Publications

Publications

Showing 77 publications
Page 1 of 2
Tidlige Høykom-skoler - Hva har skjedd med dem i ettertid?
 • E. Brox
 • M. Aanesen
2006
Eiendom - Tidsbruk, egenvurdering og brukervurderinger
 • P. Pedersen
2006
Styringsdialog i regionalpolitisk samordning
 • Toril Merete Ringholm
 • Elisabeth Angell
 • Arild Gjertsen
2006
Satellite-based Estimates of Sea Ice Volume Flux through Fram Strait
 • G. Spreen
 • S. Kern
 • D. Stammer
 • R. Forsberg
 • J. Haarpaintner
2006
ASAR Wave Mode - Validation of Reprocessing Upgrade
 • H. Johnsen
 • F. Collard
2006
Er teledermatologi i hjemmetjenesten en lønnsom geskjeft? En lønnsomhetsanalyse av teledermatologi i pleie- og omsorgstjenesten
 • M. Moilanen
2006
Rapid adjustments of sperm characteristics in relation to social status
 • Geir Rudolfsen
 • Lars Figenschou
 • Ivar Folstad
 • Helge Tveiten
 • Marie Figenschou
2006
Anywhere, anytime? The Northern Challenge to ICT developers
 • M. Uden
 • A, Doria
 • A. W. Theodorsen
 • S. Sjursen
2006
Correlation analysis of two-dimensional gel electrophoretic protein patterns and biological variables
 • Werner Van Belle
 • Nina Ånensen
 • Ingvild Haaland
 • Øystein Bruserud
 • Kjell-Arild Høgda
 • Bjørn Tore Gjertsen
2006
Veiprosjekt Vestbygd-Lofast, Lødingen kommune. Fagrapport Reindrift.
 • Jan Åge Riseth
2006
En kartlegging av behov for et "Nordområdefond" for næringslivet
 • G. Alteren
2006
An approach for multisensor harmonization in snow cover area mapping
 • Rune Solberg
 • Hans Koren
 • Eirik Malnes
 • Jörg Haarpaintner
 • Inge Lauknes
2006
Growing season in nordic mountain birch in the northernmost Europe as indicated by long-term fields studies and analyses of satellite images
 • E. Shutova
 • F. E. Wielgolaski
 • S. R. Karlsen
 • O. Makarova
 • E. Haraldsson
 • P. E. Aspholm
 • N. Berlina
 • T. Filimonova
 • L. Flø
 • K. A,. Høgda
2006
Adaptive contrast enhancement of two-dimensional electrophoretic protein gel images facilitates visualization, orientation and alignment
 • Werner Van Belle
 • Gry Sjøholt
 • Nina Ånensen
 • Kjell-Arild Høgda
 • Bjørn Tore Gjertsen
2006
Vinterturisme i Troms
 • Trude Borch
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
 • Arne Rydningen
2006
Finnmarksbilder
 • B. Kramvig
2006
Rethinking postcolonial "west" against the "rest": Understanding "others within"
 • Trine Kvidal
2006
Healthcare@Home - training, following-up and treatment of chronically ill at home.
 • T. Burkow
 • G. Østengen
 • L. K. Vognild
 • T. Krogstad
 • N. Borch
 • A. Bratvold
 • M. J. Risberg
 • T. Hagen
2006
Growing seasons of Nordic mountain birch in northernmost Europe as indicated by long-term field studies and analyses of satellite images
 • E. Shutova
 • Frans Emil Wielgolaski
 • S.R. Karlsen
 • O. Makarova
 • N* Berlina
 • T* Filimonova
 • E* Haraldsson
 • Paul Erik Aspholm
 • L. Flø
 • K.A. Høgda
2006
Norut-fokus på Nordområdene - Mer enn olje og gass
 • May-Britt Ellingsen (red.)
2006
Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens ”venteværelse” og effekter av en eventuell ”behandling” i år 2020
 • Siri M. Esperø
 • Hilde Jordan Pettersen
2006
Local speaking back in globalization
 • Trine Kvidal
2006
Head to Head: A re-evaluation of caribou distribution near an oilfield road on Alaska’s North Slope
 • Kyle Joly
 • Christian Nellemann
 • Ingunn Ims Vistnes
2006
Moral discourse in fisheries co-management: A case study of the Senja fishery, northern Norway
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2006
Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren
 • Ann Therese (red) Lotherington
 • Gro Alteren
 • Geir Bye
 • Mikko Moilanen
2006
Implementing broadband for young users in rural municipalities
 • Toril Merete Ringholm
2006
"I'm on the outskirts of this article": Magazine Reading and consumer identification
 • Trine Kvidal
2006
Language Learning Through Digital Role-Playing Games: Report from an Ongoing Project
 • Ellen Brox
 • Audun Heggelund
 • Gunn Judit Evertsen
 • Marianna Andreassen
2006
Satellite-based mapping of the growing season and bioclimatic zones in Fennoscandia
 • SR Karlsen
 • Arve Elvebakk
 • KA Hogda
 • B Johansen
2006
Trust and cooperation between Russia and Norway in higher education, Research and business
 • May-Britt Ellingsen (ed)
2006
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av elektronisk meldingsutveksling
 • M. Aanesen
 • F. Olsen
 • M. Moilanen
 • H. Jacobsen
2006
Traveling betweeen cultures: Enriching communication scholarship through interdisciplinary collaboration
 • Trine Kvidal
2006
Climate change and the petroleum industry. Analyzing an environmental value chain for CO2
 • Heidi Rapp Nilsen
2006
Improved monitoring of vegetation dynamics at very high latitudes: A new method using MODIS NDVI
 • Pieter Beck
 • Clement Atzberger
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt Johansen
 • Andrew Skidmore
2006
Women entrepreneurs - Access to Trust and Finance through Network Credit
 • May-Britt Ellingsen
 • Ann Therese Lotherington
2006
Iverksetting av planprodukt og planprosess
 • Elisabeth Angell
 • Toril Merete Ringholm
2006
Arctic-Wide Operational Sea Ice Drift from Enhanced Resolution QuikScat/SeaWinds Scatterometry and its Validation
 • J. Haarpaintner
2006
Samfunnsvirkninger fra første feltutbygging i Barentshavet
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Stig Karlstad
 • Lars Krogh
 • Inge Berg Nilssen
 • Christen Ness
2006
Proteomics of p53 in diagnostics and therapy of acute myeloid leukemia
 • Nina Ånensen
 • Ingvild Haaland
 • Clive D Santos
 • Werner Van Belle
 • Bjørn Tore Gjertsen
2006
To Russia with love?
 • Margrethe Aanesen
2006

Pages