Publications

Publications

Showing 77 publications
Page 1 of 2
Growing seasons of Nordic mountain birch in northernmost Europe as indicated by long-term field studies and analyses of satellite images
 • E. Shutova
 • Frans Emil Wielgolaski
 • S.R. Karlsen
 • O. Makarova
 • N* Berlina
 • T* Filimonova
 • E* Haraldsson
 • Paul Erik Aspholm
 • L. Flø
 • K.A. Høgda
2006
Norut-fokus på Nordområdene - Mer enn olje og gass
 • May-Britt Ellingsen (red.)
2006
Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens ”venteværelse” og effekter av en eventuell ”behandling” i år 2020
 • Siri M. Esperø
 • Hilde Jordan Pettersen
2006
Local speaking back in globalization
 • Trine Kvidal
2006
Head to Head: A re-evaluation of caribou distribution near an oilfield road on Alaska’s North Slope
 • Kyle Joly
 • Christian Nellemann
 • Ingunn Ims Vistnes
2006
Moral discourse in fisheries co-management: A case study of the Senja fishery, northern Norway
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2006
Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Gro Alteren
 • Geir Bye
 • Mikko Moilanen
2006
Implementing broadband for young users in rural municipalities
 • Toril M Ringholm
2006
"I'm on the outskirts of this article": Magazine Reading and consumer identification
 • Trine Kvidal
2006
Language Learning Through Digital Role-Playing Games: Report from an Ongoing Project
 • Ellen Brox
 • Audun Heggelund
 • Gunn Judit Evertsen
 • Marianna Andreassen
2006
Satellite-based mapping of the growing season and bioclimatic zones in Fennoscandia
 • SR Karlsen
 • Arve Elvebakk
 • KA Hogda
 • B Johansen
2006
Trust and cooperation between Russia and Norway in higher education, Research and business
 • May-Britt Ellingsen (ed)
2006
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av elektronisk meldingsutveksling
 • M. Aanesen
 • F. Olsen
 • M. Moilanen
 • H. Jacobsen
2006
Traveling betweeen cultures: Enriching communication scholarship through interdisciplinary collaboration
 • Trine Kvidal
2006
Climate change and the petroleum industry. Analyzing an environmental value chain for CO2
 • Heidi Rapp Nilsen
2006
Improved monitoring of vegetation dynamics at very high latitudes: A new method using MODIS NDVI
 • Pieter Beck
 • Clement Atzberger
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt Johansen
 • Andrew Skidmore
2006
Women entrepreneurs - Access to Trust and Finance through Network Credit
 • May-Britt Ellingsen
 • Ann Therese Lotherington
2006
Iverksetting av planprodukt og planprosess
 • Elisabeth Angell
 • Toril M Ringholm
2006
Arctic-Wide Operational Sea Ice Drift from Enhanced Resolution QuikScat/SeaWinds Scatterometry and its Validation
 • J. Haarpaintner
2006
Samfunnsvirkninger fra første feltutbygging i Barentshavet
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Stig Karlstad
 • Lars Krogh
 • Inge Berg Nilssen
 • Christen Ness
2006
Proteomics of p53 in diagnostics and therapy of acute myeloid leukemia
 • Nina Ånensen
 • Ingvild Haaland
 • Clive D Santos
 • Werner Van Belle
 • Bjørn Tore Gjertsen
2006
To Russia with love?
 • Margrethe Aanesen
2006
Brukerservice ved innkreving og formidling i barnebidragssaker
 • Vigdis Nygaard
 • Birgit Abelsen
2006
Using ENVISAT ASAR wideswath data to retrieve snow covered area in mountainous regions
 • R. Storvold
 • E. Malnes
 • I. Lauknes
2006
Tidlige Høykomskkoler - hva skjedde med dem i ettertid?
 • Ellen Brox
 • Margrethe Aanesen
2006
Promise or predicament? Negotiating identity in Norwegian advertising discourse
 • Trine Kvidal
2006
"Her é vi! Kor é du?" - Analyse av en endringsprosess i Bladet Nordlys
 • Ann Therese Lotherington
2006
Brukerundersøkelse TI - kortversjon
 • Vigdis Nygaard
 • Birgit Abelsen
2006
Multi-polarisation measurements of snow signatures with air- and satelliteborne SAR
 • E. Malnes
 • R. Storvold
 • I. Lauknes
 • S. Pettinato
2006
Iverksetting av planprodukt og planprosess. Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 for Trøndelag, delrapport II.
 • Elisabeth Angell
 • Toril M Ringholm
2006
Elektronisk Booking sett fra et samfunnsvitenskaplig perspektiv
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2006
Tvisteløsningsmekanismen i WTO
 • Alf Håkon Hoel
2006
Selvopplevd diskriminering blant samer i Norge
 • Eva Josefsen
2006
In-situ measured spectral directional emissivity of snow and ice in the 8-14 µm atmospheric window
 • M. Hori
 • T. Aoki
 • T. Tanikawa
 • H. Motoyoshi
 • A. Hachikubo
 • K. Sugiura
 • T. J. Yasunari
 • H. Eide
 • R. Storvold
 • Y. Nakajima
 • F. Takahashi
2006
Analys av den samiska renskötselns ekonomiska tillpassning. Renen, intäktskälla eller kulturfäste?
 • Niklas Labba
 • Jan Åge Riseth
2006
Contests in virtual spaces: Power and resistance in electronic booking
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2006
Styringsdialog i regionalpolitisk samordning
 • Toril (red) Ringholm
2006
Hyttebygging i reindriftsområder
 • Ivar Lie
 • Ingunn Vistnes
 • Christian Nellemann
2006
Vegetation Mapping of northern Fennoscandia, including the Kola Peninsula, using Landsat TM/ETM+ Data
 • B. Johansen
 • S. R. Karlsen
 • A. Elvebakk
2006
Virkningsanalyse som grunnlag for konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Panoramaveien” Veiprosjekt Vestbygd-Lofast, Lødingen kommune. Fagrapport Reindrift.
 • Jan Åge Riseth
2006

Pages