Publications

Publications

Showing 28 publications
Page 1 of 1
Beyond implementation and resistance: how the delivery of ICT policy is reshaping healthcare
 • Susan Halford
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2009
From a distance. How Norwegian parents experience the encounters with school.
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2009
Tensions of Individualism: Norwegian Likhet in the Context of Globalization
 • Trine Kvidal
2009
Transnational Marriage Migration. Russian-Norwegian Encounters.
 • A.B. Flemmen
 • Ann Therese Lotherington
2009
Organizational Silhouettes: (Un)dressing the women of Mad Men
 • Katie Sullivan
 • Trine Kvidal
2009
Kan du være min informant?
 • Britt Kramvig
2009
Challenges and Opportunities of Using Recommender Systems for Personalized Health Education
 • Luis Fernandez-Luque
 • Randi Karlsen
 • Lars Kristian Vognild
2009
From a distance. How Norwegian experience their encounters with school.
 • Unn-Doris Karlsen Bæck
2009
The Paradigm Shift: The Roles of Patient 2.0 in Today's Healthcare Systems
 • Vicente Traver
 • Luis Fernandez-Luque
 • Francisco J. Grajales III
 • Randi Karlsen
2009
An analysis of personal medical information disclosed in YouTube videos created by patients with multiple sclerosis
 • Luis Fernandez Luque
 • N. Elahi
 • F.J Grajales III
2009
Off-the-shelft devices and Open Source for Low-Cost Personalized Home-based Telemedicine
 • Lars Kristian Vognild
 • Tatjana M. Burkow
 • Luis Fernandez-Luque
 • Elin Johnsen
 • JM Cruz Dominguez et.al.
2009
Open Source Virtual Worlds and Low Cost Sensors for Physical Rehab of Patients with Chronic Diseases.
 • SJ Romero
 • Luis Fernandez-Luque
 • J.L. Sevillano
 • Lars K. Vognild
2009
Web Technologies for personalized health services, MyHealthService towards the Web 2.0
 • Luis Fernandez-Luque
 • Lars Kristian Vognild
 • Tatjana M. Burkow
 • Elin Johnsen
 • Romeo et.al. Salvador
2009
Personalization in the Age of Health 2.0:MyHealthEducator.
 • Luis Fernandez Luque
2009
Ny teknologi i pleie og omsorg: En kost–nytteanalyse av smarthusteknologi og videokonsultasjoner
 • M. Aanesen
 • A. T. Lotherington
 • F. Olsen
 • R. Devold
 • E. Breivik
2009
Open Source Virtual Worlds and Low Cost Sensors for Physical Rehab of Patients with Chronic Diseases
 • SJ Romero
 • Luis Fernandez Luque
 • J.L. Sevillano
 • Lars K. Vognild
2009
Erfaringsbasert fortelling og ”sømløs” læring. Evaluering av studiet Bedriftskultur i endring og utvikling
 • M. B. Ellingsen
2009
Rehabilitación física de pacientes crónicos con mundos virtuales y sensores de bajo coste
 • SJ Romero
 • Luis Fernandez Luque
 • J.L. Sevillano
 • Lars K. Vognild
2009
Ungdomsundersøkelsen 2008, Alta og Hammerfest videregående skoler
 • Christen Ness
 • Trond Nilsen
2009
An Easy to Use and Affordable Home-Based Personal eHealth System for Chronic Disease Management Based on Free Open Source Software
 • Tatjana Burkow
 • Lars K. Vognild
 • T Krogstad
 • Njål T. Borch
 • Astrid Bratvold
 • Marijke J. Risberg
 • Geir Ostengen
2009
Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark. Analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak.
 • Ivar Lie
 • Monica Bjerklund
 • Christen Ness
 • Vigdis Nygaard
 • Anne Elise Rønbech
2009
The MyHealthService approach for chronic disease management based on free open source software and low cost components
 • Lars K. Vognild
 • Tatjana Burkow
 • Luis Fernandez Luque
2009
Sosiokulturelle spenninger: Stedsidentitet i fire nordnorske kommuner
 • Trine Kvidal
 • Vigdis Nygaard
2009
Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark. Analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. Presentasjon for Finnmark Fylkeskommunes opplæringsavdeling og pressekonferanse
 • Monica Bjerklund
 • Ivar Lie
2009
Some Issues on Provision and Access to Dental Services in Norway
 • Birgit Abelsen
2009
Vanskeligstilte på boligmarkedet: Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen
 • Chirsten Ness
 • Vigdis Nygaard
2009
Matsektoren i Finnmark: Produksjon, sysselsetting og samhandlingsaktører, -arenaer og -tema
 • Trine Kvidal
 • Tove Aagnes Utsi
2009
Verdiskapende delingskultur
 • Ann Therese Lotherington
2009