Publications

Publications

Showing 36 publications
Page 1 of 1
"Er det bedre å bo her enn andre steder?" Kulturelt tilgjengelige narrative ressurser på kollisjonskurs
 • Rita Sørly
2018
Roles of Adventure Guides in Balancing Perceptions of Risk and Safety
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2017
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
GameUp: Exergames for Mobility – A Project to Keep Elderly Active
 • Ellen Brox
 • Stathis Konstantinidis
 • Gunn Judit Evertsen
 • Luis Fernandez-Luque
 • Antonio Remartinez
 • Peter Oesch
 • Anton Civit
2016
Lokalsamfunnet som integreringsarena
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2016
Online Social Exergames for Seniors: a Pillar of Gamification for Clinical Practice
 • Stathis Konstantinidis
 • Ellen Brox
 • Per Egil Kummervold
 • Josef Hallberg
 • Gunn Judit Evertsen
 • Johannes Hirche
2015
Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser
 • Marit Aure
 • Vigdis Nygaard
 • Agnete Wiborg
2015
Grensemangfold i arbeid og endring
 • Marit Aure
2014
Comunicación audiovisual
 • Elia Gabarron
 • Luis Fernandez Luque
2014
Retrieval of Trustworthy Health Videos from YouTube
 • Randi Karlsen
 • Jose Enrique Borrás Morell
 • Luis Fernandez Luque
 • Vicente Traver Salcedo
2014
Rettigheter og praksis i samisk opplæring under LK06Samisk
 • Marit Solstad
 • Vigdis Nygaard
2013
En ny og helhetlig frivillighetspolitikk?
 • Kristin Strømsnes
 • Per Selle
2012
Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus
 • Jonas Nørgaard Lauritzen
 • Eirik Årsand
 • Alexander Horsch
 • Luis Fernandez-Luque
 • Taridzo Fred Chomutare
 • Johan Gustav Bellika
 • Ole Kristian Hejlesen
 • Gunnar Hartvigsen
2012
Den sosiale gruppa som motivasjon til fysisk trening
 • Elin Johnsen
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2012
The north Scandinavian pattern of migration among the young adult population 2000-2005
 • Mikko Antti Moilanen
 • Paul Pedersen
2012
The northern Scandinavian regions - similarities and differences
 • Mikko Antti Moilanen
 • Paul Pedersen
2012
Analysis of Hospital YouTube Videos as health reliable sources
 • Jose Enrique Borrás Morell
 • Randi Karlsen
 • Vicente Traver
 • Luis Fernandez Luque
2012
Saluteca, a Spanish Health Video Portal
 • C. L. Sanchez-Bocanegra
 • A Rivero
 • Luis Fernandez Luque
 • JL Sevillano
2012
HealthTrust: Trust-based Retrieval of YouTube’s Diabetes Channels
 • Luis Fernandez-Luque
 • Randi Karlsen
 • Genevieve B Melton
2011
Exploring the use of Educational Video Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus
 • Jonas Nørgaard Lauritzen
 • Eirik Årsand
 • Alexander Horsch
 • Luis Fernandez-Luque
 • Taridzo Chomutare
 • Johan Gustav Bellika
 • Ole Kristian Hejlesen
 • Gunnar Hartvigsen
2011
Social, Economic and Institutional State of the Circum-Arctic Coast
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Alf Håkon Hoel
2011
The Role of Social Media for Patients and Consumer Health
 • A. Y. S. Lau
 • K. A. Siek
 • Luis Fernandez-Luque
 • H. Tange
 • P. Chhanabhai
 • S. Y. W. Li
 • Peter L. Elkin
 • A. Arjabi
 • L. Walczowski
 • Chee Siang Ang
 • Gunther Eysenbach
2011
Standards and Implementation of Pervasive Computing Applications
 • Daniel Cascado
 • JL Sevillano
 • Luis Fernandez-Luque
 • Karl Johan Grøttum
 • Lars Kristian Vognild
 • Tatjana M. Burkow
2011
Exploring Social Media and Semantic Web for Health Education
 • Stathis Th. Konstantinidis
 • Luis Fernandez-Luque
 • Panagiotis D. Bamidis
 • Randi Karlsen
2011
Sosial kapital blant norske samer
 • Per Selle
 • Anne Julie Semb
 • Kristin Strømsnes
2011
LDO er løsningen – hva er problemet? En analyse av opprettelsen av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Ann Therese Lotherington
2010
Digitalt pasientfellesskap som sosial ressurs og tilfredse pasienter som sosiologisk problem
 • Elin Johnsen
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2010
Det Sosiale Nettet og helse
 • Elin Johnsen
 • Luis Fernandez-Luque
 • Roar Hagen
2010
Civil society in the Nordic countries : between displacement and vitality
 • Karl Henrik Sivesind
 • Per Selle
2010
Å se og se sammen. Produksjon av klinisk kunnskap gjennom nettbasert sårveiledning
 • Ann Therese Lotherington
 • Beate Nyheim
2010
Transnational Marriages: Politics and Desire
 • A.B. Flemmen
 • A.T. Lotherington
2008
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet
 • Luis Fernandez-Luque
 • Ignacio Basagoiti
 • Elin Johnsen
 • Randi Karlsen
2008
Menn i krise
 • B. Kramvik
2007
Gender, capabilities and democratic citizenship
 • A.T. Lotherington
 • K. Fjørtoft
2007
Kritisk kunnskapspraksis. En introduksjon
 • Turid Markussen
 • Ann Therese Lotherington
1999
Investigation of Syntaxes for Existing Interchange Formats to be used in Healthcare
 • Sigurd From
 • Ellen Brox
1993