Publications

Publications

Showing 191 publications
Page 1 of 5
Staten - frå planaktør til planforvaltar?
 • Nils Aarsæther
 • Arild Buanes
2012
CoReH2O, a dual frequency radar mission for snow and ice observations
 • Helmut Rott
 • Donald W. Cline
 • C. Duguay
 • R. Essery
 • Pierre Etchevers
 • Irena Hajnsek
 • Michael Kern
 • G. Macelloni
 • Eirik Malnes
 • J. Pulliainen
 • S. H. Yueh
2012
Cavitating Langmuir Turbulence in the Terrestrial Aurora
 • B. Isham
 • Michael T Rietveld
 • P. Guio
 • F. R. E. Forme
 • Tom Grydeland
 • Einar Mjølhus
2012
Spatial modelling of Artic plant diversity
 • Lennart Nilsen
 • Geir Arnesen
 • Daniel Joly
 • Eirik Malnes
2012
A detailed view of rockslide deformation patterns in northern Norway using both ascending and descending high-resolution TerraSAR-X satellite InSAR data
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • John Dehls
 • Yngvar Larsen
 • Geoffrey D. Corner
2012
Innovative kommuner?
 • Toril M Ringholm
2012
Kommuneplan for Karlsøy kommune, konsekvensutredning for tema reindrift (12/2012)
 • Jan Åge Riseth
 • Britt Kramvig
2012
En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene (2012:1)
 • Vigdis Nygaard
2012
Etablering av fastruter i fjell langs et kyst - innland transekt i Midt Norge - ett delprosjekt innen GLORIA Norge (3/2012)
 • Sølvi Wehn
 • Jarle I. Holten
 • Stein-Rune Karlsen
2012
Configuration of trust – a discussion of trust and social change.
 • May-Britt Ellingsen
2012
Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • Kjell-Arild Høgda
 • Hans Tømmervik
 • Annika Hofgaard
2012
Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2011
 • Gitte Høj Jensen
 • Ingunn Tombre
 • Einar Eythorsson
 • Jesper Madsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Ove Martin Gundersen
 • Per Jørgen Hovland
2012
Den sosiale gruppa som motivasjon til fysisk trening
 • Elin Johnsen
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2012
Assessment of ocean wind retrieval from dual-polarized x-band SAR data
 • Faozi Said
 • Harald Johnsen
2012
Social media in health - what are the safety concerns for health consumers?
 • Annie Y.S. Lau
 • Elia Gabarron
 • Luis Fernández Luque
 • Manuel Armayones
2012
Synthetic Aperture Focusing of Outwardly Directed Cylindrical Ultrasound Scans
 • Martin H. Skjelvareid
 • Yngve Birkelund
 • Yngvar Larsen
2012
Envisat ASAR and meteorological measurments for determination of the spatial extent of glacier snow melt on Jan Mayen, 2009
 • Cecilie Rolstad Denby
 • Eirik Malnes
 • Ingunn Burud
 • John Hulth
 • Regine Hock
2012
Innovative kommuner?
 • Toril M Ringholm
2012
Et kunnskapsbasert Nord-Norge
 • Jan Yngve Sand
 • Erlend Bullvåg
 • Geir Bye
 • Anne Espelien
 • Eirik Mikkelsen
 • Mikko Moilanen
 • Sindre Myhr
 • Kristin Woll
 • Stein Østbye
2012
Ungdom og Goliat. Unge i Hammerfest, Alta og Honningsvåg om petroleumssektoren som framtidig arbeidsmarked (2012:4)
 • Marit Anne Aure
 • Birgit Abelsen
 • Trond Nilsen
2012
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - nordøstlige Norskehavet. (16/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin-Ivar Aaserød
2012
Hvordan skjer innovasjoner i norske kommuner?
 • Toril M Ringholm
2012
Scenarier for kommunesektoren 2012-2037
 • Tor Selstad
 • Tor Dølvik
 • Andreas Hompland
 • Jon Helge Lesjø
 • Toril M Ringholm
2012
Extensive Insar Observations of the Jettan Rockslide in Northern Norway, Using Radarsat-2, Terrasar-X, and Corner Reflectors
 • J. F. Dehls
 • Tom Rune Lauknes
 • Lars H Blikra
 • Lene Kristensen
 • Hanne H Christiansen
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Grydeland
2012
The north Scandinavian pattern of migration among the young adult population 2000-2005
 • Mikko Moilanen
 • Paul Pedersen
2012
Improving response rate and quality of survey data with a scratch lottery ticket incentive
 • Frank Olsen
 • Birgit Abelsen
 • Jan Abel Olsen
2012
HealthTrust: A Social Network Approach for Retrieving Online Health Videos
 • Luis Fernández Luque
 • Randi Karlsen
 • Genevieve B Melton
2012
Ocean surface slick characterization by multi-polarization Radarsat-2 data
 • Stine Skrunes
 • Camilla Brekke
 • Torbjørn Eltoft
2012
GEO FCT Product Development Team report, Tanzania
 • Jörg Haarpaintner
 • Øivind Due Trier
 • Jared Otieno
2012
Kostnader ved samhandlingsreformen
 • Toril M Ringholm
2012
Trim der du er (6/2012)
 • Ellen Brox
 • Birgit Abelsen
 • Adele Altmann
 • Gunn Judit Evertsen
2012
Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene (2012:2)
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Leo A. Grünfeldt
 • Ivar Lie
 • Sindre Myhr
 • Paul Pedersen
 • Vigdis Nygaard
2012
Foresight Reiseliv – Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012. (17/2012)
 • Yngve Antonsen
 • Geir Bye
2012
Arctic Futures: Images and scenarios.
 • Toril M Ringholm
2012
Synthesis of Some Nitrogen Heterocycles of Medicinal Relevance
 • Tahir Farooq
 • Bengt Erik Haug
 • Leiv Kristen Sydnes
2012
A Detailed View of Rockslide Deformation Patterns in Northern Norway Using Both Ascending and Descending High-Resolution TerraSAR-X Satellite InSAR Data
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • J. F. Dehls
 • Yngvar Larsen
 • Geoffrey D. Corner
2012
The northern Scandinavian regions - similarities and differences
 • Mikko Moilanen
 • Paul Pedersen
2012
Shear Testing of Polypropylene Materials Analysed by Digital Image Correlation and Numerical Simulations
 • Hamid Daiyan
 • Erik Andreassen
 • Frode Grytten
 • Harald Osnes
 • Rune Harald Gaarder
2012
Using Noninferiority Tests to Evaluate Telemedicine and E-Health Services: Systematic Review
 • Per Egil Kummervold
 • Jan-Are Kolset Johnsen
 • Stein Olav Skrøvseth
 • Rolf Wynn
2012
Contrasting effects of climate change on rabbit populations through reproduction
 • Zulima Tablado
 • Eloy Revilla
2012

Pages