Publications

Publications

Showing 37 publications
Page 1 of 1
UAV-BORNE UWB RADAR FOR SNOWPACK SURVEYS. (8/2018)
 • Markus Eckerstorfer
 • Rolf Ole Rydeng Jenssen
 • Andre Kjellstrup
 • Rune Storvold
 • Eirik Malnes
 • Svein Ketil Jacobsen
2018
Deformasjonskartlegging rundt Longyearbyen ved bruk av satellittbasert radarinterferometri. (13/2017)
 • Line Rouyet
 • Markus Eckerstorfer
 • Tom Rune Lauknes
 • Tore Riise
2017
Fjordis - muligheter for overvåkning av is i fjordene rundt Svalbard. (3/2016)
 • Eirik Malnes
 • Hannah Vickers
2016
Deteksjon av Sørpeskred med radarsatellitt. (2/2016)
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer
 • Monica Sund
2016
Monitoring of plant productivity in relation to climate on Svalbard. (7/2016)
 • Laura Stendardi
 • Stein Rune Karlsen
2016
PERMASAT - Satellites for detection of permafrost landscape changes in Arctic regions - Final report (12/2016)
 • Line Rouyet
 • Markus Eckerstorfer
 • Tom Rune Lauknes
 • Eirik Malnes
 • Hanne H Christiansen
 • Yngvar Larsen
 • Kjell Arild Høgda
2016
SARINOR WP 3 "SØK"
 • Yngve Antonsen
 • Agnar Holten Sivertsen
 • Tom Grydeland
 • Kjell-Sture Johansen
 • Rune Storvold
 • Andrew Rognmo-Hodge
 • Snorre Hagen
 • Geir-Arne Sørensen
 • Maria Sydnes
 • Are K. Sydnes
 • Bernt Inge Hansen
2015
Surface analysis of water bodies in permafrost environment (Siberia, Russia) using optical satellite data between 1965 and 2014. (14/2014)
 • Line Rouyet
 • A. Fedorov
 • J. Skorve
 • Ida Steien Bjerka
 • Kjell Arild Høgda
2014
Droner i Arktis
 • Jørn Harald S. Andersen
 • Rune Storvold
 • Tor Arne Johansen
 • Bent-Ove Jamtli
2014
Snow and avalanche science workshop Svalbard - Workshop report
 • Markus Eckerstorfer
 • Hanne H Christiansen
2013
Snow avalanches in central Svalbard: A field study of meteorological and topographical triggering factors and geomorphological significance
 • Markus Eckerstorfer
2013
Analyse av utviklingsbehov og implementasjon. AP2-rapport fra prosjektet «Kartlegging av snø og bre med Sentinel»
 • Rune Solberg
 • Lars-Anders Breivik
 • Liss Marie Andreassen
 • Max König
 • Eirik Malnes
 • Hans Eilif Larsen
2013
En norsk satsing på Sentinel for kryosfære-anvendelser. AP3-4-rapport fra prosjektet «Kartlegging av snø og bre med Sentinel»
 • Rune Solberg
 • Lars-Anders Breivik
 • Liss Marie Andreassen
 • Max König
 • Eirik Malnes
 • Hans Eilif Larsen
2013
Social and Economic Assessment of Ocean Acidification- the case of cold water coral
 • Claire W. Armstrong
 • J. Falk-Petersen
 • N. Foley
 • Silje Nygaard Holen
 • Wenting Chen
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Isabel Seifert- Dähnn
2013
Satellittbasert overvåkning av vekstsesongen på Svalbard, - status 2010
 • Stein R. Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Kjell Arild Høgda
2011
Test and assessment of Norut’s ice-ocean SAR discrimination algorithm with L-band ALOS Palsar data.
 • Jörg Haarpaintner
2011
Snow Products, Algorithms and Processing Lines – Version 1. CryoLand EU FP7 project, Project No. 262925, Deliverable D4.1
 • Rune Solberg
 • Sari Metsämäki
 • Eirik Malnes
 • Thomas Nagler
 • Gabriele Bippus
 • Andrei Diamandi
 • Vasile Craciunescu
 • Kari Luojus
 • Juha Lemmetyinen
 • Juval Cohen
 • Jaakko Ikonen
 • Jouni Pulliainen
2011
ERS Wave mission reprocessing – QC support - Envisat mission extension support, Progress Report No.1 - 2010
 • Harald Johnsen
 • Fabrice Collard
2010
Social science perspectives on innovation and technology development
 • Asbjørn Kårstein
2010
Adapting the ice-ocean SAR discrimination algorithm to dual-polarized Radarsat-2 imagery
 • J. Haarpaintner
2009
SATHAV - ShipIce 2007: Improving the ice-ocean discrimination in SAR imagery
 • J. Haarpaintner
2008
CryoRisk: SAR based monitoring of snow covered area
 • E. Malnes
2007
Automatic ice-ocean discrimination in SAR imagery
 • J. Haarpaintner
 • S. Solbø
2007
Multi-sensor multi-temporal snow cover area algorithms - Part 1: Mountain regions
 • E. Malnes
 • R. Storvold
 • R. Solberg
 • J Amlien
 • H. Koren
 • L Eikvil
2005
Multi-sensor algorithms for snow wetness
 • E. Malnes
 • R. Storvold
 • R. Solberg
 • H. Koren
 • J. Amlien
 • J. Pulliainen
 • K. Luojus
 • M. Hallikainen
 • M. Huttunen
2005
Status og strategier for satsing på kaldt klima-teknologi i Nord
 • Geir Horrigmoe
2004
ERS-2 Firn line Detection Svartisen.
 • R. Storvold
 • K.A. Høgda
 • M. Indregard
 • I. Lauknes
2004
ERS-1/2 Tandem InSAR DEM Svartisen.
 • M. Indregard
 • K.A. Høgda
 • T. Guneriussen
 • I. Lauknes
 • E. Malnes
2004
Airborne InSAR DEM Engabreen. Campaign and Results
 • K. A. Høgda
 • M. Jackson
 • T. Geist
 • E. Malnes
 • I. Lauknes
 • H. Elvehøy
 • H. Johnsen
2004
EnviSnow Software Reguirement and Design Document
 • R. Sylvarnes
 • E. Malnes
 • A. Finnseth
 • M. Indregard
 • T. Guneriussen
2003
Development of Generic Earth Observation Based Snow Parameter Retrieval Algorithms EnviSnow
 • T. Guneriussen
2003
InSAR Svartisen DEM documentation
 • K. A. Høgda
 • M. Indregard
 • T. Guneriussen
 • I. Lauknes
 • E. Malnes
2003
Effects of climate change on the distribution and development of palsa peatlands
 • K. A. Høgda
 • H. Tømmervik
 • K. B. Strann
 • S. O. Dahl
 • K. Isaksen
 • A. Moen
 • A. Nesje
 • J. L. Sollid
 • K. D. Vorren
2003
Sea ice classification: Correction for incidense angle variation in Radarsat wide swath scenes.
 • E. Malnes
 • T. Gunerussen
2002
Demosnø - Algorithms for mapping snow covered area with SAR
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
2002
Omega: Field report from Svartisen
 • M. Indregard
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
2002
InSAR for Estimation of Changes in Snow Water Equivalent of Dry Snow
 • T. Guneriussen
 • K. A. Høgda
 • H. Johnsen
 • I. Lauknes
2001