Publications

Publications

Showing 24 publications
Page 1 of 1
Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke (23/2018)
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
2018
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway
 • Stein Rune Karlsen
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth
2017
Herding conditions related to infectious keratoconjunctivitis in semi-domesticated reindeer: a questionnaire-based survey among reindeer herders
 • Morten Tryland
 • Solveig Marie Stubsjøen
 • Erik Olof Ågren
 • Bernt Johansen
 • Camilla Kielland
2016
Human-animal agency in reindeer management: Sami herders’ perspectives on Fennoscandian tundra vegetation dynamics under climate change
 • Bruce C. Forbes
 • T. Horstkotte
 • Tove Aagnes Utsi
 • Åsa Larsson-Blind
 • Philip Burgess
 • Jukka Käyhkö
 • Lauri Kalervo Oksanen
 • Bernt Johansen
2016
Arctic biomass: Greening and browning in the Arctic – implications for reindeer and caribou
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Olav Strand
 • Taejin Park
 • Per Fauchald
 • Ranga B. Myneni
 • Jarle W. Bjerke
2015
Finnmarksvidda - kartlegging og overvåking av reinbeiter. Status 2013 (7/2014)
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
 • Stein Rune Karlsen
2014
Vegetation and ecosystem transformation on Finnmarksvidda, Northern Norway, due to reindeer grazing pressure
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
 • Stein Rune Karlsen
2014
Overvåking av vinterbeiter i Indre Finnmark 2013 Resultater fra feltrutene
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
 • Kristian Laustsen
 • Bernt Johansen
 • Stein Rune Karlsen
2014
Effect of reindeer grazing on snowmelt, albedo and energy balance based on satellite data analyses
 • Juval Cohen
 • Jouni Pulliainen
 • Cecile B Menard
 • Bernt Johansen
 • Lauri Kalervo Oksanen
 • Kari Luojus
 • Jaakko Ikonen
2013
Rapid recovery of recently overexploited winter grazing pastures for reindeer in northern Norway
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
 • Eldar Gaare
 • Bernt Johansen
 • Dietbert Thannheiser
2012
Monitoring the effect of extreme winter warming events on snow-covered reindeer pastures using satellite remote sensing data.
 • Eirik Malnes
 • Cecilia Johansson
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Harald Johnsen
2012
”Satellite monitoring of Snow on reindeer pastures in Northern parts of Sweden and Norway"
 • Eirik Malnes
 • Jan Åge Riseth
 • Cecilia Johansson
 • Hans Tømmervik
2011
Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter. Status 2009/2010
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Stein-Rune Karlsen
2011
Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998-2005-2010 - Resultater fra feltrutene
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Stein Rune Karlsen
 • Per G. Ihlen
2011
Snow, Ice and Reindeer Pasture Facing Climate Change.
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Elina Helander-Renvall
 • Niklas Labba
 • Cecilia Johansson
 • Eirik Malnes
 • Jarle W. Bjerke
 • Christer Jonsson
 • Veijo Pohjola
 • Lars-Erik Sarri
 • Audhild Schanche
 • Terry V. Callaghan
2010
Satellittovervåkning av snø på reinbeiter i Torneträsk området.[Satellite Remote sensing of snow on reindeer pastures in theTorneträsk region]
 • Eirik Malnes
 • Cecilia Johansson
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
2010
Potential effects of temperature increase on forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway.
 • Stein R. Karlsen
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Jan Åge Riseth
 • Ingunn Ims Vistnes
2010
Climate change and the Sámi reindeer industry in Norway. Probable needs of adaptation.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
 • Bernt Holst
 • Stein R. Karlsen
 • Hans Tømmervik
2009
Kartlegging av vegetasjon, reinbeite og erosjon. Kvaløya i Hammerfest kommune
 • B. Johansen
 • S. R. Karlsen
 • C. Uhlig
2007
Comparative Typology in Six European Low-Intensity Systems of Grassland Management
 • R. Caballero
 • J.Å. Riseth
 • N. Labba
 • E. Tyran
 • W. Musia
 • E. Molik
 • A. Boltshauser
 • P. Hofstetter
 • A. Gueydon
 • N. Roeder
 • H. Hoffmann
 • M.B. Moreira
 • I.S. Coelho
 • O. Brito
 • Å. Gil
2007
High-resolution satellite imagery for detection of tracks and vegetation damage caused by all-terrain vehicles (ATVs) in Northern Norway
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Kjell Arild Høgda
 • K. B. Strann
”Feiltolking av reindriftsforskning”.
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Jan Åge Riseth
Klimaendring, effektscenarioer og tilpasningsmuligheter for reindrifta i Norge.
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Ingunn Ims Vistnes
Satellittovervåkning av snø på reinbeiter i Torneträsk området.[Satellite Remote sensing of snow on reindeer pastures in theTorneträsk region]
 • Eirik Malnes
 • Cecilia Johansson
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik