Publications

Publications

Showing 148 publications
Page 1 of 4
ESA DUE Innovator III SAR for REDD – D2.3 Final Report. (5/2018)
 • Jörg Haarpaintner
2018
Scientific Assessment of TSCV Retrievals from Stereo-SAR – A critical Review. (4/2018)
 • Harald Johnsen
2018
UAV-BORNE UWB RADAR FOR SNOWPACK SURVEYS. (8/2018)
 • Markus Eckerstorfer
 • Rolf Ole Rydeng Jenssen
 • Andre Kjellstrup
 • Rune Storvold
 • Eirik Malnes
 • Svein Ketil Jacobsen
2018
Instrumentation and temperature data (2014–2017) for the Ádjet mountain in Skibotn, Troms. (10/2018)
 • Harald Øverli Eriksen
2018
Instrumentation and temperature data (2013–2017), Gámanjunni 3 rockslide and rock glacier, Manndalen, Troms. (9/2018)
 • Harald Øverli Eriksen
2018
Mapping of abandoned mine tailings and acid mine drainage using in situ hyperspectral measurements and WorldView-3 satellite imagery. (20/2018)
 • Corine Davids
2018
Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke (23/2018)
 • Jan Åge Riseth
 • Bernt Johansen
2018
Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap (1/2018)
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2018
Deformasjonskartlegging rundt Longyearbyen ved bruk av satellittbasert radarinterferometri. (13/2017)
 • Line Rouyet
 • Markus Eckerstorfer
 • Tom Rune Lauknes
 • Tore Riise
2017
GLORIA Norge 2016 – overvåkning av vegetasjon og vekstsesong
 • Sølvi Wehn
 • Stein Rune Karlsen
 • Per Vesterbukt
 • Jarle Inge Holten
2017
Økt samvirke og beslutningsstøtte – Case Salten Brann IKS. Rapport fra øvelser fase 2. (11/2017)
 • Njål Trygve Borch
2017
Kartlegging av 3D-bevegelsesmønstre på Gámanjunni 3, Kåfjord, Troms. (14/2017)
 • Harald Øverli Eriksen
 • Yngvar Larsen
 • Heidi Hindberg
 • Tom Rune Lauknes
2017
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene
 • Ida Maria Haugstveit
 • Jan Håvard Skjetne
 • Ståle Walderhaug
 • Yngve Antonsen
 • May-Britt Ellingsen
 • Nils Håheim-Saers
 • Yngve Heggelund
2016
Droner i utmarksbaserte næringer. (8/2016)
 • Rune Storvold
 • Kjell-Sture Johansen
 • Stian Solbø
2016
Automatic multi-sensor forest vegetation height mapping methods for Tanzania
 • Øivind Due Trier
 • Arnt Børre Salberg
 • Jörg Haarpaintner
 • Dagrun Aarsten
 • Terje Gobakken
 • Erik Næsset
2016
Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016)
 • Tore Riise
2016
Norsk fjellnatur - Fra kyst til innland, fra sør til nord. GLORIA-NORGE, et overvåkingsprogram for fjellvegetasjon – årsrapport for 2014
 • Sølvi Wehn
 • Jarle Inge Holten
 • Stein Rune Karlsen
2016
GLORIA Norge – årsrapport for 2013. Makroflater på Arnøya og satellittbasert overvåkning av vekstsesongen i Midt-Norge
 • Sverre Lundemo
 • Stein Rune Karlsen
 • Jarle Inge Holten
2016
PERMASAT - Satellites for detection of permafrost landscape changes in Arctic regions - Final report (12/2016)
 • Line Rouyet
 • Markus Eckerstorfer
 • Tom Rune Lauknes
 • Eirik Malnes
 • Hanne H Christiansen
 • Yngvar Larsen
 • Kjell Arild Høgda
2016
InSAR Deformasjonsanalyse Helgeland. Sluttrapport (21/2016)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
2016
Fjordis - muligheter for overvåkning av is i fjordene rundt Svalbard. (3/2016)
 • Eirik Malnes
 • Hannah Vickers
2016
Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer
 • Monica Sund
2016
Geologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen, Troms. NGU Rapport 2016.031
 • Martina Böhme
 • Halvor S.S. Bunkholt
 • J. F. Dehls
 • T. Oppikofer
 • R.L. Hermanns
 • E Dalsegg
 • Lene Kristensen
 • Tom Rune Lauknes
 • Harald Øverli Eriksen
2016
Forprosjekt dronebase Bardu (6/2016)
 • Nils Håheim-Saers
2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
 • Laura Stendardi
 • Stein Rune Karlsen
2016
Nordnes: InSAR prosessering ved bruk av TerraSAR-X og Radarsat-2 bilder (2009-2015). Oppsummeringsrapport (26/2015)
 • Line Rouyet
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
2015
Spaceborne radar interferometry (InSAR) for natural hazards, landslides and infrastructure: limitations and potential / Satellittbasert radarinterferometri (InSAR) for naturfare, skred og infrastruktur: begrensninger og muligheter (5/2015)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Kjell Arild Høgda
2015
SARINOR WP 3 "SØK"
 • Yngve Antonsen
 • Agnar Holten Sivertsen
 • Tom Grydeland
 • Kjell-Sture Johansen
 • Rune Storvold
 • Andrew Rognmo-Hodge
 • Snorre Hagen
 • Geir-Arne Sørensen
 • Maria Sydnes
 • Are K. Sydnes
 • Bernt Inge Hansen
2015
Mannen/Børa: InSAR prosessering ved bruk av TerraSAR-X og RADARSAT-2 bilder (15/2015)
 • Line Rouyet
 • Tom Rune Lauknes
 • Kjell Arild Høgda
2015
Bakkebaserte radarmålinger i etterkant av leirskred i Sørkjosen 10.05.2015. (13/2015)
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • Heidi Hindberg
 • Yngvar Larsen
2015
Arctic Science Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) Operator’s Handbook
 • Rune Storvold
 • Clifford Sweatte
 • Pierre Ruel
 • Mark Wuennenberg
 • Karen Tarr
 • Morten Raustein
 • Thomas Hillesøy
 • Tove Lundberg
 • Mark Sumich
 • Kjell-Sture Johansen
2015
Finnmarksvidda - kartlegging og overvåking av reinbeiter. Status 2013 (7/2014)
 • Bernt Johansen
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
 • Stein Rune Karlsen
2014
SNOW PILOT- Final report (9/2014)
 • Heidi Hindberg
 • Eirik Malnes
2014
Estimation of ocean parameters from SAR data (11/2014)
 • Harald Johnsen
2014
Droner i Arktis
 • Jørn Harald S. Andersen
 • Rune Storvold
 • Tor Arne Johansen
 • Bent-Ove Jamtli
2014
Overvåking av vinterbeiter i Indre Finnmark 2013 Resultater fra feltrutene
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
 • Kristian Laustsen
 • Bernt Johansen
 • Stein Rune Karlsen
2014
Surface analysis of water bodies in permafrost environment (Siberia, Russia) using optical satellite data between 1965 and 2014. (14/2014)
 • Line Rouyet
 • A. Fedorov
 • J. Skorve
 • Ida Steien Bjerka
 • Kjell Arild Høgda
2014
ERS Wave mission reprocessing – QC support - Envisat mission extension support: Assessment of WV Product Quality after Orbit Change (1/2014)
 • Harald Johnsen
 • Fabrice Collard
2014
Analyse av utviklingsbehov og implementasjon. AP2-rapport fra prosjektet «Kartlegging av snø og bre med Sentinel»
 • Rune Solberg
 • Lars-Anders Breivik
 • Liss Marie Andreassen
 • Max König
 • Eirik Malnes
 • Hans Eilif Larsen
2013
En norsk satsing på Sentinel for kryosfære-anvendelser. AP3-4-rapport fra prosjektet «Kartlegging av snø og bre med Sentinel»
 • Rune Solberg
 • Lars-Anders Breivik
 • Liss Marie Andreassen
 • Max König
 • Eirik Malnes
 • Hans Eilif Larsen
2013

Pages