Publications

Publications

Showing 19 publications
Page 1 of 1
Tjeneste for oppdatering av elektroniske sjøkart TOES
 • K. A. Høgda
 • I. Tellefsen
 • T. Guneriussen
 • H. Johnsen
 • T. Skyseth
2001
Bruk av Radarsat til kartlegging av flomareal – en studie av Vansjø under flommen høsten 2000
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
 • K. A. Høgda
2001
Norsk Atmosfære-, Rom- og Jordobservasjonssenter Utredning II
 • H. Johnsen
 • T. Brattli
 • I. Solheim
 • O. M. Johnsen
2001
The ENVISAT ASAR Wave Mode Level 2 Algorithm – Software User Manual and Installation Guide
 • G. Engen
 • H. Johnsen
 • K. A. Høgda
 • B. Chapron
2001
InSAR for Estimation of Changes in Snow Water Equivalent of Dry Snow
 • T. Guneriussen
 • K. A. Høgda
 • H. Johnsen
 • I. Lauknes
2001
Using Remote Sensing to detect Caterpillar outbreaks in Mountain Birch Forests – A New Approach.
 • H. Tømmervik
 • K. A. Høgda
 • S. R. Karlsen
2001
Snow cover mapping capabilities using RADARSAT standard mode
 • T. Guneriussen
 • H. Johnsen
 • I. Lauknes
2001
Equilibrium and firnline detection on Austre Okstindbreen Norway, with airborne multipolrisation SAR.
 • M. Konig
 • J. G. Winter
 • N. T. Knudsen
 • T. Guneriussen
2001
Snow Cover Observed with fully Polarimetric Airborne SAR and ERS SAR instruments – implications for ENVISAT ASAR
 • T. Guneriussen
 • H. Johnsen
2001
Climatic change impact on growing season in Fennoscandia studied by a time series of NOAA AVHRR NDVI data.
 • K. A. Høgda
 • S. R. Karlsen
 • I. Solheim
2001
Monitoring of air pollution induced vegetation damage in Pasvik-Pechenga-Nikel using hybrid classification and NDVI based change detection techniques.
 • H. Tømmervik
 • K. A. Høgda
2001
Envisat Asar Wave Mode Validation.
 • A. Bellini
 • Y. L. Desnos
 • N. Walker
 • H. Johnsen
 • G. Engen
 • B. Chapron
 • J. Closa
2001
Some ASAR Wave Mode Level 2 Results
 • H. Johnsen
2001
Mapping of flood-area by Radarsat in Vansjø Norway
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
 • K. A. Høgda
2001
Geokoding av Radarsat/ERS SAR SLC data på CEOS format. Enkel dokumentasjon
 • I. Lauknes
2001
Wave and wind retrival from SAR images of the ocean
 • B. Chapron
 • H. Johnsen
 • R. Garello
2001
The ERS Image Mode Level 2 Algorithm - Software User Manual and Installation Guide
 • H. Johnsen
2001
Ocean Waves and Winds from ENVISAT ASAR Wave Mode
 • H. Johnsen
2001
Envisat ASAR Level 2 Wave Mode Product Algorithm Spesification
 • G. Engen
 • H. Johnsen
 • K. A. Høgda
 • B. Chapron
2001