Publications

Publications

Showing 11 publications
Page 1 of 1
OGIN-PILOT, forprosjekt
 • K. Skog
2002
Utredning av LGIS klient
 • K. Skog
2002
Data Organization and Acquisition Plan
 • H. Johnsen
2002
Sea ice classification: Correction for incidense angle variation in Radarsat wide swath scenes.
 • E. Malnes
 • T. Gunerussen
2002
Demosnø - Algorithms for mapping snow covered area with SAR
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
2002
Satellittdata for kvalitetskontroll av sjøkart
 • K. A. Høgda
 • B. Johansen
 • T. Grastveit
 • I. Kvalsund
 • J. H. Skailand
2002
Omega: Field report from Svartisen
 • M. Indregard
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
2002
Flood extent monitoring by Radarsat during a flood event in Norway.
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
 • K. A. Høgda
2002
Monitoring vegetation changes in Pasvik (Norway) and Pechenga in Kola Peninsula (Russia) using multi-temporal Landsat MSS/TM data.
 • K. A. Høgda
 • I. Solheim
 • H. Tømmervik
2002
Satellite-observed SCA in a runoff model”
 • R. V. Engeset
 • H. C. Udnæs
 • T. Guneriussen
 • H. Koren
 • E. Malnes
 • R. Solberg
 • E. Alfnes
2002
Floodman and flooding in Eastern Europe
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
 • A. W. Theodorsen
2002