Publications

Publications

Showing 119 publications
Page 1 of 3
What shapes Eurasian lynx distribution in human dominated landscapes: selecting prey or avoiding people?
 • Mathieu Basille
 • Ivar Herfindal
 • Hugues Santin-Janin
 • John D. C. Linnell
 • John Odden
 • Reidar Andersen
 • Kjell Arild Høgda
 • Jean-Michel Gaillard
2009
Ny teknologi i pleie og omsorg: En kost–nytteanalyse av smarthusteknologi og videokonsultasjoner
 • M. Aanesen
 • A. T. Lotherington
 • F. Olsen
 • R. Devold
 • E. Breivik
2009
Some Issues on Provision and Access to Dental Services in Norway
 • Birgit Abelsen
2009
Kultur som næring – møter som sammenstøter?
 • Britt Kramvig
 • Elisabeth Fosseli Olsen
2009
Monitoring the spatio-temporal dynamics of geometrid moth outbreaks in birch forest using MODIS NDVI
 • J.U. Jepsen
 • S.B. Hagen
 • Kjell Arild Høgda
 • R.A. Ims
 • Stein R. Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • N.G. Yoccoz
2009
The MyHealthService approach for chronic disease management based on free open source software and low cost components
 • Lars K. Vognild
 • Tatjana Burkow
 • Luis Fernandez Luque
2009
Tromsø Living - for en mer attraktiv Tromsø-region
 • Gro Alteren
 • Thomas K Føre
 • Oddgeir Sølvfæstersen
2009
Meahcásteapmi (nature use) in an Indigenous tradition. An invitation to reflect over an impact analysis in a cultural context. Tradition and modernity in an indigenous context.
 • Jan Åge Riseth
 • Jan Idar Solbakken
 • Heidi Kitti
2009
Monitoring the spatio-temporal dynamics of geometrid moth outbreaks in birch forest using MODIS-NDVI data
 • Jane Uhd Jepsen
 • Snorre Hagen
 • KA Hogda
 • Rolf Anker Ims
 • SR Karlsen
 • H Tommervik
 • Nigel Gilles Yoccoz
2009
Adapting the ice-ocean SAR discrimination algorithm to dual-polarized Radarsat-2 imagery
 • J. Haarpaintner
2009
Om nettverk og samhandling - Med utgangspunkt i Hermetikken Næringshage
 • Trine Kvidal
2009
Climate change and the Sámi reindeer industry in Norway. Probable needs of adaptation.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
 • Bernt Holst
 • Stein R. Karlsen
 • Hans Tømmervik
2009
Estimation of the Equivalent Number of Looks in Polarimetric Synthetic Aperture Radar Imagery
 • S.N. Anfinsen
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Torbjørn Eltoft
2009
Pervasive Computing in Extreme Areas: The Hiker's Personal Digital Assistant.
 • Karl Johan Grøttum
2009
Time-Frequency Characterization of Harmonizable Random Processes
 • Heidi Hindberg
 • Alfred Hanssen
2009
Argumentasjonen omkring endringer av reindriftslovene i Norge og Sverige.
 • Frode Gundersen
 • Jan Åge Riseth
2009
Phase-dependent outbreak dynamics of geometrid moth linked to host plant phenology
 • Jane Uhd Jepsen
 • Snorre Hagen
 • Stein-Rune Karlsen
 • Rolf Anker Ims
2009
Sjølaksefiske i sjøsamiske områder – Rettigheter og kulturell betydning
 • T. Borch
 • A. Buanes
 • G. R. Karlsen
 • F. Olsen
2009
Verdiskapingen i reindrifta
 • Stig Karlstad
 • Ivar Lie
2009
Sámi Reindeer Industry Challenged by the Climate.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
 • Bernt Holst
 • Stein R. Karlsen
 • Hans Tømmervik
2009
Open Source Virtual Worlds and Low Cost Sensors for Physical Rehab of Patients with Chronic Diseases.
 • SJ Romero
 • Luis Fernández Luque
 • J.L. Sevillano
 • Lars K. Vognild
2009
Maritim verdiskaping i nord
 • Erik W. Jakobsen
 • Dagfinn Johnsen
 • Ingeborg Sandvik
2009
Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata. Dokumentasjon av metoder og vegetasjonsbeskrivelser
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
2009
Reindrifta ved et klimatisk veiskille?
 • Bernt Holst
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
2009
Growing-season trends in Fennoscandia 1982-2006, determined from satellite and phenology data
 • S.R. Karlsen
 • K.A. Høgda
 • Frans Emil Wielgolaski
 • Anne Tolvanen
 • Hans Tømmervik
 • Jarmo Poikolainen
 • Eero Kubin
2009
Kommunen som samfunnsutvikler. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling
 • T. Ringholm
 • N. Aarsæther
 • V. Nygaard
 • P. Selle
2009
Vanskeligstilte på boligmarkedet: Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen
 • Chirsten Ness
 • Vigdis Nygaard
2009
Customer-oriented culture’s effect on relational characteristics and performance in cross-border business relationships: The exporter’s perspective
 • Gro Alteren
2009
Use of enhanced-resolution QuikScat/SeaWinds data for operational ice services and climate research: sea ice edge, type, concentration and drift
 • Jörg Haarpaintner
 • M. Porcires
2009
Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030
 • Dag Slotfeldt-Ellingsen
 • Karstein P. L. Sandvik
2009
Evaluering av realfagssatsingen i Troms
 • Margrethe Aanesen
 • Ellen Brox
2009
NASJONALPARKER OG REINDRIFT I NORGE.
 • Arvid Holte
 • Jan Åge Riseth
2009
Is there a Nordic Approach to Questions of Democracy in Studies of Network Governance?
 • Patrik Hall
 • Pekka Kettunen
 • Karl Löfgren
 • Toril M Ringholm
2009
Vegetasjonskart for Norge basert på Landsat TM/ETM+ data
 • B. E. Johansen
2009
Matsektoren i Finnmark: Produksjon, sysselsetting og samhandlingsaktører, -arenaer og -tema
 • Trine Kvidal
 • Tove Aagnes Utsi
2009
Promoting an Ecosystem Approach to the Sustainable Use and Governance of Deep-Water Resources.
 • Eirik Mikkelsen
 • A.J Grehan
 • S. Van den Hove
 • Clarie W. Armstrong
 • T. Van Rensburg
 • R. Long
 • Vikki Gunn
 • Ben De Mol
 • Stefan Hain
2009
Snow cover maps with satellite borne SAR - A new approach in harmony with fractional optical SCA retrieval algorithms.
 • S. Pettinato
 • Eirik Malnes
 • Jörg Haarpaintner
2009
Optimal design of a long and slender compressive strut
 • Johan Byström
2009
Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles?
 • Anne Lise Fimreite
 • Per Selle
2009
‘Premisser for bruk og vern: Forskningsresultater og innspill’
 • Jan Åge Riseth
2009

Pages