Publications

Publications

Showing 142 publications
Page 1 of 4
The development of new algorithms for remote sensing of snow conditions based on data from the catchment of vre Heimdalsvatn and the vicinity
 • Rune Solberg
 • Hans Koren
 • Jostein Amlien
 • Eirik Malnes
 • Dagrun Vikhamar Schuler
 • Nils Kristian Orthe
2010
Naturbruk i Kautokeino i et kulturhistorisk lys
 • Jan Åge Riseth
 • Jan Idar Solbakken
2010
Air Quality systems servicing the chronically ill
 • T Krogstad
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
 • Elin Johnsen
 • Luis Fernández Luque
2010
Ocean currents performance models for bi-static Sentinel-1 companion – Overview of Sentinel-1 characteristics and products
 • Harald Johnsen
 • Knut-Frode Dagestad
2010
Bosettingsmønstre, avstander og kommunale kostnadsulikheter - Utredning av utgiftsutjamningstilskuddet
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
 • Lars H. Vik
2010
Forprosjekt barmarkskjøring i Finnmark: Kunnskapsstatus og utforming av et hovedprosjekt
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard
 • Ingunn Ims Vistnes
2010
MONITORING OF THE SNOW COVERAGE AND ITS RELATION TO VEGETATION AND GROWING SEASONS ON SVALBARD USING ENVISAT ASAR AND TERRA MODIS DATA.
 • Eirik Malnes
 • Stein R. Karlsen
 • Jörg Haarpaintner
 • Kjell Arild Høgda
 • Bernt Johansen
2010
Breathing as user interface for pulmonary rehabilitation - Respiration tracking using the Wii remote controller
 • Johan Gustav Bellika
 • Lars Kristian Vognild
 • Vicente Traver
 • Julian Guirao Aguilar
2010
Getting the whole picture? New information and communication technologies in healthcare work and organisation
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2010
Nettbasert sårveiledning : kunnskapsutvikling og bedre mestring av leggsårbehandling i hjemmetjenesten
 • Beate Nyheim
 • Ann Therese Lotherington
 • Ada Steen
2010
Development of Long Term Snow Water Equivalent Information for Climate Research Purposes in ESA GlobSnow Project
 • Kari Luojus
 • Jouni Pulliainen
 • Helmut Rott
 • Thomas Nagler
 • Rune Solberg
 • Andreas Wiesmann
 • Chris Derksen
 • Sari Metsämäki
 • Eirik Malnes
 • Bojan Bojkov
2010
Levekårsmessige konsekvenser av frafall i videregående skoler i Nordland 1994-2008
 • Paul Pedersen
2010
Regionale forventninger om ringvirkninger av utbygging og drift av Goliatfeltet
 • Sveinung Eikeland
 • Stig Karlstad
 • Trond Nilsen
 • Toril Merete Ringholm
2010
Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark
 • Asbjørn Kårstein
2010
Scientific Preparations for CoReH2O, an Earth Explorer Candidate Mission for Cold Regions Hydrology.
 • Helmut Rott
 • D. Cline
 • P. Etchevers
 • I. Hajnsek
 • Michael. Kern
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • T. Nagler
 • J. Pulliainen
 • S. Yueh
2010
La nueva sanidad y los nuevos pacientes en la web 2.0
 • Luis Fernández Luque
 • Vicente Traver
 • Alain Ochoa
2010
Nonlinear variational methods for estimating effective properties of multiscale materials
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Lars Erik Persson
2010
Roe deer population growth and lynx predation along a gradient of environmental productivity and climate in Norway
 • Claudia Melis
 • Mathieu Basille
 • Ivar Herfindal
 • John D. C. Linnell
 • John Odden
 • Jean-Michel Gaillard
 • Kjell Arild Høgda
 • Reidar Andersen
2010
Detailed rockslide mapping in northern Norway with small baseline and persistent scatterer interferometric SAR time series methods
 • Tom Rune Lauknes
 • A. Piyush Shanker
 • John F. Dehls
 • Howard A. Zebker
 • Iain H.C. Henderson
 • Yngvar Larsen
2010
Producing Snow Extent and Snow Water Equivalent Information for Climate Research Purposes – ESA DUE GlobSnow Effort
 • Kari Luojus
 • Jouni Pulliainen
 • Helmut Rott
 • Thomas Nagler
 • Rune Solberg
 • Andreas Wiesmann
 • Chris Derksen
 • Sari Metsämäki
 • Eirik Malnes
 • Bojan Bojkov
2010
Meet, Play, Learn. Social game-based learning tool for children with diabetes – phase 1
 • Ellen Brox
 • Torunn Tøllefsen
 • Pia Yliräisänen-Seppänen
 • Juha Laakko
 • Susanna Kantola
 • Peter Boman
 • Ragnhild Varmedal
 • Ellen K. Christiansen
 • Eva Skipnes
 • Beryll Kristiansen
2010
Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 • Vigdis Nygaard
 • Eva Josefsen
2010
Social science perspectives on innovation and technology development
 • Asbjørn Kårstein
2010
ESA’s candidate explorer mission COREH2O: A satellite mission dedicated to snow and ice research.
 • Helmut Rott
 • D. Cline
 • C. Duguay
 • R. Essery
 • P. Etchevers
 • I. Hajnsek
 • F. Hélière
 • Michael. Kern
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • A. Lecuyot
 • J. Pulliainen
 • S. Yueh
2010
Plattformbru over Mistfjorden. Miljøaspekter og lovmessige utfordringer
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Kristin Haugland Smith
 • Gisle Solvoll
2010
Det Sosiale Nettet og helse
 • Elin Johnsen
 • Luis Fernández Luque
 • Roar Hagen
2010
Fault-controlled alpine topography in Norway
 • P. T. Osmundsen
 • T.F. Redfield
 • B.H.W. Hendriks
 • Steffen G Bergh
 • J.-A. Hansen
 • I.H.C. Henderson
 • J. Dehls
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • E. Anda
 • B. Davidsen
2010
Role of disturbed vegetation in mapping the boreal zone in northern Eurasia
 • Annika Hofgaard
 • Gareth Rees
 • Hans Tømmervik
 • Olga Tutubalina
 • Elena Golubeva
 • Natalia Lukina
 • Kjell Arild Høgda
 • Stein Rune Karlsen
 • Ludmila Isaeva
 • Viacheslav Kharuk
2010
Civil society in the Nordic countries : between displacement and vitality
 • Karl Henrik Sivesind
 • Per Selle
2010
’VI VIL, VI VIL – MEN FÅR VI DET TIL?’ Samhandlingen mellom næringsliv og FoU-miljø i Troms.
 • Geir Bye
 • Trude Høgvold Olsen
2010
Sámedikki Kulturdoarjjaortnega árvvoštallan
 • Vigdis Nygaard
 • Eva Josefsen
2010
Vinterprosjektet i Finnmark
 • Birgit Abelsen
2010
Efficient Full Aperture Processing of TOPS Mode Data
 • Geir Engen
 • Yngvar Larsen
2010
Sikring av en bærekraftig reindrift i Trollheimen. Gjennomgang og vurdering av den driftsmessige situasjonen. Utredningsoppdrag for Landbruks- og Matdepartementet.
 • Inge Even Danielsen
 • Jan Åge Riseth
2010
Optical properties of silica spheres deposited on silicondioxide/silicon structures
 • Munoz Juan F Cardenas
 • Tobias Boström
2010
Predicting animal performance through climatic and plant phenology variables: the case of an omnivore hibernating species in Finland
 • Claudia Melis
 • Ivar Herfindal
 • Kaarina Kauhala
 • Reidar Andersen
 • Kjell Arild Høgda
2010
Tangled lines in New Zealand's quota management system: The process of including recreational fisheries
 • Trude Kristin Borch
2010
Utfordringer sett fra nord
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Per Selle
2010
P2P Mediabridge - sluttrapport
 • Ellen Brox
 • Njål T. Borch
2010
Lokale ringvirkninger av havbruk i Lyngenfjorden
 • Inge Berg Nilssen
 • Per-Arne Emaus
2010

Pages