Publications

Publications

Showing 217 publications
Page 1 of 6
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Performance of RC Walls with Openings Strengthened by Fiber Reinforced Polymers: An Experimental and Theoretical Investigation
 • Cosmin Popescu
 • Gabriel Sas
 • Thomas Blanksvärd
 • Björn Täljsten
2017
Co-creation in events: Values of volunteers and olunteer tourists at Iditarod in Alaska and the Finnmark Race in Norway
 • Kari Jæger
 • Line Mathisen
2017
Roles of Adventure Guides in Balancing Perceptions of Risk and Safety
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2017
The Socio-economic Dimensions of Offshore Aquaculture in a Multi-use Setting
 • Gesche Krause
 • Eirik Inge Mikkelsen
2017
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
2016
Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Bjørn Hersoug
2016
GameUp: Exergames for Mobility – A Project to Keep Elderly Active
 • Ellen Brox
 • Stathis Konstantinidis
 • Gunn Judit Evertsen
 • Luis Fernández Luque
 • Antonio Remartinez
 • Peter Oesch
 • Anton Civit
2016
Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion.
 • Trond Nilsen
2016
Timing - small step for developers, giant leap for the media industry.
 • Njål Borch
 • Francois Daoust
 • Ingar M Arntzen
2016
Distribution of oil in sea ice: Laboratory Experiments for 3-dimensional microCT investigations
 • Martina Lan Salomon
 • Sønke Maus
 • Martin Arntsen
 • Megan Eileen O'Sadnick
 • Christian Petrich
 • Fabian Wilde
2016
A Space for Sámi Values? Sámi Reindeer herding and Norwegian National Parks.
 • Jan Åge Riseth
2016
Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Andrew Taylor
2016
From bank to business: Contextual change and transformation of trust bases.
 • May-Britt Ellingsen
2016
Using 2D InSAR, dGNSS and structural field data to understand the deformation mechanism of the unstable rock slope Gamanjunni 3, northern Norway
 • Martina Böhme
 • Halvor S.S. Bunkholt
 • Thierry Oppikofer
 • John F. Dehls
 • Reginald Hermanns
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • Trond Eiken
2016
Extracting human capital from aggregated data
 • Raymond Kristiansen
 • Christian Petrich
2016
Overview of sea ice growth and properties
 • Christian Petrich
 • Hajo Eicken
2016
Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord?
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2016
Numerical Modelling of Masonry Dams Using the Discrete Element Method
 • Eduardo Martins Bretas
2016
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
 • Sveinung Eikeland
2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?
 • Elisabeth Angell
2016
Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen?
 • Vigdis Nygaard
2016
Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Per Selle
2016
Lokalsamfunnet som integreringsarena
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2016
Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.
 • Per Selle
2016
Online Social Exergames for Seniors: a Pillar of Gamification for Clinical Practice
 • Stathis Konstantinidis
 • Ellen Brox
 • Per Egil Kummervold
 • Josef Hallberg
 • Gunn Judit Evertsen
 • Johannes Hirche
2015
Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?
 • Terje Skjeggedal
 • Kjell Overvåg
 • Jan Åge Riseth
2015
A dem-based tool for safety analysis of gravity dams
 • Eduardo Martins Bretas
 • Tor Arne Jenssen
2015
Nasjonalparker og samisk reindrift
 • Jan Åge Riseth
2015
Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet.
 • Bjørn Bjerkli
 • Per Selle
2015
Advanced sliding assessment of Målset dam; Tests and numerical analysis of unbonded joints
 • Gabriel Sas
 • Eduardo Martins Bretas
 • Leif Lia
2015
Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser
 • Marit Aure
 • Vigdis Nygaard
 • Agnete Wiborg
2015
Stedsidentifisering og tilhørighet blant samer I Tromsø, Rovaniemi og Umeå
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Bysamiske identitetskategorier - same I byen eller bysame?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Retten til byen: Motstanden mot integrering av samisk språk og kultur I Tromsø
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
CitySaami?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Veksten i den samiske velgerbefolkningen og endringer i det samiske bosettningsmønsteret
 • Paul Pedersen
2015

Pages