Publications

Publications

Showing 19 publications
Page 1 of 1
Where is Gender? New information and communication technologies in medical and nursing work
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2007
The dynamics of trust in the interplay between two nursing cultures
 • May-Britt Ellingsen
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2007
Somaliske foreldre og norske lærere. En studie av relasjoner og møter.
 • I. M. Kileng
2007
Fedres involvering i skolen.
 • B. Kramvig
2007
Foreldreinvolvering i skolen.
 • U. D. Bæck
2007
Norut-fokus på nordområdene: Helsesamarbeid i nord
 • I. M. (red.) Holm
2007
Samarbeid – Hva sier tannlegene?
 • Frank Olsen
2007
Tillitsbygging gjennom grenseoverskridende kultursamarbeid
 • Inger Marie (red.) Kileng
2007
Arbeidsdeling mellom tannleger og tannpleiere i Norge
 • Birgit Abelsen
2007
Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark
 • Vigdis Nygaard
 • Christen Ness
2007
Har kjønn betydning for implementering av EPJ?
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2007
Menn i krise
 • B. Kramvik
2007
Marriage migration to Norway. About immigration policy and the challenges Russian women face when trying to settle down
 • Ann Therese Lotherington
 • Anne Britt Flemmen
2007
Ekteskapsmigrasjon i det norske maktfeltet
 • A.T. Lotherington
 • A.B. Flemmen
2007
Transnasjonale ekteskap/familier - russisk/norske møter
 • Anne Britt Flemmen
 • Ann Therese Lotherington
2007
Gender, capabilities and democratic citizenship
 • A.T. Lotherington
 • K. Fjørtoft
2007
Russisk kvinneinnvandring til Nord-Norge i et interseksjonalitetsperspektiv
 • Anne Britt Flemmen
 • Ann Therese Lotherington
2007
Har kjønn betydning for implementering og bruk av EPJ?
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2007
Beyond implementation and Resistance: the effects of ICT in health care
 • Susan Halford
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2007