Publications

Publications

Showing 50 publications
Page 1 of 2
Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap (1/2018)
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2018
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
"Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015
 • Geir Bye
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene
 • Ida Maria Haugstveit
 • Jan Håvard Skjetne
 • Ståle Walderhaug
 • Yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
 • Nils Håheim-Saers
 • Yngve Heggelund
2016
Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)
 • Eirik Mikkelsen
 • Sindre Myhr
 • Anne Katrine Normann
 • Stig Halgeir Karlstad
2016
Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (2015:27)
 • Marit Aure
2015
Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging. (8/2015)
 • Arild Buanes
2015
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? (16/2015)
 • Toril Merete Ringholm
 • Geir Bye
 • Trond Nilsen
2015
SARINOR WP 3 "SØK"
 • Yngve Antonsen
 • Agnar Holten Sivertsen
 • Tom Grydeland
 • Kjell-Sture Johansen
 • Rune Storvold
 • Andrew Rognmo-Hodge
 • Snorre Hagen
 • Geir-Arne Sørensen
 • Maria Sydnes
 • Are K. Sydnes
 • Bernt Inge Hansen
2015
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet. Møter mellom influenskommunene og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet (2014:7)
 • Toril Merete Ringholm
 • Trond Nilsen
2014
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet.Møter mellom influenskommuner og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet
 • Toril Merete Ringholm
 • Trond Nilsen
2014
Estimation of ocean parameters from SAR data (11/2014)
 • Harald Johnsen
2014
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring. Leveranser til Goliat prosjektet i Barentshavet
 • Trond Nilsen
 • Inge Nilssen
 • Stig Halgeir Karlstad
2013
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring (2013:11)
 • Trond Nilsen
 • Inge Berg Nilssen
 • Stig Halgeir Karlstad
2013
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Barentshavet sør (18/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin-Ivar Aaserød
2012
Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data (5/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Audun Iversen
 • Thorkel C. Askildsen
 • Eirik Mikkelsen
2012
Ungdom og Goliat. Unge i Hammerfest, Alta og Honningsvåg om petroleumssektoren som framtidig arbeidsmarked (2012:4)
 • Marit Anne Aure
 • Birgit Abelsen
 • Trond Nilsen
2012
Turisme og reiselivsnæringen -statusbeskrivelse, utviklingstrender og virkninger av petroleumsvirksomhet (15/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Ø. Aas
 • Marte Qvenild
 • Oddgeir Andersen
2012
Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig (2012:8)
 • Inge Berg Nilssen
 • Elisabeth Angell
 • Bjørn Greger Bergem
 • Lasse Bræin
 • Arild Hervik
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2012
Konsekvenser for samfunn av akutte utslipp - Jan Mayen (19/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin Ivar Aaserød
 • Arild Buanes
2012
Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - nordøstlige Norskehavet. (16/2012)
 • Mette Ravn Midtgard
 • Arild Buanes
 • Lars-Henrik Larsen
 • Martin-Ivar Aaserød
2012
Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom kommuner i Finnmark og Eni Norges Goliatprosjekt
 • Toril Merete Ringholm
 • Trond Nilsen
2011
Konjunkturbarometer Hammerfest - Vår 2011
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
2011
Petroleumsklynge Hammerfest - Temabilag til KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011
 • Stig Halgeir Karlstad
2011
Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt
 • Toril Merete Ringholm
 • Trond Nilsen
2011
Kraftsektoren i Nordområdene - innspill til en nordområdetenkning. Revidert utgave 2011
 • Inge Berg Nilssen
 • Karstein P.L. Sandvik
2011
Integrerte operasjoner i nord – i petroleums- og kraftsektoren
 • Elisabeth Angell
 • Stig Halgeir Karlstad
2011
Undersøkelse av støy i Hammerfest under normal drift på Melkøya
 • Vigdis Nygaard
2010
Regionale forventninger om ringvirkninger av utbygging og drift av Goliat-feltet
 • Trond Nilsen
2010
Kraftsektoren i Nordområdene – innspill til en nordområdetenkning
 • Inge Berg Nilssen
 • Karstein P.L. Sandvik
2010
Ungdomsundersøkelsen 2008, Alta og Hammerfest videregående skoler
 • Christen Ness
 • Trond Nilsen
2009
Dette er Snøhvit
 • Sveinung Eikeland (red.)
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Christen Ness
 • Trond Nilsen
 • Inge Berg Nilssen
2009
Innlandets posisjon og rolle i norsk petroleumsvirksomhet
 • Trond Nilsen
2009
Reindeer husbandry and barents 2030 : impacts of future petroleum developement on reindeer husbandry in the barents region
 • Svein D. Mathiesen
 • Philip Burgess
 • Ingunn Vistnes
 • Anders Oskal
 • Johan Mathis Turi
 • Christian Nellemann
2009
Utbygging og drift av Goliat oljefelt
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Ivar Lie
 • Geir Runar Karlsen
 • Vigdis Nygaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2008
Selskapsstrategier teller, forhandlinger avgjør. Regionale interesser i Snøhvit og Ormen Lange prosjektet
 • Trond Nilsen
2008
Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.
 • Trond Nilsen
 • Sveinung Eikeland
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Inge Nilssen
 • Christen Ness
2008
Viktige interessenter synspunkter og posisjon i debatten om oljevernberedskap i Barentshavet og Lofoten/Vesterålen
 • Trond Nilsen
 • nils asle bergsgaard
2008
Petro-development 2030
 • Peter Arbo
 • Vladimir Didyk
 • Bjørn Hersoug
 • Inge Berg Nilssen
 • Vigdis Nygaard
 • Larissa Riabova
 • Jan Yngve Sand
 • Stein Østbye
2007
Transportutfordringer ved petroleumsutbygginger - Snøhvitutbyggingen 2002-2007
 • Stig (red.) Karlstad
 • Christen Ness
 • Inge Berg Nilssen
2007

Pages