Publications

Publications

Showing 319 publications
Page 1 of 8
My mother's skull is burning: A story of stories.
  • Rita Sørly
  • Bengt Karlsson
  • Alec Grant
2018
Motstandsbevegelsen i Nord-Norge
  • Rita Sørly
2018
Forskning som sunn uro i samarbeidsbaserte prosesser
  • Rita Sørly
2018
Pårørendearbeid og systemisk praksis
  • Rita Sørly
2018
Being a Coptic Man: Masculinity, Class, and Social Change among Egyptian Copts
  • Bård Kårtveit
2018
"Er det bedre å bo her enn andre steder?" Kulturelt tilgjengelige narrative ressurser på kollisjonskurs
  • Rita Sørly
2018
Brukermedvirkning i en nordnorsk kontekst. Brukernes egne fortellinger og perspektiver.
  • Rita Sørly
2018
Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018)
  • Geir Bye
  • May-Britt Ellingsen
  • Martin Sollund Krane
2018
User-Centered Design of Serious Games for Older Adults Following 3 Years of Experience With Exergames for Seniors: A Study Design
  • Ellen Brox
  • Stathis Konstantinidis
  • Gunn Judit Evertsen
2017
Roles of Adventure Guides in Balancing Perceptions of Risk and Safety
  • Arild Røkenes
  • Line Mathisen
2017
Exergames versus self-regulated exercises with instruction leaflets to improve adherence during geriatric rehabilitation: a randomized controlled trial
  • Peter Oesch
  • Jan Kool
  • Luis Fernández Luque
  • Ellen Brox
  • Gunn Judit Evertsen
  • Anton Civit
  • Roger Hilfiker
  • Stefan Bachmann
2017
Report on WP 1.2 ”Sources of Marine Litter”
2017
Impact of Facebook ads for sexual health promotion via an educational web app: A case study
  • Elia Gabarron
  • Luis Fernández Luque
  • Thomas Roger Griesbeck Schopf
  • A. Y. S. Lau
  • Manuel Armayones
  • Rolf Wynn
  • Artur Serrano
2017
AB1222-HPR Exergames versus self-regulated exercises with instruction leaflets to improve adherence in geriatric rehabilitation: a randomized controlled trial
  • Jan Kool
  • Peter Rudolf Oesch
  • Luis Fernández Luque
  • Ellen Brox
  • Gunn Judit Evertsen
  • Anton Civit
  • Roger Hilfiker
  • S Bachmann
2017
Jeux d’entraînement comparés aux exercices autorégulés avec manuel d’instruction pour améliorer l’adhésion: étude randomisée contrôlée
  • Jan Kool
  • Peter Rudolf Oesch
  • Roger Hilfiker
  • Luis Fernández Luque
  • Gunn Judit Evertsen
  • Ellen Brox
  • Stefan Bachmann
2017
Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i ulike journalsystemer. En forprosjektrapport. (15/2017)
  • Ellen Brox
  • Karl Johan Olsen
2017
Lokalsamfunnet som integreringsarena
  • Marit Aure
  • Anniken Førde
  • Tone Magnussen
2016
Delt Situasjonsforståelse
  • Yngve Antonsen
2016
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
  • Marit Aure
  • Sindre Myhr
2016
GameUp: Exergames for Mobility – A Project to Keep Elderly Active
  • Ellen Brox
  • Stathis Konstantinidis
  • Gunn Judit Evertsen
  • Luis Fernández Luque
  • Antonio Remartinez
  • Peter Oesch
  • Anton Civit
2016
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)
  • Eirik Mikkelsen
  • Sindre Myhr
  • Anne Katrine Normann
  • Stig Karlstad
2016
Arena for inkludering. resultater fra Bolyst gjennom ildsjeler
  • Marit Aure
2015
Experience with a 3D Kinect Exergame for Elderly
  • Ellen Brox
  • Gunn Judit Evertsen
  • Heidi Åsheim-Olsen
  • Santiago Hors-Fraile
  • James Browne
2015
Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (21/2015)
  • May-Britt Ellingsen
  • Yngve Antonsen
2015
Health and social media: Perfect storm of information
  • Luis Fernández Luque
  • Teresa Bau
2015
Comprehensive pulmonary rehabilitation in home-based online groups: A mixed method pilot study in COPD
  • Tatjana M. Burkow
  • Lars Kristian Vognild
  • Elin Johnsen
  • Marijke Jongsma Risberg
  • Astrid Bratvold
  • Elin Breivik
  • T Krogstad
  • Audhild Hjalmarsen
2015
Offer og aktør
  • Yngve Antonsen
2015
SARINOR WP 3 "SØK"
  • Yngve Antonsen
  • Agnar Holten Sivertsen
  • Tom Grydeland
  • Kjell-Sture Johansen
  • Rune Storvold
  • Andrew Rognmo-Hodge
  • Snorre Hagen
  • Geir-Arne Sørensen
  • Maria Sydnes
  • Are K. Sydnes
  • Bernt Inge Hansen
2015
A proposed framework to enrich norwegian EHR system with health-trusted information for patients and professionals
  • Stathis Th. Konstantinidis
  • Per Egil Kummervold
  • Luis Fernández Luque
  • Lars Kristian Vognild
2015
Analysis of health professional security behaviors in a real clinical setting: An empirical study
  • José Luis Fernández Alemán
  • Ana Sánchez Henarejos
  • Ambrosio Toval
  • Ana Belén Sánchez García
  • Isabel Hernández-Hernández
  • Luis Fernández Luque
2015
Samisk i barnehagen? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager (2:2015)
  • Marit Solstad
  • Ingvild Nylund
2015
Acceptance of a targeted exergame program by elderly
  • Gunn Judit Evertsen
  • Ellen Brox
2015
Sámi sisdoallu mánáidgárddis? Sámedikki doarjjaortnegiid (2:2015)
  • Marit Solstad
  • Ingvild Nylund
2015
Are exergames promoting mobility an attractive alternative to conventional self-regulated exercises for elderly people in a rehabilitation setting? Study protocol of a randomized controlled trial
  • Viviane Hasselmann
  • Peter Oesch
  • Luis Fernández Luque
  • Stefan Bachmann
2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015)
  • Vigdis Nygaard
  • Jørgen Bro
2015
Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)
  • Heidi Rapp Nilsen
  • Yngve Antonsen
  • Anne Katrine Normann
  • Rudi Kirkhaug
  • Siri Tønnessen
2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten
  • Yngve Antonsen
  • May-Britt Ellingsen
2015
Analysis of EU - USA cooperation opportunities on IT skills for healthcare workforce
  • Vicente Traver
  • Stathis Konstantinidis
  • Panagiotis D. Bamidis
  • Nabil Zary
2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27)
  • Marit Aure
2015
Randomized trial of a novel game-based appointment system for a university hospital venereology unit: Study protocol
  • Elia Gabarron
  • Artur Serrano
  • Luis Fernandez Luque
  • Luis Fernández Luque
  • Rolf Wynn
  • Thomas Roger Griesbeck Schopf
2015

Pages