Publications

Publications

Showing 15 publications
Page 1 of 1
Brukerundersøkelse TI - kortversjon
 • Vigdis Nygaard
 • Birgit Abelsen
2006
Selvopplevd diskriminering blant samer i Norge
 • Eva Josefsen
2006
Healthcare@Home - training, following-up and treatment of chronically ill at home.
 • T. Burkow
 • G. Østengen
 • L. K. Vognild
 • T. Krogstad
 • N. Borch
 • A. Bratvold
 • M. J. Risberg
 • T. Hagen
2006
Elektronisk Booking sett fra et samfunnsvitenskaplig perspektiv
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2006
Contests in virtual spaces: Power and resistance in electronic booking
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2006
Re/Orderings of Medical and Nursing Work: new technologies and the disruption of professional, organisational and spatial relations
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2006
Re/orderings of medical and nursing work; new technologies and the disruption of professional, organizational and spatial relations
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2006
Trust and cooperation between Russia and Norway in higher education, Research and business
 • May-Britt Ellingsen (ed)
2006
Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten
 • Ann Therese Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Mikko Moilanen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
2006
Tillit på Toppnivå - Tredje seminar i programmet "Tillit og samarbeid i nordområdet"
 • May Britt (red) Ellingsen
2006
Er teledermatologi i hjemmetjenesten en lønnsom geskjeft? En lønnsomhetsanalyse av teledermatologi i pleie- og omsorgstjenesten
 • M. Moilanen
2006
Finnmarksbilder
 • B. Kramvig
2006
Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens ”venteværelse” og effekter av en eventuell ”behandling” i år 2020
 • Siri M. Esperø
 • Hilde Jordan Pettersen
2006
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av elektronisk meldingsutveksling
 • M. Aanesen
 • F. Olsen
 • M. Moilanen
 • H. Jacobsen
2006
Brukerservice ved innkreving og formidling i barnebidragssaker
 • Vigdis Nygaard
 • Birgit Abelsen
2006