encounters with the grand scheme of area protection in Norway.
 • Tor Arnesen
 • Jan Åge Riseth
2009
Tensions of Individualism: Norwegian Likhet in the Context of Globalization
 • Trine Kvidal
2009
Erfaringsbasert fortelling og ”sømløs” læring. Evaluering av studiet Bedriftskultur i endring og utvikling
 • M. B. Ellingsen
2009
Solar Cells Above the Arctic Circle - Measuring Characteristics of Solar Panels under Real Operating Conditions
 • Clara Stina Good
 • Hanna Persson
 • Øystein Kleven
 • Waldemar Sulkowski
 • Kjell Ellingsen
 • Tobias Boström
2009
Modernization and pasture degradation. A comparative study of two Sámi reindeer pasture regions in Norway 1960-1990.
 • Jan Åge Riseth
2009
Personalization in the Age of Health 2.0:MyHealthEducator.
 • Luis Fernandez Luque
2009
Women in Sami Fisheries in Norway - Positions and Policies
 • Elisabeth Angell
2009
Sámi modernitehta ja teorehtalaš boazodoallodiehtu: Reflekšuvdna diehtočoahkkimiin
 • Jan Åge Riseth
2009
Negotiating tensions of change: Reimagining nature in the context of globalization
 • Trine Kvidal
2009
Evaluering av realfagssatsingen i Troms
 • Margrethe Aanesen
 • Ellen Brox
2009
Solar Cells Above the Arctic Circle - a Comparison between a Two-Axis Tracking System and Simulations
 • Øystein Kleven
 • Hanna Persson
 • Clara Stina Good
 • Waldemar Sulkowski
 • Tobias Boström
2009
Transnational Marriage Migration. Russian-Norwegian Encounters.
 • A.B. Flemmen
 • Ann Therese Lotherington
2009
Open Source Virtual Worlds and Low Cost Sensors for Physical Rehab of Patients with Chronic Diseases
 • SJ Romero
 • Luis Fernandez Luque
 • J.L. Sevillano
 • Lars K. Vognild
2009
Foredrag om bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark - analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. Seminar Finnmark Fylkeskommune for OT-rådgivere og PPT
 • Monica Bjerklund
 • Ivar Lie
2009
Effekter på folk og samfunn. Klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 4.
 • Arild Buanes
 • Jan Åge Riseth
 • Eirik Inge Mikkelsen
2009
Organizational Silhouettes: (Un)dressing the women of Mad Men
 • Katie Sullivan
 • Trine Kvidal
2009
Ungdomsundersøkelsen 2008, Alta og Hammerfest videregående skoler
 • Christen Ness
 • Trond Nilsen
2009
Competence Complexity and Obvious Learning; Experience from Developing a Language Learning Game (periodical)
 • Brox E.
 • Heggelund A.
 • Evertsen G.
2009
Kan du være min informant?
 • Britt Kramvig
2009

Pages