Publications

Publications

Showing 80 publications
Page 1 of 2
Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018)
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Martin Sollund Krane
2018
Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i ulike journalsystemer. En forprosjektrapport. (15/2017)
 • Ellen Brox
 • Karl Johan Olsen
2017
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)
 • Eirik Mikkelsen
 • Sindre Myhr
 • Anne Katrine Normann
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
SARINOR WP 3 "SØK"
 • Yngve Antonsen
 • Agnar Holten Sivertsen
 • Tom Grydeland
 • Kjell-Sture Johansen
 • Rune Storvold
 • Andrew Rognmo-Hodge
 • Snorre Hagen
 • Geir-Arne Sørensen
 • Maria Sydnes
 • Are K. Sydnes
 • Bernt Inge Hansen
2015
Samisk i barnehagen? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager (2:2015)
 • Marit Solstad
 • Ingvild Nylund
2015
Sámi sisdoallu mánáidgárddis? Sámedikki doarjjaortnegiid (2:2015)
 • Marit Solstad
 • Ingvild Nylund
2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015)
 • Vigdis Nygaard
 • Jørgen Bro
2015
Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Yngve Antonsen
 • Anne Katrine Normann
 • Rudi Kirkhaug
 • Siri Tønnessen
2015
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27)
 • Marit Aure
2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten
 • Yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
2015
Online case based learning
 • Maria Dardanou
 • Stathis Konstantinidis
2015
Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (21/2015)
 • May-Britt Ellingsen
 • Yngve Antonsen
2015
Kartlegging av samisk spesialpedagogisk tilbud og behov (2014:5)
 • Vigdis Nygaard
 • Ingvild Nylund
2014
Raskere og riktigere nødhjelp (10/2014)
 • Yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
2014
TRENDANALYSE - NØDMELDETJENESTEN DELRAPPORT I «NASJONALT NØDMELDINGSPROSJEKT»
 • Sindre Myhr
 • Yngve Antonsen
2014
Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Troms (2013:4)
 • Margrete Gaski
2013
Forsterket legetjeneste i kommunene: Virkninger for kommunene av ny fastlegeforskrift (2013: 8)
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2013
Kartlegging av samarbeidsmodeller i legetjenesten. Sluttrapport (2013:5)
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2013
Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø
 • Atle Jensen Hauge
 • Svein Erik Hagen
 • Birgitta Ericsson
 • Per Kristian Alnes
 • Marit Aure
 • Trine Kvidal
2013
Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter (2012:11)
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2012
Trim der du er (6/2012)
 • Ellen Brox
 • Birgit Abelsen
 • Adele Altmann
 • Gunn Judit Evertsen
2012
Barnehagesatsingen i fiskesprell (11/2012)
 • Arild Buanes
2012
Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? (2012:9)
 • Birgit Abelsen
 • Toril Merete Ringholm
 • Per-Arne Emaus
 • Margrethe Aanesen
2012
Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig IndreTroms medisinske samhandlingssenter (2012:11)
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2012
Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?
 • Birgit Abelsen
 • Toril Merete Ringholm
 • Per-Arne Emaus
 • Margrethe Aanesen
2012
Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune
 • Birgit Abelsen
 • Margrete Gaski
2011
Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune
 • Birgit Abelsen
 • Margrete Gaski
2011
Forbedret pollenvarsel ved hjelp av MODIS-NDVI satellittdata
 • Stein R. Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Hallvard Ramfjord
 • Trond Einar Brobakk
2010
Levekårsmessige konsekvenser av frafall i videregående skoler i Nordland 1994-2008
 • Paul Pedersen
2010
Meet, Play, Learn. Social game-based learning tool for children with diabetes – phase 1
 • Ellen Brox
 • Torunn Tøllefsen
 • Pia Yliräisänen-Seppänen
 • Juha Laakko
 • Susanna Kantola
 • Peter Boman
 • Ragnhild Varmedal
 • Ellen K. Christiansen
 • Eva Skipnes
 • Beryll Kristiansen
2010
Breathing as user interface for pulmonary rehabilitation - Respiration tracking using the Wii remote controller
 • Johan Gustav Bellika
 • Lars Kristian Vognild
 • Vicente Traver
 • Julian Guirao Aguilar
2010
La nueva sanidad y los nuevos pacientes en la web 2.0
 • Luis Fernandez-Luque
 • Vicente Traver
 • Alain Ochoa
2010
Ny teknologi i pleie og omsorg: En kost–nytteanalyse av smarthusteknologi og videokonsultasjoner
 • M. Aanesen
 • A. T. Lotherington
 • F. Olsen
 • R. Devold
 • E. Breivik
2009
Vanskeligstilte på boligmarkedet: Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen
 • Chirsten Ness
 • Vigdis Nygaard
2009
Erfaringsbasert fortelling og ”sømløs” læring. Evaluering av studiet Bedriftskultur i endring og utvikling
 • M. B. Ellingsen
2009
Matsektoren i Finnmark: Produksjon, sysselsetting og samhandlingsaktører, -arenaer og -tema
 • Trine Kvidal
 • Tove Aagnes Utsi
2009
Ungdomsundersøkelsen 2008, Alta og Hammerfest videregående skoler
 • Christen Ness
 • Trond Nilsen
2009
Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark. Analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak.
 • Ivar Lie
 • Monica Bjerklund
 • Christen Ness
 • Vigdis Nygaard
 • Anne Elise Rønbech
2009
Sosiokulturelle spenninger: Stedsidentitet i fire nordnorske kommuner
 • Trine Kvidal
 • Vigdis Nygaard
2009
Some Issues on Provision and Access to Dental Services in Norway
 • Birgit Abelsen
2009

Pages