Publications

Publications

Showing 9 publications
Page 1 of 1
"Queens of household reign": Good Housekeeping's presentation of place for women in 1885 and 1886
 • Trine Kvidal
2005
Fleksible kategorier - fleksible liv
 • Britt Kramvig
2005
School as an arena for activating cultural capital. Understanding differences in parental involvement in school
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2005
Telemedisin i pleie- og omsorgssektoren: forventninger og utfordringer
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Mikko Moilanen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
 • Frank Olsen
2005
Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag
 • Birgit Abelsen
 • Unn-Doris Karlsen (red) Bæck
2005
Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten: Om å takle det uforutsette. Midtveisrapport fra prosjektet Ses@m Tromsø
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
2005
Evaluering av prosjektet ”Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs"
 • Unn-Doris Karlsen
 • Inger Marie Kileng
2005
Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag
 • Birgit Abelsen
 • Karlsen Bæck (red) Unn-Doris
2005
Med periferien i sentrum - en studie av lokal velferd, arbeidsmarked og kjønnsrelasjoner i den nordiske periferien
 • Anna-Karin Berglund
 • Susanne Johansson
 • Irene Molina
2005