Publications

Publications

Showing 319 publications
Page 6 of 8
An analysis of personal medical information disclosed in YouTube videos created by patients with multiple sclerosis
 • Luis Fernandez Luque
 • N. Elahi
 • F.J Grajales III
2009
Open Source Virtual Worlds and Low Cost Sensors for Physical Rehab of Patients with Chronic Diseases.
 • SJ Romero
 • Luis Fernández Luque
 • J.L. Sevillano
 • Lars K. Vognild
2009
Challenges and Opportunities of Using Recommender Systems for Personalized Health Education
 • Luis Fernández Luque
 • Randi Karlsen
 • Lars Kristian Vognild
2009
Some Issues on Provision and Access to Dental Services in Norway
 • Birgit Abelsen
2009
Personalization in the Age of Health 2.0:MyHealthEducator.
 • Luis Fernandez Luque
2009
Beyond implementation and resistance: how the delivery of ICT policy is reshaping healthcare
 • Susan Halford
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2009
The Paradigm Shift: The Roles of Patient 2.0 in Today's Healthcare Systems
 • Vicente Traver
 • Luis Fernández Luque
 • Francisco J. Grajales III
 • Randi Karlsen
2009
Open Source Virtual Worlds and Low Cost Sensors for Physical Rehab of Patients with Chronic Diseases
 • SJ Romero
 • Luis Fernandez Luque
 • J.L. Sevillano
 • Lars K. Vognild
2009
Rehabilitación física de pacientes crónicos con mundos virtuales y sensores de bajo coste
 • SJ Romero
 • Luis Fernandez Luque
 • J.L. Sevillano
 • Lars K. Vognild
2009
An Easy to Use and Affordable Home-Based Personal eHealth System for Chronic Disease Management Based on Free Open Source Software
 • Tatjana Burkow
 • Lars K. Vognild
 • T Krogstad
 • Njål T. Borch
 • Astrid Bratvold
 • Marijke J. Risberg
 • Geir Ostengen
2009
Ny teknologi i pleie og omsorg: En kost–nytteanalyse av smarthusteknologi og videokonsultasjoner
 • M. Aanesen
 • A. T. Lotherington
 • F. Olsen
 • R. Devold
 • E. Breivik
2009
The MyHealthService approach for chronic disease management based on free open source software and low cost components
 • Lars K. Vognild
 • Tatjana Burkow
 • Luis Fernandez Luque
2009
Off-the-shelft devices and Open Source for Low-Cost Personalized Home-based Telemedicine
 • Lars Kristian Vognild
 • Tatjana M. Burkow
 • Luis Fernández Luque
 • Elin Johnsen
 • JM Cruz Dominguez et.al.
2009
Erfaringsbasert fortelling og ”sømløs” læring. Evaluering av studiet Bedriftskultur i endring og utvikling
 • M. B. Ellingsen
2009
Vanskeligstilte på boligmarkedet: Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen
 • Chirsten Ness
 • Vigdis Nygaard
2009
Web Technologies for personalized health services, MyHealthService towards the Web 2.0
 • Luis Fernández Luque
 • Lars Kristian Vognild
 • Tatjana M. Burkow
 • Elin Johnsen
 • Romeo et.al. Salvador
2009
Matsektoren i Finnmark: Produksjon, sysselsetting og samhandlingsaktører, -arenaer og -tema
 • Trine Kvidal
 • Tove Aagnes Utsi
2009
Monolitt eller mosaikk
 • May-Britt Ellingsen
 • Geir Runar Karlsen
 • Rudi Kirkhaug
 • Kjell Arne Røvik
2008
Hvor blir det av de samiske legene?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2008
Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg – en undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN
 • Christen Ness
2008
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet
 • Luis Fernández Luque
 • Ignacio Basagoiti
 • Elin Johnsen
 • Randi Karlsen
2008
Over grensen. Konstruksjoner av likestilling og norskhet i russisk-norske familier.
 • A.T. Lotherington
2008
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet
 • Luis Fernández Luque
 • Ignacio Basagoiti
 • Elin Johnsen
 • Randi Karlsen
2008
Transnational Marriages: Politics and Desire
 • A.B. Flemmen
 • A.T. Lotherington
2008
Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus
 • M. B. Ellingsen
 • M. Aanesen
2008
What a difference a place makes: Dental attendance and self-rated oral health among adults in three counties in Norway
 • Birgit Abelsen
2008
Forty years of allocated seats for Sami medical students - has preferential admission worked?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2008
Verdier
 • B. Kramvig
 • I. Bostad
 • Lars L. Eriksen
 • A. B. Flemmen
 • B. Ghozlan
 • D. Hareide
 • N. Khan-Østrem
 • O. Leirvik
 • L. G. Lingås
 • E. Ottosen
 • Å. Røthing
 • T. Sandrup
 • S. H. Svendsen
2008
Where is Gender? New information and communication technologies in medical and nursing work
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2007
Menn i krise
 • B. Kramvik
2007
The dynamics of trust in the interplay between two nursing cultures
 • May-Britt Ellingsen
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2007
Ekteskapsmigrasjon i det norske maktfeltet
 • A.T. Lotherington
 • A.B. Flemmen
2007
Gender, capabilities and democratic citizenship
 • A.T. Lotherington
 • K. Fjørtoft
2007
Somaliske foreldre og norske lærere. En studie av relasjoner og møter.
 • I. M. Kileng
2007
Fedres involvering i skolen.
 • B. Kramvig
2007
Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark
 • Vigdis Nygaard
 • Christen Ness
2007
Har kjønn betydning for implementering av EPJ?
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2007
Foreldreinvolvering i skolen.
 • U. D. Bæck
2007
Norut-fokus på nordområdene: Helsesamarbeid i nord
 • I. M. (red.) Holm
2007
Marriage migration to Norway. About immigration policy and the challenges Russian women face when trying to settle down
 • Ann Therese Lotherington
 • Anne Britt Flemmen
2007

Pages