Publications

Publications

Showing 319 publications
Page 7 of 8
Transnasjonale ekteskap/familier - russisk/norske møter
 • Anne Britt Flemmen
 • Ann Therese Lotherington
2007
Russisk kvinneinnvandring til Nord-Norge i et interseksjonalitetsperspektiv
 • Anne Britt Flemmen
 • Ann Therese Lotherington
2007
Samarbeid – Hva sier tannlegene?
 • Frank Olsen
2007
Har kjønn betydning for implementering og bruk av EPJ?
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2007
Tillitsbygging gjennom grenseoverskridende kultursamarbeid
 • Inger Marie (red.) Kileng
2007
Beyond implementation and Resistance: the effects of ICT in health care
 • Susan Halford
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2007
Arbeidsdeling mellom tannleger og tannpleiere i Norge
 • Birgit Abelsen
2007
Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten
 • Ann Therese Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Mikko Moilanen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
2006
Tillit på Toppnivå - Tredje seminar i programmet "Tillit og samarbeid i nordområdet"
 • May Britt (red) Ellingsen
2006
Er teledermatologi i hjemmetjenesten en lønnsom geskjeft? En lønnsomhetsanalyse av teledermatologi i pleie- og omsorgstjenesten
 • M. Moilanen
2006
Finnmarksbilder
 • B. Kramvig
2006
Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens ”venteværelse” og effekter av en eventuell ”behandling” i år 2020
 • Siri M. Esperø
 • Hilde Jordan Pettersen
2006
Elektronisk Booking sett fra et samfunnsvitenskaplig perspektiv
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2006
Contests in virtual spaces: Power and resistance in electronic booking
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2006
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av elektronisk meldingsutveksling
 • M. Aanesen
 • F. Olsen
 • M. Moilanen
 • H. Jacobsen
2006
Re/Orderings of Medical and Nursing Work: new technologies and the disruption of professional, organisational and spatial relations
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2006
Re/orderings of medical and nursing work; new technologies and the disruption of professional, organizational and spatial relations
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2006
Brukerservice ved innkreving og formidling i barnebidragssaker
 • Vigdis Nygaard
 • Birgit Abelsen
2006
Brukerundersøkelse TI - kortversjon
 • Vigdis Nygaard
 • Birgit Abelsen
2006
Healthcare@Home - training, following-up and treatment of chronically ill at home.
 • T. Burkow
 • G. Østengen
 • L. K. Vognild
 • T. Krogstad
 • N. Borch
 • A. Bratvold
 • M. J. Risberg
 • T. Hagen
2006
Trust and cooperation between Russia and Norway in higher education, Research and business
 • May-Britt Ellingsen (ed)
2006
Selvopplevd diskriminering blant samer i Norge
 • Eva Josefsen
2006
"Queens of household reign": Good Housekeeping's presentation of place for women in 1885 and 1886
 • Trine Kvidal
2005
Telemedisin i pleie- og omsorgssektoren: forventninger og utfordringer
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Mikko Moilanen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
 • Frank Olsen
2005
Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag
 • Birgit Abelsen
 • Karlsen Bæck (red) Unn-Doris
2005
Fleksible kategorier - fleksible liv
 • Britt Kramvig
2005
Lav stillingsstabilitet som utfordring for fastlegeordningen i Finnmark og Nord-Trøndelag
 • Birgit Abelsen
 • Unn-Doris Karlsen (red) Bæck
2005
Med periferien i sentrum - en studie av lokal velferd, arbeidsmarked og kjønnsrelasjoner i den nordiske periferien
 • Anna-Karin Berglund
 • Susanne Johansson
 • Irene Molina
2005
School as an arena for activating cultural capital. Understanding differences in parental involvement in school
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2005
Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten: Om å takle det uforutsette. Midtveisrapport fra prosjektet Ses@m Tromsø
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Per Atle Bakkevoll
 • Morten Brattvoll
 • Frank Larsen
 • Line Lundvoll Nilsen
 • Beate Nyheim
2005
Evaluering av prosjektet ”Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs"
 • Unn-Doris Karlsen
 • Inger Marie Kileng
2005
Skole og utdanning på dagsordenen?
 • Unn Doris Bæck
 • Toril Merete Ringholm
2004
Elektronisk henvisning - lønnsomhetsanalyse
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente Liljan Lind Kassah
 • Ann Therese (red) Lotherington
2004
Lønnsomhetsanalyse av tre telemedisinske tjenester
 • Birgit Abelsen
 • Frank Olsen
2004
Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms
 • Birgit Abelsen
2004
Demokratiaspekt ved brukergarantier og serviceerklæringer
 • Toril Merete Ringholm
2004
Ulik bakgrunn - samme mulighet? En undersøkelse om realkompetente og generelt studiekompetente studenter
 • Brigt Abelsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Carola Kleemann
2004
The urban ethos. Locality and youth in North Norway
 • U. D. K. Bæck
2004
Preferanser og grunnlag for valg sosial reproduksjon og individualisering i det senmoderne
 • Unn Doris Karlsen Bæck
2004

Pages